Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: "Ikke nået på grund af travlhed"

Forhandlingerne ved OK18 viste, at det mange steder var umuligt at forhandle et nødberedskab, fordi det daglige fremmøde af sygeplejersker var for lavt.

Sygeplejersken 2019 nr. 1, s. 3

Af:

Grete Christensen, formand

sp14_leder_greteI dette nummer af Sygeplejersken kan du læse om sygeplejerske Anja Eldrup. Hun er en af de mange sygeplejersker, der dagligt oplever, at der er for få kollegaer på arbejde. Og at der på dokumentationsoversigten ofte står ”ikke nået på grund af travlhed”.

Det er blevet virkeligheden for mange af landets sygeplejersker, hvor normeringerne er uden sammenhæng i forhold til mængden af opgaver. Det skal der ændres på – af hensyn til patientsikkerheden og til de mange medarbejdere, der har eller er ved at miste troen på det fag, de tidligere var så stolte af.

Forhandlingerne ved OK18 viste, at det mange steder var umuligt at forhandle et nødberedskab, fordi det daglige fremmøde af sygeplejersker var for lavt. Vi ved fra forskningen, at det har konsekvenser. Færre sygeplejersker til en patientgruppe medfører bl.a. øget risiko for dødelighed, hospitalsinfektioner og andre utilsigtede hændelser. Og bemandingen er også tæt koblet til sygeplejerskernes arbejdsmiljø, et sundt arbejdsliv samt arbejdsglæde.

Et bæredygtigt sundhedsvæsen med kvalitet, effektivitet og patientsikkerhed forudsætter derfor fagligt forsvarlige normeringer, og at rammerne for arbejdet forbedres. Det betyder helt konkret, at der skal flere medarbejdere på langt de fleste arbejdspladser – både sygeplejersker og andre fagprofessionelle.

Dansk Sygeplejeråd besøger i januar udvalgte arbejdspladser over hele landet for at tale med lederne om fagligt forsvarlige normeringer. Det handler om at anerkende og bringe sygeplejerskernes forskellige kompetencer i spil sammen med øvrige medarbejdere – og at være fælles om at nå målene på arbejdspladsen. 
Lad 2019 være året, hvor vi igen får vendt fokus til at handle om reel patientsikkerhed og muligheden for at bevare den faglige stolthed.