Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Måtte selv betale, da hun blev syg

Udækket. Som timelønnet sygeplejerskevikar opdagede Jeanett Willum Pind til sin store ærgrelse, at hun trods medlemskab af a-kassen ikke havde ret til sygedagpenge, da hun fik brug for dem. Hos Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) oplever man en stigning i antallet af vikarer, som farer vild i reglerne.

Sygeplejersken 2019 nr. 6, s. 56-57

Af:

Helle Lindberg, journalist

6-2019_syg_jeanett-willum-pind

En operation er som udgangspunkt en ubehagelig prøvelse for de fleste. For Jeanett Willum Pind var det dog først og fremmest en stor lettelse, da hun i efteråret 2018 lagde sig under kniven.

Forud for operationen havde hun måttet gennemgå et langstrakt forløb med medicinering, fysioterapi og stærke smerter i sin ene skulder pga. en slidskade. I tilgift havde den gjort det svært for den 58-årige sygeplejerske at passe sit arbejde som vikar på Aalborg Universitetshospital.

”Til sidst gjorde det så ondt, at jeg ikke engang kunne bruge min arm til at skrive med. Jeg kom så på en akutliste og blev tilset af en kirurg, som indstillede mig til operation i løbet af 14 dage. Det var rigtig godt, for jeg har faktisk ikke haft ondt i min skulder siden,” siger Jeanett Willum Pind.

Men selvom operationen gik godt, og smerterne hurtigt forsvandt, skulle glæden blive kort. Da Jeanett Willum Pind søgte om at få udbetalt sygedagpenge i to måneder, indtil hun igen var arbejdsdygtig, fik hun nemlig afslag fra kommunen. Begrundelsen for afslaget var, at hun ikke stod som ledig på Jobnet på det tidspunkt, hun blev sygemeldt.

”Systemet varetager lovgivningen i stedet for mennesket, når sådan noget her kan ske. Jeg har betalt til min a-kasse i over 30 år, men de kan ikke hjælpe mig pga. reglerne. Det er ikke rimeligt,” siger hun.

Kringlede lovkrav

Jeanett Willum Pind er imidlertid ikke den eneste sygeplejerske, som er kommet i klemme i systemet. Hos Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) oplever man i øjeblikket en stigning i antallet af timelønnede vikarer, der søger vejledning i forhold til sygedagpenge.

”Vi har ikke konkrete tal på, hvor mange det drejer sig om, men vi ser en klar tendens. Vores socialfaglige konsulenter modtager i gennemsnit en ny henvendelse om ugen, hvilket ikke var tilfældet før. Tidligere havde du ret til sygedagpenge i kraft af dit medlemskab af a-kassen, men reglerne er ændret, så der i dag er langt flere krav,” siger Kirsten Korsager Reffs, kommunikationsansvarlig hos DSA.

Sådan sikrer du dig

For at kunne få sygedagpenge som timelønnet vikar skal du:

  • Have en aftalt vagt på første sygedag og have været på vagt dagen før.
  • Have arbejdet mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag, og i mindst fem af disse måneder have arbejdet i mindst 40 timer hver måned.

Opfylder du ikke disse krav, kan du sikre dig bedst muligt ved løbende at være tilmeldt jobnet, som jobsøgende uden ydelse. Eventuelt også søge supplerende dagpenge fra a-kassen. Desuden anbefales det under alle omstændigheder, at du kontakter din kommune og får konkret vejledning om, hvordan de administrerer reglerne om sygedagpenge.

Kilde: Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA)

For timelønnede vikarer er der nogle bestemte lovkrav, som skal være overholdt, før man kan få økonomisk hjælp under sygdom. Udover at skulle opfylde et grundlæggende beskæftigelseskrav har du som vikar kun ret til sygedagpenge, hvis du er på arbejde – eller har aftalt vagt – den dag, du bliver syg, og hvis du har været på arbejde dagen før, du sygemelder dig.

For at sikre dig bedst muligt anbefaler DSA, at du melder dig ledig på Jobnet samtidig med, at du arbejder. Som en ekstra krølle på halen er reglerne dog her åbne for fortolkning. Derfor er det i nogle kommuner ikke nok, at du blot er meldt ledig – du skal også have modtaget supplerende dagpenge for at kunne få sygedagpenge.

Ifølge formand for DSA Anni Pilgaard, der også er næstformand i Dansk Sygeplejeråd, er det netop pga. de kringlede lovkrav uhyre vigtigt, at sygeplejersker sætter sig ind i reglerne, inden de tager springet fra fastansat til vikar.

”Hos DSA ønsker vi os selvfølgelig allermest, at reglerne bliver ændret eller i hvert fald bliver gjort mere gennemskuelige, men det har formentlig lange udsigter. Vi forsøger i stedet at slå så meget på tromme omkring problemstillingen, som vi kan,” siger hun.

Det er hendes håb, at flere og flere sygeplejersker med tiden får kendskab til reglerne, så man kan komme nogle af problemerne i forkøbet.

”Mange vikarer er f.eks. tilknyttet et bestemt vikarbureau og tænker måske, at de har en fast arbejdsgiver og derfor selvfølgelig har ret til sygedagpenge. Det er rigtig uheldigt, for når skaden først er sket, kan vi som a-kasse desværre intet stille op,” siger Anni Pilgaard.

Tilliden er væk

I Jeanett Willum Pinds tilfælde var der lige præcis intet at stille op. Hun havde nemlig fravalgt at stå tilmeldt som ledig, da hun ikke havde behov for supplerende dagpenge.

”Jeg syntes jo ikke, der var nogen grund til det, da jeg havde rigeligt med vikartimer og i øvrigt hellere ville skåne min skulder i stedet for at skrive ansøgninger,” siger hun.

Ankestyrelsen lagde i en efterfølgende afgørelse netop vægt på, at Jeanett Willum Pind ikke var meldt ledig på Jobnet på sygemeldingstidspunktet. Hun måtte derfor klare sig igennem to måneder uden indtægt ved at dræne sin private opsparing.

”Man kan sige, at jeg var heldig, fordi jeg trods alt havde lagt penge til side, men jeg kan ikke lade være med at tænke på andre i samme situation. Det er jo meningen, at sygedagpengene skal være vores sikkerhedsnet,” siger hun.

For Jeanett Willum Pind er tilliden til systemet væk – og det ærgrer hun sig over.

”Jeg synes, vi som samfund bør overveje, om det virkelig er denne retning, vi ønsker at bevæge os hen imod,” siger hun.