Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes bøgerne "Folkesundhed - bag om intentioner og strategier", "Ind i en stjerne", "Stille ADHD" samt "Sygeplejersken".

Sygeplejersken 2019 nr. 6, s. 44-46

Den enkelte borger skal kunne leve et sundt liv

Folkesundhed - bag om intentioner og strategier

Stine Glasdam & Hanne Bess Boelsbjerg

Folkesundhed – bag om intentioner og strategier

Gads forlag 2018, 360 sider – 399,- kr.

For at få glæde af denne udgivelse vil jeg mene, at de studerende skal have kendskab til grundlæggende begreber indenfor folkesundhed.

Så vil formålet kunne blive opfyldt: at komme bagom intentionerne for folkesundhedsinitiativer og måder at leve sundhed på for at bidrage til diskussion og kritisk analyse. Der er i de forskellige kapitler forskellige tilgange til folkesundhed, hvilket afspejler de almene forståelser.

I del 1 om politiske strategier og samfundsmæssige strukturer for befolkningens sundhed er der et spændende kapitel om luftforurening som negligeret faktor for folkesundheden. Et andet indlæg handler om retlig regulering og personligt ansvar for forebyggelse af kroniske sygdomme.

Mette Hartlev og co. ser nærmere på de juridiske rammer for folkesundhedsindsatser. Forfatterne reflekterer den offentlige forpligtelse i forhold til, at sundhedsfremme er et bredt begreb, der er funderet i WHO Ottawa-Chartret og udover sundhedsvæsenet bl.a. også omfatter sundhedsaspekter i det ydre og indre miljø (herunder arbejdsmiljø), adgang til sund mad, rent drikkevand, ordentlige boligforhold og beskyttelse af borgere mod ulykker f.eks. i trafikken og brand- og drukneulykker.

Det er en menneskeretlig forpligtelse, at lovgivningen skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at leve et sundt liv under hensyntagen til den enkeltes valg. Kompleksiteten i folkesundhedsindsatser diskuteres via indsatsen mod overvægt og fedme, og det vises, hvordan det er reflekteret i retten. Forfatterne understreger også, at stigmatisering grundlæggende er på kollisionskurs med menneskerettighederne, som fremhæver alle menneskers værdighed og ligeværd.

Forfatterne gør opmærksom på, at folkesundhedsinitiativer bevidst eller ubevidst kan komme til at fremme stigmatisering. Kapitlet komplementerer et andet om personligt ansvar i sundhedspolitiske begrundelser.

Del 2 tager fat på sundhedsforståelser og selvteknologier – borgernes møde med den biomedicinske rationalitet. Medikalisering af hverdagsaktiviteter gennem brug af fysisk aktivitet er en vedkommende refleksion. Der er ingen tvivl om, at det er udmærket at bevæge sig, men derfra og til at opstille et motions- og træningstyranni, hvor registrering, overvågning og kontrol er grundlæggende, bliver der stillet kritiske spørgsmål til.

Morten Ebbe Juul Nielsen gennemgår begrebet ortoreksi ud fra et overraskende snævert sundhedssyn i betragtning af, at han er lektor i filosofi. Ortoreksi er en ikke officiel diagnose, hvor den, der lider af noget sådant, vil være ”sygeligt og tvangsmæssigt optaget af et ofte selvopfundet kostregime”.

Hvor er den kritiske refleksion blevet af her? Juul Nielsen kunne med fordel have foldet tilgange til mad yderligere ud i en samfundskontekst – måske også set på komplementerende og alternative strategier for, at mennesker kan føle sig godt tilpas. Han kunne også have valgt at beskæftige sig med fødevarers næringsindhold.

Af Marianne Mahler, sygeplejerske, dr. i folkesundhed.

Den efterladte

Ind i en stjerne

Puk Qvortrup

Ind i en stjerne

Grif 2019, 208 sider – 249,95 kr.

Forsiden er sort, men et træ med hvide blomster bryder mørket. Så er tonen slået an. En drøj bog at komme igennem, den aktiverer mange følelser undervejs, og den velskrivende og sansende forfatter sørger for, at bogen rumler i bevidstheden en rum tid.

