Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Telemedicin skaber trygge hjertepatienter og mindsker udgifter

Lille kuffert giver hjertesvigtspatienterne en tryghed, der gør, at man kan spare 40.000 kr. årligt pr. patient som følge af færre indlæggelser.

Sygeplejersken 2019 nr. 3, s. 13

Af:

Anne Witthøfft, journalist

2019-2_tema_badevaegt

350 mio. kr.

Så meget kan sundhedsvæsenet spare årligt, hvis nye hjertesvigtspatienter udstyres med en lille kuffert med en blodtryksmåler, badevægt og en tablet med onlineadgang til en hjertesygeplejerske.

Det viser det nordjyske forskningsprojekt TeleCare Nord Hjertesvigt.

Den lille kuffert – også kaldet TeleKittet – giver hjertesvigtspatienterne en tryghed, der gør, at man kan spare 40.000 kr. årligt pr. patient som følge af færre indlæggelser.

Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Aalborg Universitet, Lars Ehlers, som har stået i spidsen for undersøgelserne af de sundhedsøkonomiske virkninger.

Til kommunalsundhed.dk siger han: ”Indlæggelser i dag kommer dels af, at patienten selvfølgelig får det dårligt, men det er sandsynligvis også ofte et resultat af, at de bliver bange eller forskrækkede, hvis benet eksempelvis pludselig hæver op.”

Det handler om tryghed

Lars Ehlers understreger, at det har været helt centralt for ordningen, at der er en fast hjemmesygeplejerske tilknyttet. Og han advarer mod at tro, at man kan udskifte sygeplejersken med en telefonlinje eller helt fjerne funktionen.

For det handler om tryghed, og forskningsprojektet har vist, at der er en tydelig mental forskel på, hvordan patienterne med TeleKittet har haft det sammenlignet med kontrolgruppen.
De sygeplejersker, der har arbejdet med telemedicinen, er generelt meget positive, og flere har oplevet, at de kunne fange andre sygdomme i opløbet takket være patienternes ugentlige målinger. Det viser et feltstudie og en spørgeskemaundersøgelse, som University College Nordjylland har stået for.

Hvert år kommer der 9.000 nye hjertepatienter, som hver koster sundhedsvæsenet 130.000 kr. det første år efter sygdommens opståen. Der er 70.000 hjertepatienter i Danmark.