Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Praktiksteder tolererer ikke sygefravær

Fejlfortolkning. Studerende bliver bedt om at kompensere for sygefravær med fridage, når de er i praktik. Uretfærdigt, stressende og frustrerende, siger de studerende. Og det er heller ikke i orden, siger både Dansk Sygeplejeråd og uddannelseschef på Professionsskolen Absalon.

Sygeplejersken 2018 nr. 8, s. 38-40

Af:

Anne Witthøfft, journalist,

Claus Bech, fotograf

2018-8-sygedage-stud

"På 6. semester var der en politik om, at studerende ikke måtte være syge, ellers blev ens studiedag inddraget. Det førte til store bekymringer og en mere stresset hverdag. Flere gange har jeg oplevet, at mine medstuderende og jeg er mødt op i klinik på trods af sygdom."

Sådan skriver en studerende i den seneste studielivsundersøgelse fra Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, SLS.

I undersøgelsen påpeger 57 af de studerende, at de er frustrerede og pressede over, at deres kliniske vejledere tolker kravet om 30 timers fremmøde i klinik som, at de studerende ikke må have sygefravær.

Tolkningen udmønter sig i, at de studerende får inddraget studiedage eller bliver bedt om at komme ind på fridage for at leve op til det 30 timers fremmøde.

Nogle studerende beskriver også, hvordan de bliver bedt om at "spare op" til eventuel senere sygdom ved at være op til 40 timer i klinik om ugen i starten af deres kliniktid for på den måde at kompensere for sygdom, der eventuelt måtte opstå senere.

Andre studerende beskriver, hvordan de – med dårlig samvittighed – går syge på arbejde, fordi de ellers ikke kan få deres liv til at hænge sammen.

Er det det værd?

For flere af de studerende har fraværspolitikken betydet, at drømmen om at blive sygeplejerske er blevet afløst af frygt for, hvad det er for et arbejdsmarked, de kommer ud på.

En studerende, der er taget syg i klinik på en afdeling, hvor "personalet er blevet sygemeldt på stribe med stress", og hvor den studerende derfor er indgået i normeringen, skriver:

"Når den 8 timers lange arbejdsdag er afsluttet, er man naturligvis helt ødelagt og nogle gange ulykkelig, når man har fri. Jeg synes, det er paradoksalt, at jeg er ved at uddanne mig til sygeplejerske, men at jeg ikke må være syg på lige fod med andre mennesker. Vi, der læser sygepleje, ønsker oprigtigt at være i klinikken og blive dygtige til vores fag. Dette kunne jeg godt ønske mig, at uddannelsesstederne har tiltro til, og at de kliniske vejledere er i stand til at lave individuel vurdering. Jeg er flere gange det sidste halve år gået med stærke overvejelser vedrørende min uddannelse. Om det overhovedet er værd at køre sig selv sådan ned."

Flere andre studerende i studielivsundersøgelsen går med samme typer tanker.

En studerende, der har taget orlov fra studiet som følge af fraværspolitikken, skriver:

"Hvis vi allerede på uddannelserne lærer, at vi som sygeplejestuderende ikke har tid til at passe på os selv og vores helbred, når vi er i praktik, så kan jeg bedre forstå, at så mange nyuddannede knækker nakken og går ned med stress på arbejdsmarkedet."

Og den studerende, som indledte artiklen, afslutter sin kommentar således:

"Jeg håber inderligt på bedre vilkår. I starten af uddannelsen var jeg glad og følte, at det var min drømmeuddannelse, det er det ikke mere. Til sommer er jeg færdiguddannet og frygter arbejdsmarkedet."

Misforståede regler

Dansk Sygeplejeråd i Kreds Sjælland er et af de steder, hvor man har fået henvendelser fra studerende, der føler sig presset af en 0 procents fraværspolitik.

"Vi har faktisk fået en del henvendelser fra studerende. Der har været forskellige fortolkninger af gældende regler på området. Det har ikke bare været én praktikvejleder," siger faglig konsulent Rasmus Olsen.

"Der har været den tilgang, at man ikke må være syg i forbindelse med klinikophold. Men det er en misforståelse af gældende regler. Selvfølgelig kan man godt blive syg under klinik, og selvfølgelig skal man ikke gå syg i klinik," siger han.

