Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Fyret sygeplejerske arbejdede efter uklar instruks

Sundhedsministeren kræver sag om dødsfald på fynsk botilbud og ledelsens ansvar undersøgt til bunds. Styrelsen for Patientsikkerhed frikender fyret sygeplejerske.

Sygeplejersken 2019 nr. 10, s. 6

Af:

Jakob Lundsteen, journalist

botilbud2 foto Nils Svalebøg

 

”Jeg oplevede forløbet, der førte til min afskedigelse, som en utrolig panisk handling af ledelsen, ufølsomt og angribende mod personalet, og vi fik ingen støtte fra vores nærmeste ledelse overhovedet.”

Sådan siger sygeplejersken A, der sammen med tre andre medarbejdere på Botilbuddet Fangelvej på Fyn blev fyret af Odense Kommune som ansvarlige for forkert medicinhåndtering i forbindelse med et dødsfald.

En psykisk syg 50-årig kvinde døde i maj på botilbuddet, formentlig som følge af brug af medicinpræparatet Leponex. I dagene forinden havde hun haft kvalme og kastet op.

Symptomer på bivirkninger, der står beskrevet i indlægssedlen til Leponex.

OdenseKommune fyrede efterfølgende de fire medarbejdere, fordi de ifølge kommunen ikke havde reageret korrekt på bivirkningerne og tilkaldt en læge.

Men konklusionen er forkert og fremgangsmåden uacceptabel. Det siger Line Gessø, der er 1. kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark. Hun har fulgt sagen tæt:

”Styrelsen for Patientsikkerhed frikendte fuldstændig den pågældende sygeplejerske i deres undersøgelse af sagen. Derfor er Odense Kommunes ageren i sagen meget bekymrende.”

Til Sygeplejersken siger A, der er dybt berørt af sagen:

”Jeg fulgte de instrukser og retningslinjer, som var tilstede, og som var udarbejdet af ledelsen. Jeg er nu blevet klar over, at ledelsens forventninger til de yderligere sygeplejefaglige opgaver ikke er beskrevet fyldestgørende og klart.”

Styrelsen for Patientsikkerhed har varslet et nyt tilsyn på Botilbuddet Fangelvej den 9. september. I en mail fra styrelsen til Odense Kommune, som Sygeplejersken har fået aktindsigt i, står der om instruksen for Leponex:

”Det fremgår ikke, hvem der er ansvarlig for instruksen, og hvornår den er trådt i kraft.

Styrelsen finder ikke, at den fremsendte instruks lever op til gældende krav på området.”

I marts i år kom en ny ikke-sundhedsfaglig ledelse til på Fangelvej. Siden da har arbejdsforholdene og indsatsen overfor de 22 beboere, ifølge A, i stigende grad været præget af uklar arbejdsfordeling og kommunikation medarbejderne imellem.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har i et tweet krævet en tilbundsgående undersøgelse af sagen, og kommunen har reageret ved at iværksætte en ekstern undersøgelse. Chef for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense, Gitte Østergaard, ønsker ikke at kommentere sagen over for Sygeplejersken, før Styrelsen for Patientsikkerhed har været på tilsyn.

Line Gessø oplyser, at Dansk Sygeplejeråd varetager den fyrede sygeplejerskes interesserer og forbereder en sag for uberettiget fyring.