Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Det vigtige arbejde med dokumentation

Sygeplejersken 2017 nr. 11, s. 3

Af:

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

greteDokumentation er en central del af sygeplejen. Den sygeplejefaglige dokumentation er grundlaget for forsvarlig pleje og behandling samt god patientsikkerhed og sygeplejerskers retssikkerhed. 

De senere år har dokumentation været et fast punkt på den politiske dagsorden. Ønsket om at udvikle og effektivisere dokumentationen på sygehuse, kommuner og almen praksis – så kun det nødvendige dokumenteres – står højt på den politiske ønskeseddel. Målet er, at så meget af medarbejdernes tid som muligt bruges på borgerne og patienterne. 

DSR og Dansk Sygeplejeselskabs (DASYS) dokumentationsråd har i samarbejde undersøgt sygeplejerskers dokumentationspraksis. Undersøgelsen viser, at stort set alle oplever, at det i høj eller nogen grad er klart, hvad der skal dokumenteres. Sygeplejerskerne oplevede generelt, at ledelsen prioriterer dokumentationsarbejdet, men særligt de sygeplejersker, der angav, at deres leder i høj grad prioriterer dokumentationsarbejdet, oplevede en højere grad af klarhed og enighed omkring dokumentationsarbejdet samt mere tid til dokumentation, flere IT-pladser, bedre IT-kompetencer og mindre mangelfuld dokumentation. Samlet set peger resultaterne på, at ledelsens prioritering af dokumentationsarbejdet har stor betydning for sygeplejerskernes dokumentationspraksis og patientsikkerheden. 

Undersøgelsen giver også bud på, hvad der ifølge sygeplejerskerne skal til for at forbedre dokumentationspraksis på arbejdspladserne. Flere nævner, at ikke meningsfuld dokumentation elimineres, og at der afsættes tid til dokumentation, undervisning, sparring og dialog for at sikre dokumentation af høj kvalitet. Endelig står flere og bedre IT-redskaber og dokumentationssystemer på sygeplejerskernes ønskeliste.
 

Grete Christensen, Formand