Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Vores udfordringer er ...

ICN. Et bredt udsnit af verdens sygeplejersker, 5.000 alt i alt, deltog på ICN kongressen i Singapore. Sygeplejersken har talt med ti af dem og spurgt, hvilke udfordringer de oplever for sygeplejersker og sygepleje i deres hjemland.

Sygeplejersken 2019 nr. 9, s. 42-43

Af:

Jette Bagh, fagredaktør, Sygeplejersken

Chitra Vallei Govindasamy

Chitra Vallei Govindasamy
Assisterende sygeplejedirektør for Singapore Nationale Øjencenter
Singapore

Der er stigende behov for sygeplejersker, men arbejdsstyrken er blevet mindre, og sygeplejerskeuddannelsen er ikke det første valg for unge mennesker. Balancen mellem arbejds- og familieliv er ikke optimal, sygeplejersker foretrækker at gå hjem kl. 17.30 eller at arbejde på deltid. Det harmonerer ikke med det, afdelingerne har brug for.

Greg Rickard

Greg Rickard
Tidlige universitetsprofessor, sygeplejerske i 46 år, nu pensioneret
Australien

Vi mangler politisk anerkendelse af sygeplejerskers rolle i samfundet. Jeg ser mig selv som feminist og har i min tid som sygeplejerske set, hvordan antallet af mænd i sygeplejen er steget fra 9 til 13 pct., men jeg oplever ikke, at der er lighed mellem mænd og kvinder i faget. Mænd har stadigvæk en særstatus.

Ingjerd Hvatum

Ingjerd Hvatum
Helsesykepleier, master i klinisk sygepleje, lektor
Norge

Jeg ved mest om forebyggelse, og der er for få helsesykepleiere (sundhedsplejersker) i Norge, behovet bliver ikke dækket.
”Jeg er optaget af, hvor meget ansvar staten skal tage i børnefamilier, det er jo forældrenes børn,” siger hun.  Har lavet en podcast under den fælles titel ”Sykepleieprat”. Den har titlen ”Etisk refleksjon knyttet til veiledning i amning/morsmelkerstatning”.

 

Døne Bagdat

Døne Bagdat
Oversygeplejerske, dip. i ledelse, Master i ledelse
Esbjerg, Danmark

Rekruttering er et problem. Mange søger stillinger i ambulatorierne, men det er vanskeligere at få besat stillinger på sengeafdelingerne. Vagter er ikke så populære, men de er jo et vilkår.
Dog er der sygeplejersker, som er kommet tilbage fra hjemmeplejen og er blevet ansat i ortopædkirurgien. Vi arbejder aktuelt med at styrke samarbejdet med primær sektor vedr. plejeforløbsplaner.

Benson Owusu

Benson Owusu
Pædiatrisk sygeplejerske, ph.d.-studerende
Ghana

Vi får dårlig løn og har dårlige arbejdsvilkår, f.eks. får man ikke nødvendigvis løn under sygdom, det afhænger af det enkelte hospital. Der er også arbejdsløshed, hvilket fører til braindrain, fordi sygeplejerskerne tager ud i verden for at tjene penge.

Janice Phillips

Janice Phillips
Ph.d., Director of Nursing Research, Rush University Medical Center
USA

Sygeplejersker har endnu ikke mulighed for at bruge deres kompetencer fuldt ud, i hvert fald ikke i alle stater. Vi har APN-sygeplejersker, men nogle steder i USA de må de f.eks. ikke udskrive medicin. Desuden har befolkningen ikke lige adgang til kvalitetssygepleje, og ikke alle kan betale for deres medicin. Jeg ville ønske, at politikere kunne udvikle sensitivitet overfor mennesker i nød, se hvilken effekt deres beslutninger har i praksis.

Alejandra Gabriela Sánchez

Alejandra Gabriela Sánchez
Perioperativ sygeplejerske
Argentina

Vores udfordringer? Arbejdspres, for få sygeplejersker og relationen til lægerne. Men sygeplejersker har fået mere styrke, så relationen til lægerne er under forandring.
Jeg er den eneste sygeplejerske med den funktion i Argentina, og stillingen er blevet til med inspiration fra Sverige og Danmark

Pei-Xuan Lin

Pei-Xuan Lin
Intensivsygeplejerske
Taiwan

Når patienter er døende på vores afdeling, er det et problem, at familierne for enhver pris ønsker, at patienten skal leve. Kommunikationen og den fælles beslutningstagen er vanskelig, fordi familien f.eks. gerne vil have patienten genoplivet ved hjertestop, selvom vi vurderer, at det blot vil forlænge hans eller hendes lidelser.

Wing Ho Chan

Wing Ho Chan
Lungerehabiliterings-sygeplejerske, (COPD)
Hong Kong, Kina

Vi mangler sygeplejersker, fordi sygeplejerskerne skifter til private hospitaler, når det er muligt. Sygeplejerske-patient ratioen er 1-14, og ofte får sygeplejersker hverken frokost eller aftensmad pga. travlhed.

Mouckammal Kittappa

Mouckammal Kittappa
Intensivsygeplejerske for præmature børn
Malaysia

Der mangler sygeplejersker og arbejdspresset er stort. Vi har nattevagt hver ottende dag. Samtidigt skal sygeplejersker opgradere deres uddannelse fra diplom- til masterniveau, og det kræver også tid.