Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2019 nr. 3

Læs online Download
0319_forside - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

5 minutter med: Lene Skov

"Vi har en helt unik mulighed for, vi bliver lukket ind i alle hjem. 99 pct. af alle tager imod tilbud om hjemmebesøg, og vi mærker, vi er velkomne, at de har tillid til os. Det bør vi udnytte bedre.”

Skiftedag: "Drik din guldøl, mens du får renset sår"

Majken Fuglsang ville væk fra skrivebordets bunker af tykke rapporter og tættere på virkeligheden. Derfor søgte hun jobbet som sundhedsfaglig leder i Mændenes Hjem, hvor nogle af de mest udsatte borgere har deres daglige gang.

Aktuelt

Forebyggelse kan mindske frafald

For mange sygeplejestuderende falder fra på studiet, og det er både dyrt for samfundet og psykisk belastende for den enkelte studerende. Forebyggelse er vejen frem, viser ny rapport.

Delpension kan forlænge arbejdslivet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Syd har indledt drøftelser med ledelserne på Odense Universitetshospital og Odense Kommune om, hvordan sygeplejersker med fordel kan forblive på arbejdsmarkedet, f.eks. gennem delpensionsordningen.

Ny klinisk retningslinje om amning

Giv mor og barn ro efter fødslen til hud mod hud-kontakt, og inddrag faderen i ammevejledningen. Sådan lyder to af anbefalingerne i en ny klinisk retningslinje om etablering af amning.

Fremtid

Teknologi skal lette arbejdet

Selvkørende robotter, avanceret rørpost og højteknologiske systemer. Det er en del af fremtiden på landets sygehuse. De skal ikke overtage de ansattes arbejde, men optimere og effektivisere det.

Teknikken, der hjælper logistikken

Hospitaler landet over arbejder med teknologi og IT på mange planer. Det gør man også i forbindelse med byggerierne af nye sygehuse. Vi har set nærmere på, hvordan kvalitetsfondsbyggerierne af de fem store specialesygehuse vil bruge netop IT og ny teknologi til at lette sygehusmedarbejderes arbejdsgange i fremtiden med særligt fokus på logistik.

Et tidsbesparende skab

Det nye universitetshospital i Køge har store visioner for, hvordan indretning og teknologi skal lette medarbejdernes arbejde når det står klart i 2024. F.eks. med specialpakkede udstyrsvogne leveret af robotter og gennemstik-skabe på patientstuerne.

Optimus - fremtidens medarbejder

Robotter, der kører ud på afdelingerne med ting. Det er fremtiden. Men der findes allerede én på Sjællands Universitetshospital i Køge – som et af de eneste steder i landet. Han hedder Optimus.

Tema: Sundhedskultur

Ældre og syge indvandrere bliver tabt i systemet

Ældre med minoritetsbaggrund er dårligere stillet i sundhedsvæsenet end deres etnisk danske jævnaldrende. Systemet er slet ikke gearet til at tage sig af dem. Problematisk og uværdigt, mener lektor i tværkulturel sygepleje, Dorthe Susanne Nielsen.

Kvinderne tør åbne sig overfor mig

Ældre med etnisk minoritetsbaggrund mangler ofte basal viden om sundhed. Derfor har en række kommuner i flere år uddannet lokale borgere med forskellige etniciteter til sundhedsformidlere. De formidler sundhed til en ellers svært tilgængelig målgruppe og bygger bro til sundhedsvæsenet.

Dårlig sundhed rammer hele familien

Når ældre og plejekrævende indvandrere oplever ulighed i sundhed, har det ikke kun konsekvenser for den ældre selv. Hele familien er presset i mødet med sundhedsvæsenet, og det truer den næste generations velbefindende, mener afdelingssygeplejerske på Indvandrermedicinsk Klinik på Hvidovre Hospital, Hanne Winther Frederiksen.

Klar til etnisk udrykning

Etnisk Ressourceteam rykker ud, når der opstår forståelseskløfter mellem sundhedspersonale og borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Debat

Anmeldelser

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes bøgerne "Dialog og samskabelse", "Slank", "Hvem skal bruge sundhedsdata - og til hvad?" samt "Køn i sygeplejepraksis".

Ny ferielov

Værd at vide om de nye ferieregler

Nye ferieregler træder i kraft den 1. september 2020. De betyder, at du optjener 2,08 feriedage om måneden, som du kan holde med det samme. Du får stadig samme antal feriedage som i dag.

Kirsten Stallknecht Prisen

Sidste udkald

Hvem skal med i feltet af rapttalende eller -skrivende sygeplejersker, som har gjort indtryk ved at tale fagets eller en specifik patientgruppes sag i løbet af de sidste to år?

Interview med statsministeren

"Vi skal ruske i hele træet"

At ansætte flere sygeplejersker løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet alene. Der er brug for, at vi rusker i hele træet, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Sygeplejerskerne skal dog ikke regne med, at der falder lønkroner ned ved samme lejlighed. Det sagde statsministeren, da Sygeplejersken interviewede ham med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne spørgsmål.