Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Den globale sygeplejerskemangel rammer nu

Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at der i 2030 vil være behov for ni millioner flere sygeplejersker på verdensplan – og manglen på sygeplejersker kan allerede mærkes overalt. Der er derfor akut behov for politiske reformer, langsigtede investeringer og ikke mindst vilje til handling, hvis vi skal ride stormen af.

Sygeplejersken 2019 nr. 6, s. 52-53

Af:

Helle Lindberg, journalist

Det er vanskeligt at give et nøjagtigt bud på det samlede antal af sygeplejersker, der i dag er beskæftiget over hele verden. Alligevel er der ét svar, som de fleste eksperter kan blive enige om: Ikke nok.

I årevis har sundhedsorganisationer, sygeplejeråd og diverse fagfolk ellers ihærdigt forsøgt at råbe vagt i gevær, men meget tyder på, at en stor del af indsatsen har været forgæves.

Howard Catton
"Hvis du ikke har sygeplejersker, så har du ikke noget sundhedsvæsen," advarer Howard Catton, administrerende direktør i den internationale sygeplejerskeorganisation ICN
Flere og flere lande rapporterer nu om akut mangel på uddannede sygeplejersker, og i Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår man, at der i 2030 vil være behov for yderligere ni millioner sygeplejersker på verdensplan.

Ifølge Howard Catton, der er administrerende direktør for Det Internationale Sygeplejeråd (ICN), skal årsagen til den negative udvikling først og fremmest findes i politikernes manglende vilje til at handle proaktivt.

”Det er et gennemgående problem, at alt for mange politikere i alt for mange lande ser sygeplejesektoren som et pengedræn. Det er forkert, for sygeplejersker bør altid betragtes som en investering fremfor en sur udgift. God sygepleje er afgørende, når det handler om at holde befolkninger sunde, raske og produktive,” siger Howard Catton.

Han mener, at der først og fremmest er behov for en markant ændring i opfattelsen af krisens omfang – ikke mindst i de vestlige lande, hvor kvaliteten i sundhedsvæsnet traditionelt har været høj sammenlignet med sygeplejen i udviklingslande.

”Når man nævner den akutte mangel på sygeplejersker og læger, så er det ofte i sammenhæng med den tredje verden, men problemet findes også her. I UK oplever vi for eksempel allerede nu store udfordringer med lange ventelister, lange behandlingstider eller direkte behandlingsstop, fordi der ikke er sygeplejersker nok, siger Howard Catton.

Et mangehovedet uhyre

Også på de hjemlige breddegrader kan problemet mærkes. En analyse fra Dansk Sygeplejeråd anslår, at man i Danmark kan forvente at mangle omtrent 6.600 sygeplejersker i 2025, hvis der ikke sættes ind.

Årsagen til den globale sygeplejekrise er imidlertid ikke så simpel, som man kunne ønske. Ifølge den skotske professor James Buchan, Senior Visiting Fellow ved Health Foundation UK, er den verdensomspændende sygeplejerskemangel et mangehovedet uhyre, som skal tackles på flere fronter.

”Den store udfordring ved den globale mangel på sygeplejersker er, at der ikke er én udslagsgivende faktor, men adskillige – for eksempel arbejdsforhold, for lidt videreuddannelse, for lave lønninger og lignende. Grundlæggende kan man dog sige, at der ikke uddannes nok sygeplejersker på verdensplan, ligesom vi heller ikke er gode nok til at fastholde den nuværende arbejdsstyrke,” siger han.

James Buchan peger desuden på, at den mangelfulde rekruttering af nye sygeplejersker falder sammen med et stigende behov for uddannet sundhedspersonale – både i udviklingslande, hvor befolkningstallet vokser støt, og i de rige industrilande, hvor en aldrende befolkning og kroniske livsstilssygdomme sætter sundhedsvæsnet under pres.
Indtil nu har man flere steder adresseret problemet ved at importere sygeplejersker fra andre lande, men ifølge professoren er det i bedste fald en ustabil løsning, som på sigt kan skade de enkelte lande mere, end det gavner.

”Import af international arbejdskraft er ikke nødvendigvis et onde i sig selv, men efterhånden som behovet for sygeplejersker også stiger i de lande, som man traditionelt har hentet dem fra, vil det blive sværere og sværere at lukke hullerne med lappeløsninger. Derfor bør de enkelte lande som udgangspunkt sigte efter at blive selvforsynende,” siger han.

Ingen snuptagsløsninger

Ifølge Howard Catton ønsker man i ICN som udgangspunkt ikke at stå i vejen for den fri bevægelighed. Han er dog enig i, at sygeplejerskemigration på tværs af landegrænser kan være med til at forværre situationen.

”Der kan være mange fordele ved at dele arbejdskraft og lære af hinanden. Problemet er, at det kan blive en sovepude, at man blot kan hente sygeplejersker udefra, samtidig med at arbejdskraften ofte suges fra de lande, som dårligst kan undvære den,” siger han.

Læs også: Norge gav Maja oplæring og praktisk erfaring

Læs også: EU-sygeplejersker på træk

Ligesom James Buchan mener Howard Catton ikke, at der findes nogen hurtige snuptagsløsninger på den globale sygeplejerskemangel. Han understreger dog vigtigheden af, at politikere for alt i verden ikke må forfalde til omkostningsbesparende smutveje – for eksempel ved at erstatte uddannede sygeplejersker med andet sundhedspersonale.
”Hvis du ikke har sygeplejersker, så har du ikke noget sundhedsvæsen,” Howard Catton.