Puk skal holde sin søns fødselsdag, han bliver to år, og kagemanden er ved at blive bygget, da jorden revner under hende. Lasse, hendes elskede mand og far til fødselsdagsbarnet, er faldet om med hjertestop under en halvmaraton. Dagen efter dør han uden at være kommet til bevidsthed.

Bogen beskriver den første periode, det første år som efterladt. Ikke sentimentalt, ikke floromvundet, men med tætte indblik i længsel, begær, vrede og uendelig træthed og senere – en spirende glæde. Følelser og tilstande, der dukker op hos en ung kvinde, fortælleren, som tilmed er gravid i syvende måned, da hun uden varsel mister faderen til søn nummer to.

Fællesskabet med to veninder og en søster under fødslen af barnet er rørende, og stjernemetaforen får en reprise. Barnet bliver født som stjernekigger.

Fællesskabet bærer igennem, men ikke uden skår.

For intensivsygeplejersker er der meget at hente, dels registreringer af miljøet, dels sætninger som denne: ”Jeg sad over for lægen i et lokale på Skejby Sygehus. En sygeplejerske syntes, hun og jeg skulle holde i hånd.”

Af Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken.

Nuanceret beskrivelse af livet med ADD

Stille - ADHD

Majbritt Augustinus

Stille ADHD - Fortællinger om børn og unge med ADD

Dansk Psykologisk Forlag 2019, 204 sider – 270 kr.

Bogen har fokus på de udfordringer, som børn, unge og voksne med ADD oplever i hverdagslivet. Vigtigt, at bogen også fokuserer på de udfordringer, familier og professionelle oplever, fordi samspillet viser, hvordan mennesker med ADD kan støttes. 

Bogen er baseret på grundig research i artikler, interview med psykiatere, lærere og pædagoger og ikke mindst på samtaler med dem, der lever med ADD. Bogstaverne står for Attention Deficit Disorder, dvs. det samme som ADHD, men med H’et for Hyperactivity udeladt.

Forfatteren skriver faktuelt om symptomer, årsager til ADD, hvordan diagnosen stilles og gennem personlige hverdagsberetninger om, hvordan ADD opleves. Fortællingerne er bygget illustrativt op så beskrivelser af, hvordan symptomerne viser sig i hverdagssituationer, er flettet sammen med personlige fortællinger om, hvordan symptomerne påvirker dagliglivet.

Formålet er at åbne vores øjne for ADD og vise, hvorfor ADD er svær at opdage, hvad det betyder for selvopfattelsen, og hvad diagnosen betyder for selvindsigten. Missionen er lykkedes, man undgår ikke at blive grebet under læsningen, fordi forfatteren har noget på hjerte og brænder for at give en nuanceret, opmærksom beskrivelse af livet med ADD.

Bogen kan stærkt anbefales til sygeplejersker, som har den gennemgående kontakt med personer med ADD.

Af Merete Bjerrum, ph.d., lektor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

En politimand læser med

Sygeplejersken - en af Danmarkshistoriens mest spektakulære drabssager

Kristian Corfixen

Sygeplejersken. En af Danmarkshistoriens mest spektakulære drabssager

Lindhardt og Ringhof, 320 sider – 249,95 kr.

Det skal indrømmes, at jeg nok aldrig havde kastet mig over ”Sygeplejersken”, hvis jeg ikke havde fået et forslag om at anmelde den.

Kriminalsager interesserer mig meget lidt, og jeg får onde drømme af at beskæftige mig med dem. Ikke desto mindre er min mand ansat i politiet i afdelingen ”Personfarlig Kriminalitet”.

Altså har jeg i dette tilfælde haft en medlæser, og vi er enige om, at Kristian Corfixens bog er yderst vellykket. Forfatteren er journalist og har dækket den såkaldte sygeplejerskesag for Politiken, og bogen tilhører dermed genren ”true crime”.

I korthed drejer sagen sig om en sygeplejerske, som under sin ansættelse på Nykøbing Falster Sygehus forgiftede flere patienter, som hun efterfølgende selv var med til yde livreddende behandling.

Sagen er uden fortilfælde i dansk retshistorie og endte med, at sygeplejersken blev idømt 12 års fængsel for fire drabsforsøg.

