Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Norge gav Maja oplæring og praktisk erfaring

Flere end 400 danske sygeplejersker får en norsk autorisation hvert år. En af dem er Maja Nohns. Hun følte sig ikke klar til det danske sygehusvæsen, da hun blev færdiguddannet sygeplejerske, og søgte derfor en stilling i Nordnorge.

Sygeplejersken 2019 nr. 6, s. 48-49

Af:

Annika Jeppesen, journalist

6-2019_norge_maja-nohns

Hele Europa sukker efter sygeplejersker. Alene i Danmark anslår Dansk Sygeplejeråd, at der i 2025 vil mangle 6.600 sygeplejersker. Samtidig har over 400 danske sygeplejersker årligt fået en norsk autorisation i de seneste otte år. Med det store fokus på den danske sygeplejerskemangel i øjeblikket har Sygeplejersken kigget mod Norge. Hvordan er de faktiske arbejdsforhold hos vores nordlige nabo, og kan det inspirere til at bedre forholdene for sygeplejersker i Danmark?

En måneds oplæring, flere hænder, mere i løn og flot natur. Det er, hvad Maja Nohns kan fortælle om sin tid som sygeplejerske i Norge. Hun blev færdiguddannet sygeplejerske i sommeren 2017, men allerede under sin studietid fik hun et indblik i det danske sygehusvæsen ved at arbejde som vikar på Bispebjerg Hospital.

”På mange af afdelingerne var der så travlt. Man kunne virkelig mærke, at folk kørte på reservebatterier hele tiden. Det var et travlt og stressfuldt arbejdsmiljø. Så jeg havde slet ikke lyst til at søge arbejde på en almindelig sengeafdeling,” siger hun.

Faktaboks 
  • Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) tjente norske sygeplejersker 43.160 norske kroner i gennemsnit om måneden i 2017, svarende til ca. 33.000 danske kroner. I 2018 var tallet steget til 44.780 norske kroner, dvs. ca. 34.200 danske kroner.
  • Ifølge tal fra Helsedirektoratet fik 484 danske sygeplejersker i 2018 en norsk autorisation til at virke som sygeplejerske.
  • En norsk autorisation er varig, da det gives til sundhedspersonale, indtil de fylder 80 år.
  • Antallet af danske sygeplejersker, der har fået norsk autorisation, har ikke været under 400 om året siden 2011.
  • Fra den 14. til 26. juni sidste år gennemførte DSR Analyse en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med MEGAFON, der viste, at 14 pct. af DSR’s medlemspanel har arbejdet som sygeplejerske i udlandet, hvoraf 2 pct. havde været i udlandet og arbejde indenfor det seneste år. Det svarer til, at knap 7.300 sygeplejersker har været i udlandet – og ca. 1.000 i det seneste år. Det er ikke oplyst, hvilken varighed de enkelte jobs har haft.

Maja Nohns hørte og læste om, at der i Norge generelt var bedre tid til patienterne, bedre normering og bedre lønvilkår. Så imens hun skrev sin bachelor, søgte hun en stilling som barselsvikar på den ortopædkirurgiske afdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø.

”Jeg har haft praktikker af blandet kvalitet i løbet af mit studie. Så jeg følte, at jeg manglede rigtig meget instrumentel kunnen. Jeg følte, at jeg havde brug for en god oplæring. Et sted, hvor jeg kunne føle mig tryg, og der ville være god tid til, at jeg kunne blive lært ordentlig op. Så det var min største motivation rent arbejdsmæssigt for at tage derop,” fortæller hun om starten på det hele.

Den norske arbejdsplads lovede hende en måneds oplæring, og kort tid efter pakkede dimittenden sine ting for et års arbejde i de norske fjelde.

