Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Stem sundhedspolitisk

Flere sygeplejersker i Folketinget giver bedre sundhedspolitiske beslutninger. Og det har sundhedsvæsenet brug for.

Sygeplejersken 2019 nr. 6, s. 3

Af:

Grete Christensen, formand

Grete ChristensenFolketingsvalget den 5. juni, bliver et valg, som har stor betydning for hele vores sundhedsvæsen: For studerende, for alle sygeplejersker uanset ansættelsessted og position og for kvaliteten af de indsatser, borgerne får.

Og der er meget på spil, når vi skal til stemmeurnerne.

For det første skal der investeres i arbejdspladserne og i medarbejderne. De urimelige rammer og arbejdsforhold skal afløses af fagligt forsvarlige normeringer og faglig udvikling. Den kommende regering skal investere i sundhed og sundhedsvæsenet!

For det andet skal politikerne realisere de 19 forslag til at få flere sygeplejersker i arbejde, som Dansk Sygeplejeråd og SLS har lanceret. Det er godt, at et politisk flertal vil uddanne flere sygeplejersker. Men aftalen dækker hverken behovet på sigt eller her og nu. Derimod vil DSR’s forslag til mindre frafald på uddannelsen og bedre start på arbejdslivet skaffe flere kollegaer allerede til næste år. Det vil lette arbejdspresset for alle sygeplejersker.

For det tredje skal sygeplejerskerne føle større glæde ved at gå på arbejde. Et selvstændigt virksomhedsområde for sygeplejersker kan give større faglig frihed. Samtidig må samfundet indse, at bedre løn til sygeplejersker er til gavn for alle, fordi det sammen med et godt arbejdsmiljø bidrager til at fastholde erfarne og dygtige medarbejdere.

Jeg vil derfor opfordre dig til aktivt at deltage i valget. Inde i bladet kan du blandt andet læse om de sygeplejersker, som stiller op som folketingskandidater. Flere sygeplejersker i Folketinget giver bedre sundhedspolitiske beslutninger. Og det har sundhedsvæsenet brug for.

Presset på sundhedsvæsenet kan kun imødegås, hvis vi sygeplejersker blander os. I den politiske debat. Og ved at stemme sundhedspolitisk!