Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Trygge rammer er guld værd

På Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på Slagelse Sygehus blev sygeplejestuderende Camilla mødt af en afdeling, hvor hendes læring var i fokus, og hvor hun blev udfordret i trygge rammer.

Sygeplejersken 2019 nr. 10, s. 8-9

Af:

Annika Jeppesen, journalist

camillamunthesp37928f
Tre gode råd fra Camilla Munthe om at være i praktik
  • Spørg, hvis du er i tvivl – det er i orden ikke at vide alt.
  • Vær åben og fleksibel – du kan opleve patienterne på en anden måde ved at være på aften- og nattevagt.
  • Snak med vejleder eller nogen udefra – specielt hvis du får det svært i en periode, er det rart at have nogen at snakke med.

Den blågrønne, firkantede bygning stikker ud fra resten af de sandfarvede bygninger, som Slagelse Sygehus ellers består af. På anden sal i den nye bygning ligger Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, der fik Sygeplejestuderendes Praktikpris 2018 og titlen som årets bedste praktiksted i Region Sjælland. 

Her tilbragte 23-årige Camilla Munthe sin tid, da hun skulle i praktik på 6. semester. Afdelingen var hendes førsteprioritet, så det var med et stort smil, hun modtog beskeden om, at hun havde fået pladsen.

”Jeg var rigtig glad, da jeg fik pladsen. Jeg glædede mig til det. Jeg havde læst om specialet og tænkte, at det lød spændende. Det var virkelig rart, når man kom herop. Alle var så imødekommende, der var et godt arbejdsmiljø, og der bliver generelt taget rigtig godt imod studerende. Man har lov til at fokusere på de patienter, som giver mening for ens ophold, fordi man ikke bliver set som arbejdskraft,” fortæller hun med en taknemlig tone i stemmen.

I de fem måneders praktik fik Camilla Munthe også lov til at prøve at være med i ambulatoriet, på operationsgangen, til operationer og en dag med anæstesi. Noget, som hun er glad for at have fået med i bagagen.

”Det var spændende at prøve de mange muligheder og se, hvordan det foregik. Jeg prøvede at være meget åben. For hvis man virkelig udstråler, at man gerne vil, så bliver man også virkelig udfordret på det niveau, som personalet mener, man er klar til. De mange læringsmuligheder er jo med til, at man udvikler sig rigtig meget,” siger hun.

Forskel på teori og praksis

Trods de mange læringsmuligheder og glæden over praktikstedet havde Camilla Munthe også en nervøsitet over forventningerne til hende, før hun startede i praktikken.

”Jeg var meget nervøs for, om jeg havde de kompetencer, der blev forventet, nu når jeg var så langt i uddannelsen. Men det var også lidt skræmmende, at man skulle et nyt sted hen. Jeg er en tryghedsperson. Jeg kan godt lide at være i faste rammer og kende til det, der skal ske, hvorfor og sådan nogle ting,” forklarer hun og smiler. 

Hun påpeger dog, at følelsen hurtigt forsvandt, da hun sammen med sin vejleder og den ansvarlige kliniske underviser fik italesat det fra starten af. Derefter havde de jævnlige samtaler om, hvad hun ville have ud af praktikken, og hvordan hun selv så, at det kunne udvikle sig.

”Det har virkelig været et trygt miljø. Der har også været meget fokus på, at man er studerende, og at man skal lære,” siger Camilla Munthe og fortsætter: 

”Der kan godt være stor forskel på det, man lærer teoretisk, og det der sker i praksis. F.eks. forekommer et sengebad rent praktisk meget mere naturligt, når man står med en patient. I demostuen på skolen har vi brugt meget tid på at lære, hvordan du helt præcist skal gøre. Men i praksis er det også meget afhængigt af patienterne. For det, patienterne selv kan gøre, det får de lov til at gøre.”

Stadig meget at lære

Efter den meget positive praktikoplevelse nominerede Camilla Munthe afdelingen til Sygeplejestuderendes Praktikpris 2018. Heri skrev hun, at hun havde haft en fantastisk tid med en fantastisk vejleder, et fantastisk studiemiljø og fantastisk personale, som var guld værd.

”Jeg har fundet ud af, at det ikke er alting, jeg har lært under praktikken. For man når ikke at opleve alting som studerende. Men jeg har fået en rigtig god basisviden – også om hele patientgruppen. Jeg synes, at det er et rigtig godt sted at få en bred viden om en masse ting, fordi patienterne ofte ikke kun fejler noget ortopædkirurgisk,” uddyber hun.

Vigtigst for Camilla Munthe har dog været, at praktikstedet fik hende til at føle sig klar til sin fremtidige titel og det ansvar, der følger med den.

”Det er menneskeliv, vi har med at gøre, og det er et stort ansvar. Men også et ansvar, som man skal føle sig klar til at have. Jeg har udviklet mig ret meget under praktikken. Fordi jeg følte fra starten af, at det var meget skræmmende at skulle ud og være sygeplejerske efter bacheloren. Men nu følte jeg mig klar til at være sygeplejerske.”

Camilla blev færdiguddannet i januar 2019 og fik derefter arbejde på afdelingen i Slagelse. 

Studiestart 2019-29

Sygeplejersken byder også i år velkommen til alle nye sygeplejestuderende på 1. semester.

Det sker gennem uddeling af bladet ”Studiestart 19/20” til de studerende, når de på de enkelte skoler bliver introduceret til SLS, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.

Artiklerne i Studiestart 19/20 er skrevet af medarbejderne på Sygeplejerskens redaktion.

I bladet er der bl.a. gode råd om, hvordan man som sygeplejestuderende opfører sig på de sociale medier, og henvisninger til faglitteratur.

De sygeplejestuderende, som starter på uddannelsen til februar næste år, får også bladet udleveret til den tid.

Læs Studiestart 2019-20 her