Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Dengang: Klogest at tie stille

Absolut loyalitet hørte til elevens og sygeplejerskens moralske ansvar overfor hospitalet.

Sygeplejersken 2019 nr. 5, s. 35

Af:

Gunilla Svensmark, faghistorisk medarbejder

5-2019_dengang_oploeft

Charlotte Munck
Caption 
Charlotte Munck
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

For 100 år siden fik sygeplejeeleverne indskærpet, at de havde pligt til at værne om hospitalets rygte.

Absolut loyalitet hørte til elevens og sygeplejerskens moralske ansvar overfor hospitalet.

Og da absolut lydighed også var en forpligtelse, var det utænkeligt at gå i pressen med selv den mindste kritik.

Charlotte Munck, den første forstanderinde i landet – her på Bispebjerg Hospital ca. 1915 – skrev om sygeplejerskens karakteregenskaber i den lærebog, der udkom i 1926, og som blev pensum for alle elever 50 år frem i tiden.

Her slog hun loyalitetsforpligtelsen og lydighedskravet fast med syvtommersøm, og når man ser billeder af hende fra den tid, fornemmer man, at det var klogest at rette ind og tie stille.