Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Skiftedag: Jeg går på tilsyn med lærende tilgang

Det var lidt af et karriereskifte, da Helle Mahler underskrev kontrakt hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Før var hun ledende oversygeplejerske, i dag fører hun tilsyn med sundhedsvæsenet.

Sygeplejersken 2018 nr. 9, s. 59

Af:

Laura Elisabeth Lind, journalist

2018-9-skiftedag_helle-mahler

"Et par måneder. Det var, hvad jeg havde givet mig selv til at fundere over, hvad der nu skulle ske, efter jeg havde opsagt min stilling som ledende oversygeplejerske. Men det blev det ikke helt til. For så var det, at jeg så jeg den her stilling i Politiken. Jeg overvejede ikke, om jeg var for overkvalificeret til stillingen. For man ville gerne have én med master- og lederuddannelse. Men jeg overvejede, om jeg selv kunne gå fra at være leder til medarbejder. For jeg er vant til at sidde for bordenden og træffe beslutninger, og det skulle jeg ikke i denne her stilling. Men jeg kunne hurtigt mærke, at det faktisk ville være befriende for mig at slippe for det ansvar. Jeg vil gerne have et stort fagligt ansvar, men jeg har ikke længere brug for personale- og økonomiledelse. Jeg har været leder i 14 år – fem år som oversygeplejerske på gynækologisk afdeling, tre år på kirurgisk afdeling seks år som afdelingssygeplejerske på en operationsgang. Men til sidst brugte jeg så meget mental energi på altid at være på arbejde. Der er meget fokus på økonomi og produktion, og jeg havde altid en stor udfordring med at rekruttere kvalificerede sygeplejersker. For ofte stoppede de efter kort tid, og så kunne jeg starte forfra. Det var anstrengende.

Helle Mahler, 57 år.

Nyt job: 1. april 2017 som oversygeplejerske i Styrelsen for Patientsikkerheds afdeling for rådgivning og tilsyn, hvor hun fører tilsyn med sundhedspersoner og sundhedsorganisationer.

Kom fra: Holbæk Sygehus, hvor hun var ledende oversygeplejerske på kirurgisk afdeling i tre år.

Nu nyder jeg, at jeg ikke har det ansvar længere. Mit arbejde er fagligt spændende og udfordrende. Jeg har altid arbejdet indenfor rammerne af sundheds- og autorisationsloven, men nu arbejder jeg mere eksplicit med det i tæt samarbejde med sundhedsjurister. Jeg fører tilsyn med bosteder, sygehuse, plejecentre og andre sundhedsorganisationer og autoriserede sundhedspersoner som fysioterapeuter, tandlæger, læger, sygeplejersker og psykiatere. I øjeblikket har vi fokus på det risikobaserede tilsyn, hvor vi i løbet af de næste tre år skal ud i sundhedsorganisationer og undersøge, hvor der er størst risiko for patienternes sikkerhed. Når vi fører tilsyn med sundhedspersoner, er det primært anmeldt, men også uanmeldt – f.eks. i situationer, hvor behandleren har et misbrug af medicin eller alkohol eller en sygdom, der gør, at patientsikkerheden er i fare. Når vi får en indberetning, indkalder vi den sundhedsfaglige person og foretager en afklaring af problemet og derefter eventuelle kontrolforanstaltninger og sanktioner. F.eks. at de skal gå til kontrol hos en behandler for at kunne fortsætte med at arbejde. I yderste konsekvens kan vi inddrage deres autorisation. Men vi går efter lavest mulige sanktion. Vi er interesseret i, at sundhedspersonen bliver på arbejdsmarkedet på en måde, hvor de er rammet ind, indtil de f.eks. ikke har misbrug mere. Ved organisationerne kan sanktionerne være at kræve en handleplan, bedre dokumentation, og i yderste konsekvens kan vi lukke organisationen. Mit arbejde er anderledes end mine tidligere job, men jeg bruger min ledelseserfaring meget. Det, at jeg har haft så mange samtaler som leder, er en stor fordel for mig, når jeg går tilsyn. Det er vigtigt, at vi har den lærende tilgang og ikke kommer med den store løftede pegefinger. Det er den måde, vi kan medvirke til at ændre den kliniske praksis på."

Savner du inspiration til karrieren?

Hent råd og vejledning om karriere og jobsøgning på dsr.dk. Som medlem kan du booke tid til personlig sparring om jobsøgning, efter- og videreuddannelse eller karrieremuligheder.

Læs mere på dsr.dk/job-og-karriere