En norsk hverdag

I den første måned indgik Maja Nohns ikke i normeringen, imens hun med et skemalagt program og en tilknyttet sparringspartner under patienthåndtering blev lært grundigt op som lovet. Derefter fik hun de samme opgaver som de norske sygeplejersker. Alt fra medicinhåndtering til almindelige plejeopgaver. Hun fik også dag-, aften-, nat- og weekendvagter.

”Jeg havde også koordinatorfunktion – altså den ansvarshavende sygeplejerske. Jeg fik rigtig meget ansvar, men samtidig følte jeg mig meget tryg ved det. For de var hjælpsomme, søde og meget opmærksomme på, om jeg havde brug for hjælp,” siger hun.

Normeringen levede også op til, hvad Maja Nohns havde hørt. Selvom der var travle perioder med overbelægning, kunne hun og de andre sygeplejersker altid nå at spise deres frokost og få tid til en kaffepause. Så året i Norge blev forlænget et halvt år mere, eftersom hun blev glad for at være der.

”Jeg fik hurtigt en helt almindelig hverdag. I nogle perioder har jeg arbejdet virkelig meget, hvor jeg har taget ekstravagter og arbejdet på helligdage. I andre perioder har jeg bare arbejdet på fuldtid, som er 35,5 timer i Norge. Men jeg har også haft masser af tid til at gå på fjeld- og skiture med venner og kolleger, gå i byen og generelt leve et normalt ungdomsliv,” fortæller hun.

Det er tillæggene, der tæller

For Maja Nohns var det ikke lønnen, der var den primære årsag til at tage af sted. Den var nærmere en bonus i hendes optik. Men hun benægter heller ikke, at man kan tjene gode penge som sygeplejerske i Norge.

”For en nyuddannet er grundlønnen ca. den samme som herhjemme. Fordi den norske kurs er rimelig lav for tiden i forhold til den danske, så går det lige op, hvis man er på det første løntrin. Men de giver bare nogle meget bedre tillæg i Norge. Derfor bliver lønnen bedre,” forklarer hun.

Maja Nohns fik tillæg på 60-70 norske kroner i timen for at arbejde om aftenen, natten og i weekenderne, mens hun i dag modtager tillæg på 10 danske kroner mindre i timen på sit nye arbejde på Rigshospitalet for de samme tillæg. Derudover bliver de norske sygeplejerskers overarbejde udbetalt i stedet for at blive omvekslet til afspadsering. For bare at nævne nogle af de økonomiske fordele.

”På det sygehus, jeg arbejdede på, sagde de, at hvis ikke det var for udenlandske vikarer, så kunne det ikke løbe rundt på mange af afdelingerne. Så de har jo virkelig mærket sygeplejerskemanglen i Norge i mange år. Det er nok også derfor, at de bliver nødt til at betale godt – især til vikarbureauerne, som de er afhængige af,” formoder hun er årsagen til den gode løntakst.

Stadig forbeholden

På sit første år som sygeplejerske tjente Maja Nohns knap 35.000 danske kroner om måneden. I dag arbejder Maja Nohns på en medicinsk sengeafdeling på Rigshospitalet. Til sammenligning har hun på sin første måned herhjemme tjent 28.500 danske kroner i en fuldtidsstilling på 37 timer.

Når Maja Nohns kigger tilbage på sit formål med at rejse til Norge, så er hun meget glad for både resultatet og oplevelsen, som hun har fået ud af det. Hun er dog stadig forbeholden omkring det danske sygehusvæsen.

“Jeg ville gerne have en god oplæring og komme godt ind i mit arbejdsliv og mit virke som sygeplejerske – uden at blive kørt over fra start. Jeg synes, at jeg arbejdsmæssigt fik det ud af det, som jeg gerne ville i forhold til praktisk erfaring og en øget klarhed omkring det danske hospitalsvæsen. Men sidstnævnte er nok ikke et sted, jeg skal fungere som sygeplejerske resten af mit arbejdsliv.”

Læs også: EU-sygeplejersker på træk

Læs også: Den globale sygeplejerskemangel rammer nu