Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

5 minutter med: Lene Skov

"Vi har en helt unik mulighed for, vi bliver lukket ind i alle hjem. 99 pct. af alle tager imod tilbud om hjemmebesøg, og vi mærker, vi er velkomne, at de har tillid til os. Det bør vi udnytte bedre.”

Sygeplejersken 2019 nr. 3, s. 7

Af:

Michael Holbek, journalist

51 år. Arbejdssted: Sundhedsplejen,
Guldborgsund Kommune.

5 minutter med: Lene Skov
Lene Skov
Hvorfor valgte du at blive sygeplejerske?

”Min mor var sygeplejerske, så det lå i generne. Og fra gymnasieårene havde jeg forskellige omsorgsjob, bl.a. i hjemmeplejen.”

Hvad var dit første job?

”Som hjemmesygeplejerske i Rødby Kommune.”

Hvorfor valgte du at specialisere dig inden for sundhedsplejen?

”Det har altid tiltalt mig at være hjemme i borgernes hjem uden den hvide kittel. Vi laver forebyggende sundhedsfremme, og det giver stor mening at hjælpe forældre og deres spæd- og småbørn med at være opmærksomme på livsstilssygdomme som f.eks. overvægt eller andre former for mistrivsel.”

Hvem har du lært mest af i din karriere?

”I 1997 blev jeg ansat som sundhedsplejerske i en lille kommune. Jeg var ny og grøn i faget, og jeg vil fremhæve min erfarne kollega Jytte. Hendes fantastiske oplæring har gjort mig til den, jeg er i dag.”

Hvad kendetegner en god sygeplejerske?

”At man har et godt overblik, is i maven og kan tage individuelle hensyn. Når man bliver lukket ind hos en familie, må man stikke fingeren i jorden og lytte til, hvad præcis den familie har brug for.”

Hvilket råd vil du give en nyuddannet?

”Det tager halvandet år at uddanne sig til sundhedsplejerske efter uddannelsen til sygeplejerske. Så selv om du har styr på sygepleje, er du atter novice i sundhedsplejen. Alt er første gang, og det kræver et par år i faget at blive udlært. Spørg dine kolleger til råds. Det er ikke et nederlag at få et par ekstra øjne på, når du er usikker eller i tvivl.”

Hvad er det mest tilfredsstillende ved dit job?

”Jeg har stor selvstændighed til at tilrettelægge mit arbejde, og jeg kan godt lide at have mange bolde i luften. Så er det dejligt, når man griber dem. Når man f.eks. kan hjælpe et overvægtigt skolebarn med at knække vægtkurven. Eller hjælpe en mor gennem en efterfødselsreaktion, så hun får det bedre.”

Hvad er det mest udfordrende ved dit job?

”Det er, om man skønner rigtigt i de svære sager, hvor jeg f.eks. skal underrette kommunen, hvis et barn mistrives. Vi er i et geografisk område med en del familier på overførselsindkomst og socialt udsatte, der har brug for støtte. Og der er tilfælde, hvor jeg må sige, at nu er det ikke godt nok, og der skal laves en underretning.” 

Hvad kan holde dig vågen om natten?

”Det kan netop de tunge sager. Hvis jeg oplever et skolebarn være udsat for fysisk eller psykisk vold. Eller kommer ud til en mor, der ikke har overskud til at stimulere sit barn relevant. Det kan holde mig vågen. Men jeg har et godt team at vende de svære problemstillinger med.”

Hvad er du mest stolt af i din karriere?

”At jeg har kunnet gøre en stor forskel. Jeg var for nylig ude hos en kvinde, som jeg besøgte, da hun var barn for 22 år siden. Hun spurgte, om jeg kunne huske, at jeg havde hjulpet hende til at tabe sig. Det betød meget for hende at få et bedre selvværd. Jeg kunne sagtens huske hende. Nu var hun selv blevet mor, så nu får jeg fat i næste generation.”

Hvis du kunne ændre en ting i sundheds- væsenet, hvad skulle det så være?

”På det kommunale område at vi kom ud på flere hjemmebesøg. Det er vores kerneydelse, men antallet af hjemmebesøg er desværre faldet meget. Vi har en helt unik mulighed, for vi bliver lukket ind i alle hjem. 99 pct. af alle tager imod tilbud om hjemmebesøg, og vi mærker, vi er velkomne, at de har tillid til os. Det bør vi udnytte bedre.”

Hvor ser du dig selv om fem år?

”Hvor jeg er i dag, tænker jeg.”

Hvordan tror du, at sygeplejen vil udvikle sig de næste 10 år?

”I skolearbejdet vil vi bevæge os mere og mere over i det sundhedspædagogiske. Vi er også begyndt at opleve bestilling af udvidet sundhedspleje i spædbørnsfamilier f.eks. i sager om udsatte familier. Og så selvfølgelig en øget digitalisering.”