Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Det betaler sig at investere i sygepleje

Faglighed. Professor Linda Aiken, er en af hovedtalerne på den internationale sygeplejerskekongres i Barcelona i maj. Med sin forskning har hun dokumenteret, at blot én ekstra patient pr. sygeplejerske har betydning for patienters dødelighed.

Sygeplejersken 2017 nr. 6, s. 54-55

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, Journalist

2017-6-aiken-icn

Hver gang en sygeplejerske bliver bedt om at pleje en ekstra patient, som har fået foretaget et almindeligt kirurgisk indgreb, stiger den gennemsnitlige 30-dagesdødelighed for patienterne med 7 pct. Det er et af de banebrydende resultater, som stammer fra et verdensomspændende forskningsprojekt under ledelse af den amerikanske professor i sygepleje og sociologi, Linda Aiken.

Når den internationale sygeplejerskeorganisation, ICN, mødes i Barcelona fra den 27. maj til den 1. juni, er den 73-årige amerikaner en af hovedtalerne.

Linda Aiken
  •  PhD, RN, FAAN, FRCN,
  • The Claire M. Fagin Leadership Professor of Nursing
  • Professor i sociologi
  • Direktør på Center for Health Outcomes and Policy Research, University of Pennsylvania School of Nursing, Philadelphia
  • Vicekoordinator i Registered Nurse Forecasting, RN4CAST
  • Eneste sygeplejerskemedlem af redaktionspanelet i USA’s førende magasin inden for sundhedspolitik, Health Affairs
  • Meddirektør i National Council on Physician and Nurse Supply


I over 20 år har hun forsket i konsekvenserne af dårlige sygeplejerskenormeringer, og hun er en af de mest betydningsfulde forskere på verdensplan, når det handler om at bevise, at sygepleje kan betale sig.

Linda Aiken er også en stor fortaler for at involvere sygeplejersker i beslutningsprocesser, og det er hun, fordi hendes forskning viser, at det i sidste ende fører til de bedste resultater for patienterne.

Som vicekoordinator for et stort forskningsprojekt "Registered Nurse Forecasting", RN4CAST, koordinerer hun forskerhold i 14 lande i Europa, Kina, Sydafrika og Botswana, hvor forskere indsamler data om sygeplejerskers uddannelsesniveau og arbejdsmiljø og sammenligner med patientresultater, patienters dødelighed og andre data, som tilsammen tegner et billede af sygeplejenormeringers betydning.

Sygeplejersken har i anledning af ICN-kongressen via mail interviewet Linda Aiken, der arbejer på University of Pennsylvania, School of Nursing.

Gode data er afgørende

I Danmark skal hver sygeplejerske år for år pleje flere og flere patienter, og sygeplejerskers arbejdsmiljø er derfor under stadigt større pres. Hvordan kan sygeplejersker være med til at ændre den udvikling?

"Det er nødvendigt med gode data for, hvor mange patienter hver sygeplejerske plejer, så man kan se ændringerne i forholdet over tid. Når man tager i betragtning, at hospitalsindlæggelserne er blevet kortere, samtidig med at behandling og pleje er blevet mere specialiseret, så skulle man forvente, at antallet af patienter pr. sygeplejerske var blevet færre og ikke højere.

Løbende målinger af arbejdsmiljøet er vigtigt. Ofte føles normeringerne utilstrækkelige, fordi et kaotisk arbejdsmiljø underminerer sygeplejerskers effektivitet. Her findes der validerede målingsinstrumenter, som hospitalerne kan bruge til årligt at måle sygeplejerskers arbejdsbyrde og sammenligne med antal infektioner, fald, tryksår og patienttilfredshed.

Samfundet kan spare penge

Hvordan kan sygeplejersker overbevise beslutningstagere om, at der er økonomiske og kvalitetsmæssige fordele ved at sikre bedre sygeplejerskenormeringer?

"Man kan f.eks. konstruere en business case, der viser, at et tilstrækkeligt antal sygeplejersker i vagt kan spare samfundet for penge. F.eks. ved at man kan forhindre dyre komplikationer som infektioner, fald og tryksår, og ved at man kan nedbringe unødvendige genindlæggelser inden for 30 dage efter udskrivning, for disse genindlæggelser forøger omkostningerne ved pleje pr. patient væsentligt."

Hvordan kan sygeplejersker bruge din forskning til at søge indflydelse på økonomiske beslutninger?

"Det EU-finansierede forskningsprojekt, RN4CAST, hvor 12 europæiske lande har publiceret over 60 forskningsartikler i førende forskningstidsskrifter som f.eks. The Lancet og BMJ (British Medical Journal, red.) viser, at der er sammenhæng mellem gode sygeplejerskenormeringer, godt arbejdsmiljø og bedre patientresultater. Eksemplerne i forskningsartiklerne dokumenterer, at de gode resultater mere end kompenserer for de øgede udgifter til personale."

Infektioner kan forebygges med sygepleje

Hvad er dit budskab til verdens sygeplejersker, når du holder tale på ICN-kongressen i maj?

"Fra vores forskning i over 30 lande i hele verden kan vi endelig bevise, at der er store forskelle i patientresultater, f.eks. dødelighed, på tværs af hospitaler inden for alle lande. Og det er uanset forskellene i organisation og finansiering af sundhedspleje eller det samlede beløb, som forskellige lande bruger på sundhedsområdet. Når man skal forklare hvorfor, så er det vigtigt at se på variationen inden for sygehuspersonalet. Sammensætningen af det sygeplejefaglige personale, længden af uddannelse og kvaliteten af de miljøer, hvor sygeplejersker arbejder, f.eks. arbejdsmiljøet.

Nøglen til at forbedre kvaliteten og sikkerheden inden for hospitalsbehandling er at investere i sygepleje. Investeringer i sygepleje giver god værdi for patienter og sundhedsorganisationer, fordi evidensbaseret sygepleje resulterer i forebyggelse af dyre negative patientresultater."

 

Læs mere om forskningsprojektet RN4CAST på rn4cast.eu