Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Engageret oplæring fastholder nyansatte

Frivillighed. Et nyt introforløb på Bispebjerg Hospitals medicinske modtage-afsnit har fået markant flere nyansatte sygeplejersker til at blive i jobbet.

Sygeplejersken 2019 nr. 10, s. 58-59

Af:

Michael Dyring Poulsen, journalist

HanneCarolineSP52620F
Godt i gang

Introforløbet fordelt over seks måneder:

Uge 1

  • Fælles introduktion til Bispebjerg Frederiksberg Hospital som arbejdsplads.
  • Undervisning i Sundhedsplatformen. Herefter to dages introduktion til MMA og samarbejdspartnere.

Uge 2-3

  • 10 dage i Learning Lab. Rum til fordybelse. Her er stuen indrettet til læringsformålet med adgang til it-systemer.
  • Sidste dag i Learning Lab er en undervisningsdag i ABCDE-principperne og typiske patientkategorier.

Uge 4-7

  • Fire ugers følgevagter i blandede vagtlag.

Uge 8-24

  • Mentorforløb hvor de nyansatte har mulighed for at få 2 x 3 timers mentorforløb med en erfaren sygeplejerske med specialfunktion.

Bispebjerg Hospitals medicinske modtageafsnit, MMA, har med et nyt introforløb ”Godt i gang” fået langt flere nyansatte sygeplejersker til at blive i jobbet.

Før det nye introforløb begyndte som et forsøg i september 2017, sagde to ud af tre sygeplejersker deres arbejde op, inden de havde været i jobbet i fire måneder. Nu vælger kun hver tiende at gøre det samme.

Initiativtageren til det nye introforløb er Hanne Nygaard, afdelingssygeplejerske på MMA, og forløbet er baseret på de tilbagemeldinger, hun har fået fra sygeplejersker, der gik på det gamle introforløb.

Hanne Nygaards mål med det nye introforløb er at skabe en ny kultur på MMA. En kultur præget af respekt, ansvar og sammenhold. En kultur med et sundt studiemiljø, hvor spørgsmål bliver set som en styrke, og ikke en svaghed.

Set på som en byrde

Problemet med det gamle introforløb var, at de erfarne sygeplejersker, som skulle oplære og hjælpe de nyansatte sygeplejersker med at finde sig til rette på en ny arbejdsplads, ikke blev spurgt, om de havde lyst og mod på det.

Det skabte en situation, hvor de nyansatte sygeplejersker ofte blev set som en byrde af nogle af de erfarne sygeplejersker. Ikke af ond vilje, men fordi de bare gerne ville passe deres arbejde og måske ikke følte sig rustet til at oplære nye sygeplejersker.

Det skabte et miljø, hvor de nyansatte sygeplejersker ikke vidste, hvor de skulle gå hen med deres bekymringer og spørgsmål.

Det er disse problemer, Hanne Nygaard med sit nye introforløb har forsøgt at komme til livs med en cocktail af struktur og frivillig deltagelse.

”Jeg har hele vejen igennem inviteret det faste personale til at tilkendegive, om de havde mod på og lyst til at deltage i introforløbet i stedet for at lade det være op til de sygeplejersker med længst anciennitet.

Det kan sagtens være, at det ikke er den mest erfarne sygeplejerske, der er den bedste til at lære fra sig, men at en mindre erfaren sygeplejerske er mere pædagogisk og bedre til at dele sin viden,” siger hun.

At de nyansatte sygeplejersker bliver mødt af en gruppe af dedikerede og entusiastiske sygeplejersker, anser Hanne Nygaard som selve nøglen til ”Godt i gangs” succes.

3 gode råd
  • Man skal tage den feedback, man får fra både erfarne og nyudklækkede sygeplejersker, til sig.
  • Sørg for, at der bliver taget godt imod nyansatte, at de føler sig velkomne og inkluderede fra første dag.
  • Det er ikke altid de mest erfarne, der er de bedste til at lære fra sig.

Hanne Nygaard, afdelingssygeplejerske, MMA, Bispebjerg Hospital.

Stor tryghed i et lille helle

”Alt er blevet underlagt min strukturfascistiske tilgang og strømlinet, så jeg er sikker på, at alle, der er involveret i at introducere de nye sygeplejersker til arbejdet, kender deres opgaver og ansvar,” fortæller Hanne Nygaard.

Et strukturfascistisk, ensartet introforløb lyder måske ikke som en drøm, men for Caroline Plum Olsen, der begyndte i nyt job på MMA den første januar 2019, har det været en drømmestart, som har betydet, at hun følte sig mere tryg og selvsikker i starten.

Caroline Plum Olsen fremhæver især, hvor glad hun har været for introforløbets ”learning lab”:

”Vi fik lov til at være på en tresengsstue, som kaldes »learning lab«, hvor vi ikke skulle forholde os til resten af afdelingen og alle vores nye kollegaer, men kun fokusere på plejen af de patienter.

Det giver en stor tryghed at få mulighed for læring i et lille helle, hvor der er god tid til fokus og nærvær, og hvor man gennemgår alle patientgrupper.”

Caroline Plum Olsen husker tydeligt, hvordan hun her lærte at udføre trachealsugning, og hvordan det gav hende stor selvsikkerhed, da hun få dage efter havde en patient med behov for netop denne procedure:

”Jeg var slet ikke i tvivl om, hvordan proceduren skulle udføres.”

”Godt i gang”-forløbet blev på grund af sin succes indført som almindelig praksis i maj 2018.