Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2017 nr. 6

Læs online Download
0617_forside - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

5 minutter med... Emilie Thorsen

"Hvis jeg kommer hjem fra arbejde efter en travl dag, kan det slå mig, at jeg har gået op ad patienter hele dagen uden at lære dem bedre at kende eller vide, hvad der foregår i deres liv. Så jeg ville sørge for, der blev mere tid til den enkelte, og at vi fik flere hænder.”

Tema: Sundhedsteknologi

Fremtiden er begyndt – med sygeplejersker som centrale aktører

ROBOTTER: Teknologi er ikke nyt for sygeplejersker. Det nye er, at udviklingen går så stærkt. Det kalder på massive investeringer, mener Danske Regioner. Og ikke mindst på kompetenceudvikling og kritisk dialog om, hvordan teknologien kan understøtte fagligheden, påpeger bl.a. sygeplejersker og eksperter.

Robot eller sygeplejerske

Det er uetisk at lade robotter og computere overtage sygeplejen, siger sygeplejerske og filosof. Robotforskeren tror ikke, sygeplejersker bliver udkonkurreret.

Gladsaxe tager hånd om fremtiden

Implementeringen af ny teknologi har i Gladsaxes hjemmepleje været en succes, fordi der er sat tid og penge af til implementering samt samtaler om brugen af teknologi.

Hellere en hund end en robotsæl

Der er utrolig mange velfærdsteknologiske løsninger på markedet, og i april kunne man for ottende år i træk møde en række af dem på Careware messen i Aarhus.

Forsmag på fremtiden

Et kig i krystalkuglen giver en forsmag på fremtidens sundhedsvæsen. Flere og flere ældre med ukomplicerede lidelser vil blive behandlet i det nære sundhedsvæsen. Enten i form af telemedicinering, på sygeplejeklinikker eller i eget hjem. Hospitalerne vil rumme specialister og også fungere som central for telemedicinering.

Psykiatrien

Psykisk syge afvises i psykiatrien

Mangel på sengepladser i psykiatrien gør, at psykiatriske skadestuer må afvise syge mennesker i døren eller udskrive dem for hurtigt. Det viser en ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd. Det er bare et blandt flere symptomer på et politisk svigt af psykiatrien, mener Dansk Sygeplejeråd, der med et nyt psykiatriudspil vil have rettet op på årtiers underprioritering af området.

Vi kender alle en …

Under seks overskrifter kommer Dansk Sygeplejeråd i sit nye udspil ”Vi kender alle en …” med en række anbefalinger til politikerne til, hvordan psykiatrien kan styrkes.

Sociologer om sygeplejersker: I klemme i tvangsdebat

Der er brug for i højere grad at inddrage plejepersonalets etiske og moralske overvejelser om tvang, hvis man vil nedbringe tvang i psykiatrien. Det mener to sociologer, som har interviewet psykiatriske plejepersonaler som led i deres specialeafhandling.

Her er mennesket i centrum

Det socialpsykiatriske bosted Orion er et eksempel på, hvad psykiatrien kan være, når der er ressourcer nok. Måske derfor er der minimalt brug af magtanvendelse.

Her er folk ikke bange for mig

Da Heidi Sørensen flyttede ind på Orion, stod hun til at få en anbringelsesdom. I dag bor hun i egen lejlighed, arbejder i Orions café og har skrevet to bøger om sine oplevelser.

Debat

Anmeldelser

Kirsten Stallknect Prisen 2017

Pia vil ikke bare acceptere forholdene i sygeplejen

Hjemmesygeplejerske Pia Lüders Røge har modtaget Kirsten Stallknecht Prisen 2017 for sin beskrivelse af arbejdsvilkårene i Odense Kommune. Hun fik sat ord på de etiske dilemmaer, hun, kollegaer, patienter og pårørende befinder sig i, når normeringen er lav og tempoet højt.

Sammen om DSR

En ny verden på vej

Beslutningstagerne i sundhedsvæsenet møder sjældent de sygeplejersker, der sidder med hverdagens udfordringer. Det gjorde de ved et stormøde i Thisted.

Frivilligt sundhedsarbejde

Samme problemer i Ringkøbing og Nepal

Selv om der er en verden til forskel på Danmark og Nepal og stor difference i viden og velstand, florerer de samme livsstilssygdomme begge steder. KOL, diabetes 2, alkoholmisbrug, inaktivitet og fedme. Og det kan blive endnu værre. Især i Nepal, hvor befolkningen opnår større velstand og bruger den på sukker, motorcykler, TV og mobiler.

ICN Konference

Det betaler sig at investere i sygepleje

Faglighed. Professor Linda Aiken, er en af hovedtalerne på den internationale sygeplejerskekongres i Barcelona i maj. Med sin forskning har hun dokumenteret, at blot én ekstra patient pr. sygeplejerske har betydning for patienters dødelighed.