Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Hjemlig indretning støtter hjerneskadede

Vægfarver, nye møbler og mindre rod hjælper patienter med hjerneskade til at finde tilbage til en dagligdag, de har glemt. En patientdonation har betalt den nye indretning.

Sygeplejersken 2019 nr. 10, s. 12

Af:

Jakob Kehlet, journalist

Hammel.2

Elpejsen er endnu ikke hængt op på væggen i dagligstuen, men ellers er den nye indretning af Sengeafsnit 3 på Regionshospitalet Hammel Neurocenter ved at være på plads.

Tidligere var afdelingens gange malet i samme standardhvide farve, som går igen på de fleste hospitaler. I dag brydes den hvide monotoni af vægge i dybrøde og karrygule farver, og i dagligstuen skaber en mørkeblå væg intimitet og signalerer dagligdag.

”Vi har i mange år ønsket at kunne gøre noget ved indretningen, så den skaber genkendelighed for patienterne,” siger sygeplejerske Hanne Møller Nielsen, der sammen med ergoterapeut Anna Birthe Andersen har været blandt drivkræfterne i den nye indretning af sengeafsnittet. I forbindelse med valg af farver og møbler har de fået hjælp af arkitekt og sygeplejerske Mette Blicher Folmer.

Patienterne på afdelingen har problemer med hukommelse, forestillingsevne og begrebsdannelse som følge af alvorlige hjerneskader, og derfor skal indretningen støtte deres vej tilbage til hverdagen igen.

”Patienterne er ofte meget konfuse og forvirrede, og vores opgave er at hjælpe dem med at finde tilbage til de personer, de var før hjerneskaden,” siger Helle Møller Nielsen.

Den nye indretning af Sengeafsnit 3 er gjort mulig takket være en meget taknemlig patient, der har doneret i alt knap en million kroner til hospitalet med klausul om, at pengene skal komme patienterne til gode. 350.000 kroner er gået til indretningen af sengeafsnittet, og her lever investeringen i høj grad op til intentionerne bag donationen.

”Jeg oplever, at patienterne falder mere til ro i de nye omgivelser, men personalet og de pårørende synes også, her er blevet rarere at være,” siger Helle Møller Nielsen.

Plads til hvil og træning

Ud over farverne og møblerne er der også indrettet to træningslejligheder – den ene med eget toilet og tekøkken.

”Det giver mere plads til træningen. Hvis pladsen er for trang, kan det nemt skabe irritation hos patienten,” siger Hanne Møller Nielsen.

Mange af patienterne på afdelingen er meget rastløse og vandrer uafbrudt op og ned ad gangene, men nu bliver gangarealerne brudt af små møbelgrupper, der skal få dem til at overveje at sætte sig i lænestolen og slappe af.

Rod er et andet element, der kan skabe uro hos patienterne, og en sengeafdeling for hjerneskadede med vippelejer, bækkenstole og andre hjælpemidler kan nemt komme til at flyde.

”En del af opgaven med indretning gik også på at organisere den plads, vi har, og placere de ting, der ligger fjernt fra patienternes hverdag, uden for deres synsvidde,” forklarer Hanne Møller Nielsen.