Det samme mener Emilie Haug Rasch, som er afgående formand for SLS:

"Man skal selvfølgelig have lov til at være syg i klinik," siger hun. "Også uden at det betyder, at man inddrager studiedage eller på anden måde skal kompensere for at have været syg. Hvis man er fraværende i to uger med sygdom, så kan man selvfølgelig tale om, at man skal se på, om læringsudbyttet er opnået," siger hun.

Individuel afvejning

Faglig konsulent Rasmus Olsen fortæller, at Kreds Sjælland har rettet henvendelse til uddannelseslederne og har drøftet fortolkningen af reglerne.

"Vi er enige om, at man selvfølgelig gerne må være syg i klinik. Men hvis man er meget syg, kan det selvfølgelig få en betydning for, om man kan nå de gældende mål for klinikken," siger han og slår fast, at det er en individuel afvejning af den enkeltes situation, der må afgøre, om sygefraværet er for højt.

På Professionshøjskolen Absalons hjemmeside står der om de 30 timers fremmøde og sygefravær sådan her:

"På sygeplejerskeuddannelsen er der mødepligt i de kliniske undervisningsforløb svarende til et omfang på gennemsnitligt 30 timer om ugen (…) Dokumentation for opfyldt mødepligt er forudsætning for, at du kan gå til prøver, der vedrører læringsmålene for klinisk undervisning."

Rasmus Olsen har foreslået uddannelsesvejlederne, at de gør det klart over for de studerende og de kliniske vejledere, at de studerende selvfølgelig godt må være syge.

Jeg har foreslået, at de skulle tilføje en sætning, der lyder sådan her: "Mødepligten tilsidesætter ikke de almindelige vilkår for sygefravær".

Vejledere skal klædes bedre på

En af dem, der er blevet mødt med et krav om 0 procents sygefravær er Charlotte Fogholt, som er e-læringsstuderende på netop Professionshøjskolen Absalon i Slagelse.

Hun er også blevet pålagt at møde ind ekstra dage for at indhente sygedage, og hun er også gået på arbejde med lungebetændelse.

"Jeg tror også, at vejlederne er pressede og mangler tid og overskud til at kigge på den individuelle studerende. Men alligevel synes jeg, det er chokerende. Og hvis man spørger sin vejleder, hvad det er, man mangler, så har de svært ved at svare på det," siger Charlotte Fogholt, der også har taget kontakt til sin uddannelsesinstitution og fortalt om den virkelighed, de studerende oplever.

"Jeg fik at vide, at problematikken ville blive taget op på et møde blandt de øvrige uddannelsesinstitutioner i regionen, men jeg ved ikke, hvad det er endt med."

Kun få har fejlfortolket reglerne

Centerchef for Sygepleje på Professionsskolen Absalon, Mona van Gaever Larsen, slår fast, at studerende selvfølgelig også har ret til at være syge.

"Studerende skal ikke have ringere arbejdsvilkår end andre, og de skal også have deres hviletid og deres fridage," siger hun.

"Reglen er jo den, at det er læringsudbyttet, der er udgangspunktet, og det betyder, at nogle kan tåle mere fravær end andre, og at det skal vurderes individuelt."

Mona van Gaver Larsen fortæller, at hun oplever, at det er få steder, der har tolket reglen om 30 timers fremmøde som 0 procents fravær.

"Vi har allerede haft kontakt med de praktiksteder, og næste skridt bliver, at jeg tager det op med ledelserne på de enkelte praktiksteder, for vi kan godt indkredse problemerne," siger Mona van Gaver Larsen.

Hvad siger du til, at nogle studerende bliver bedt om at arbejde forud for at kompensere for eventuelt senere fravær?

"Det vil jeg gerne afvise 100 pct. Det må man ikke."

Og hvis de studerende oplever, at reglerne fejltolkes, så skal de rette henvendelse til den pågældende uddannelsesleder på den lokation, de er tilknyttet, siger Mona van Gaver Larsen og understreger, at det samme gælder de kliniske vejledere, hvis de har tvivlsspørgsmål.