De fleste danskere har nok hørt eller læst om den spektakulære sag, og man kunne frygte, at en bog med det omdrejningspunkt ville virke som en gentagelse. Det gør den overhovedet ikke. Heller ikke selv om bogen hovedsageligt består af upartiske beskrivelser af sygeplejerskers virke og politiets efterforskning.  Særligt er jeg betaget af, hvor godt det lykkedes at føre læseren ind i sygeplejerskers arbejde.

Præcist beskriver Kristian Corfixen, hvordan sygepleje er organiseret, samt hvordan der handles i akutte situationer.

Desuden gør den fine skildring af sygeplejerskers indbyrdes loyalitet og gruppeånd det begribeligt, hvorfor det tilsyneladende varede så længe, før nogen talte højt om deres mistanke til den nu dømte kollega. Politiarbejdet er baseret på direkte citater fra politirapporter, hvilket gør bogen både levende og medrivende.

Ifølge min medlæser rammer Kristian Corfixen også tonen i beskrivelsen af det, der foregår i retssalene med stor nøjagtighed. Læsere uden interesse for kriminalsager kan begynde her.

Af Bente Martinsen, sygeplejerske, ph.d., lektor, Institut for Folkesundhed – Sygepleje, Emdrup.

Kort nyt om bøger v/Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning

Camilla Grann
Livet med et udviklingshæmmet barn. Håndbog for familier og professionelle
Forlaget Pressto 2019, 300 sider – 299,00 kr.

Forfatteren er mor til et udviklingshæmmet barn på 11 år, som har en udviklingsalder på ca. to år. Derfor ved hun, hvad hun taler om, men bogen er ikke en personlig historie. 22 forældre fra 19 kommuner bidrager med oplevelser om alt det, der sker, når et ventet barn viser sig at være et ganske andet barn, end familien troede.

Nogle af de områder, der behandles, er de skamfulde tanker om barnet (det ville være lettere, hvis det ikke vågnede op i morgen, f.eks.) om omgivelsernes reaktion (en sms, der fortæller, at barnet ikke er til at holde ud at være sammen med, så samvær mellem venner er uden barnet) og den svære erkendelse af, at barnet aldrig, trods træning og tålmodighed, bliver som andre børn.

Senere følger barnets gryende seksualitet og stillingtagen til, hvor den udviklingshæmmede person skal bo som ung og voksen. Mange svære spørgsmål, men en god, sober og hjælpsom bog til mennesker, som får et udviklingshæmmet barn.

 

Ianneia Meldgaard
Anerkendende kommunikation – med empatien som vejviser
Frydenlund 2019, 216 sider – 269 kr. (vejl.)

En vejviser i anerkendende kommunikation – sådan hedder det om denne bog på bagsideteksten. Forfatteren har identificeret tre principper for anerkendende kommunikation og folder dem ud i forhold til forskellige grupper: Børn og unge, kolleger samt forældre og pårørende.

Udgangspunktet er den ”verdensomspændende bevægelse ikkevoldelig kommunikation”. Der er tale om et sprog fra hjertet i modsætning til et sprog fra hjernen. Nogle kalder det girafsprog, men forfatteren holder fast i betegnelsen IVK, ikkevoldelig kommunikation.

Bogen anbefaler, at læseren øver sig i at blive på egen banehalvdel frem for at finde fejl og årsager til egen mistrøstighed hos de andre. Den er trykt på lækkert bøttepapir og har rød skrift i bokse og i overskrifter. Kønt.

 

Ellen Margrethe Basse & Knud Kristensen
Håndbog for psykiatrimisbrugere og pårørende,
5. redigerede udgave
Sind 2019, 768 sider – 100 kr.

Bogen har fokus på rettigheder og indeholder derfor kapitler om internationale konventioner og inddragelse af den enkelte psykiatribruger, men også om kommuner og regioners pligt til at gøre en indsats for at forebygge sygdom og fremme sundhed.

Et kapitel beskriver principper og begrænsninger i forbindelse med tvang og den gradvise opløsning af termerne åben og lukket afdeling til fordel for skærmede enheder, hvor døren kan låses efter behov. Tvangsindlæggelse, retspsykiatri og sociale ydelser er beskrevet i selvstændige kapitler.

Den velvoksne moppedreng på 1,2 kg er velegnet til opslag, hvis man som psykiatribruger er optaget af sine rettigheder, eller man ønsker at klage over den behandling, man har fået.