Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Dansk Sygeplejeråd er for alle sygeplejersker

"Vi lytter til medlemmernes behov og ønsker, så vi sammen med det enkelte medlem opnår de bedst mulige resultater."

Sygeplejersken 2019 nr. 10, s. 3

Af:

Grete Christensen, formand

3-2019_leder_grete-christensenDSR er den naturlige, faglige organisation for alle sygeplejersker. Uanset ansættelsessted skal alle sygeplejersker, der arbejder inden for faget, kunne se muligheder i et medlemskab af DSR. Om man er nyuddannet sygeplejerske, har mange års erfaring i klinikken, er underviser eller om man er ansat i den private sektor, skal man føle sig hørt og set i DSR, når der er brug for det.

Det sidste års tid har vi bl.a. haft blikket rettet mod medlemstilbud til privatansatte sygeplejersker, f.eks. medlemstilbud målrettet sygeplejersker ansat i forsikringsbranchen, patientforeninger, privathospitaler eller i medicinalindustrien.

I dialogen med vores medlemmer har vi fået en nærmere indsigt i, hvilke særlige ønsker og behov denne medlemsgruppe har til DSR. Vores arbejde viser, at sygeplejersker i det private naturligvis er optaget af ordentlige arbejdsvilkår og lønvilkår. Samtidig giver de udtryk for, at de gennem et medlemskab af DSR opnår en større tilknytning til faget – en tilknytning, der giver viden, som de enten kan bruge direkte i deres arbejde, eller som giver en bredere indsigt i f.eks. sygeplejefagets udvikling og tendenser.

Og gruppen af privatansatte sygeplejersker vokser. Vi ved fra en ny DSR-analyse, at én ud af syv sygeplejersker er ansat i den private sektor. Dette svarer til, at ca. 15 pct. af alle sygeplejersker har deres hverdag i den private sektor.

Målet er, at vi fra DSR’s side målretter tilbuddene til vores forskellige medlemmer. Vi lytter til medlemmernes behov og ønsker, så vi sammen med det enkelte medlem opnår de bedst mulige resultater.