Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Politikerne skal forpligte sig på sygeplejersker og sundhedspolitik

Det vigtigste er, at et nyt Folketing investerer i sundhed. Der skal flere penge til behandlinger, medicin og personale. Valgkampen handler om at sætte de rigtige emner på dagsordenen og få politikerne til at forholde sig til dem, siger Grete Christensen om forberedelserne i Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejersken 2019 nr. 6, s. 42

Af:

Rudi Damkjær, journalist

6-2019_ft_gc

Folketingsvalget 2019 bliver afholdt 5. juni, og i år har der allerede været en lang række forslag til store ændringer af sundhedsvæsenet. Som partipolitisk uafhængig organisation kæmper Dansk Sygeplejeråd ikke for, at den ene eller anden side vinder valget, men for at sætte relevante temaer på dagsordenen og få politikerne til at forpligte sig på forbedringer for sygeplejerskerne og dermed sundhedsvæsenet.

Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd har besluttet, at de vigtigste emner er: Flere penge til sundhedsvæsenet, flere sygeplejersker og ligeløn.

”Det første tema handler om, at sundhedsvæsenet er blevet underfinansieret gennem flere år, og nu er der simpelthen brug for at hæve bevillingerne over hele linjen. Derudover har vi også brug for flere kolleger.

Der er alt for mange ubesatte stillinger, og det presser kollegerne i hele landet. Derfor skal vi øge uddannelserne, men vi skal også gøre en større indsats for at fastholde de erfarne sygeplejersker i faget,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, og fortsætter:

”Derudover vil vi have politikerne i tale om ligeløn. Og med ligeløn mener jeg lige løn for lige arbejde. Vores grundløn som sygeplejersker er alt for lav, og det skal politikerne gøre noget ved. Normalt taler vi ikke løn i en valgkamp eller overfor politikerne på Christiansborg, men vi lider under, at vi blev indplaceret alt for lavt ved tjenestemandsreformen i 1969, fordi de fleste sygeplejersker var kvinder og derfor ikke ”skulle forsørge en familie”. Det er en historisk urimelighed, som vi bliver nødt til at have en politisk plan for at rette op på.”

Dansk Sygeplejeråds forskellige ønsker til valgkampen er hen over det seneste halve år blevet præsenteret for de politiske partier i udspil som ”Flere sygeplejersker NU!” og i en række anbefalinger om bl.a. bedre normeringer, øget optag på uddannelserne og et selvstændigt virksomhedsområde for sygeplejersker.

”Det har været godt at se, at de fleste af vores ønsker er blevet godt modtaget af næsten alle de politiske partier. Sundhed fylder rigtig meget i valgkampen, og politikerne har travlt med at tale om forbedringer. Men vi mangler fortsat de afgørende løfter om markant øget økonomi i sundhedsvæsnet. Det er der, jeg ser den store politiske front i valgkampen,” siger Grete Christensen.

Læs mere om temaerne, de politiske udspil og analyser på www.dsr.dk/fv19

Læs også: "Stem på en sygeplejerske"