Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Nyt udspil kræver flere sygeplejersker NU

Et politisk flertal har indgået en aftale om at uddanne flere sygeplejersker. Vigtigt, men der er også brug for flere sygeplejersker på den kortere bane, mener Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, der har lavet 19 anbefalinger til, hvordan det skal ske.

Sygeplejersken 2019 nr. 6, s. 38-39

Af:

Anne Witthøfft, journalist

I dag mangler der 4.000 sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen, og fortsætter udviklingen, vil der ifølge en analyse fra Dansk Sygeplejeråd mangle over 6.000 i 2025.

Selv om et politisk flertal på Christiansborg for nylig indgik en aftale om at uddanne 1.100 ekstra sygeplejersker i perioden 2023-2026, så er det ikke nok, mener DSR og SLS.

”Det er det første vigtige skridt mod at løse det massive problem med mangel på sygeplejersker. Men flere studiepladser er ikke nok. Lige nu står vi i et vadested, hvor behovet bliver ved at vokse, indtil de første ekstra sygeplejersker er uddannet om fire år. Det går ud over patienterne og personalet. Derfor er det afgørende med yderligere tiltag til at skaffe endnu flere sygeplejersker på kortere sigt.”

Det skriver formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, og formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Kamilla Futtrup, i oplægget til et nyt fælles udspil, der indeholder 19 konkrete anbefalinger til, hvordan det kommer til at ske.

De 19 anbefalinger
 1. Flere praktikpladser på sygehuse og i kommuner
 2. Indfør praktiksteder i flere dele af sundhedsvæsenet
 3. Målrettet fast-holdelsesstrategi på professionshøjskoler
 4. Ekstra midler til fastholdelse på professionshøjskoler
 5. Styrket samarbejde mellem professionshøjskoler
 6. Nationale standarder for undervisning i medicinhåndtering
 7. Stop omprioriteringsbidrag på professionshøjskoler
 8. Uddannelsestaksten skal følge de studerende
 9. Indfør refusionstaxameter på sygeplejerskeuddannelsen
 10. Ny model for kvalitetssikring skal sætte faglige standarder for praktikken
 11. Midler til koordi-nation af teori og praktik
 12. Større brug af færdighedslaboratorier
 13. Ret til fuldtidsjob til alle nyuddannede sygeplejersker
 14. Mentorordning for alle nyuddannede sygeplejersker
 15. Introduktion for alle nyuddannede sygeplejersker
 16. Målrettede kompetenceprofiler for nyuddannede det første år
 17. 50 mio. kr. til forsøg med tilbagerekruttering og fastholdelse
 18. Gratis opdateringskurser som e-læring og mulighed for genoplæring
 19. Gennemfør en danskundersøgelse af sygeplejersker uden for faget

Læs hele udspillet

 

Læs også: Bred politisk opbakning