Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

"Medlemsdemokrati er en hjørnesten i vores fællesskab. Derfor giver det god mening at deltage i valget.”

Grete Christensen om hvorfor det er vigtigt at stemme til næstformandvalget.

Sygeplejersken 2018 nr. 12, s. 63

Af:

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

Grete ChristensenEt valg til organisationens ledelse

Høj valgdeltagelse giver et stærkere mandat, når næstformændene taler på organisationens vegne.

Valget af to næstformænd er valget af to medlemmer, der sammen med formanden fungerer som organisationens ledelse.

”Hvervet som næstformand medfører bl.a. en omfattende mødeaktivitet. Med udgangspunkt i en dagligdag i Kvæsthuset skal de repræsentere Dansk Sygeplejeråds synspunkter og politik i mange forskellige sammenhænge både i Danmark, internationalt i forskellige bestyrelser og i ad hoc-nedsatte politiske udvalg,” forklarer Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen om valget af sine to nærmeste politiske kolleger.

En central del af ledelsen

De to næstformænd er en central del af Dansk Sygeplejeråds ledelse. Sammen med formanden står de i spidsen for Dansk Sygeplejeråd og arbejder politisk for at skabe de bedste resultater for og med sygeplejerskerne. Og næstformændene er dermed medansvarlige over for medlemmerne for, at Dansk Sygeplejeråd og sygeplejerskernes fag og vilkår udvikler sig i den retning, som er politisk vedtaget.

Formanden og de to næstformænd fordeler det daglige arbejde mellem sig med faste ansvarsområder.

Hvem kan stemme?

Alle Dansk Sygeplejeråds aktive medlemmer har stemmeret til næstformandsvalget inkl. sygeplejestuderende og seniormedlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret. For at stemme til næstformandsvalget skal du være registreret som aktivt medlem pr. 1. oktober 2018.

Er du i tvivl, om du er aktivt medlem, kan du tjekke dine medlemsoplysninger på www.dsr.dk/selvbetjening. Du kan logge ind med enten NemID, med dit CPR- eller medlemsnummer samt kodeord.

”Vi fordeler opgaverne efter politikområder. På den måde har vi hver især en slags ordførerskaber eller stofområder, som vi har ansvaret for. Områderne kan eksempelvis være de tillidsvalgte i organisationen, arbejdsmiljø, psykiatri eller det nære sundhedsvæsen. Det er godt i hverdagen at dele opgaver og ansvar, da vi har mange berøringsflader med andre organisationer, politikere, læreanstalter m.m.,” forklarer Grete Christensen videre.

Høj valgdeltagelse giver stærkt mandat

Jo flere medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, som deltager i valget af de to næstformænd, jo stærkere mandat vil de to næstformænd kunne have med i deres daglige arbejde. 

”Medlemsdemokrati er en hjørnesten i vores fællesskab. Som medlem kan man være med til at præge Dansk Sygeplejeråds retning og handlinger. Derfor ønsker vi så høj en stemmeprocent som muligt, da det vidner om, at mange ønsker at påvirke vores organisation og ikke overlader beslutningen til andre. Et levende demokrati giver en stærkere organisation, derfor giver det god mening at deltage i valget,” opfordrer Grete Christensen.

Hvordan stemmer jeg?

Mail med direkte link
Den 25. oktober sender vi en mail med et personligt link til afstemningen. 
Mailen sendes til alle stemmeberettigede medlemmer, der har registreret deres mailadresse i DSR.

Brev med pinkode
Hvis vi ikke har din mail, modtager du et brev med posten, så du kan stemme via www.dsr.dk/valg2018. Når du stemmer på denne måde, skal du bruge din fødselsdato (ddmmåå) og den pinkode, der står i brevet.

NemID
Du kan nemt og hurtigt stemme med dit NemID på dsr.dk/valg2018 uden at skulle bruge pinkode. Det gælder også, hvis du ikke har modtaget en mail eller et brev med pinkode.

Stemmeseddel til brevstemme
Hvis du ikke har mulighed for at stemme elektronisk, kan du kontakte DSR på telefon 4695 4146 eller 4695 4151 og bede om at få tilsendt en stemmeseddel, så du kan brevstemme. Det kan du gøre, fra afstemningen starter den 25. oktober og indtil den 30. oktober kl. 14.00.