Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Læserbrev: Ældrepleje: Sproget præger vores tilgang til omsorg

"Hvad går der galt, når et hjælpsøgende og afhængigt menneske mødes af det komplet modsatte af den omsorg, man ville forvente?"

Sygeplejersken 2020 nr. 12, s. 17

Af:

Sara Bodekær Hansen, sygeplejerske, stud.cur.

”Min mor skal ikke på plejehjem!” Ordene kom fra en god kollega over frokosten. Jeg forstår det godt. De eksempler, der har præget medierne på det seneste, får også mit sygeplejehjerte til at bløde. Jeg væmmes og bliver flov over, at det kan ske i vores fag.

Senest var det en video, hvor en social- og sundhedshjælper filmer en dement dame og kalder hende dum, grim og truer med bank. Situationen er så uforståelig, at man næsten ikke kan tro, den er sand. Hvad går der galt, når et hjælpsøgende og afhængigt menneske mødes af det komplet modsatte af den omsorg, man ville forvente?

Uddannelse, arbejdsmiljø, supervision, rekrutteringsproblemer og forråelse har været nævnt som mulige årsager. Et andet aspekt kan være sproget. Vores sprog er magtfuldt og skaber virkeligheden. Jeg mener, at vi som sygeplejersker bør gå foran og være med til at skabe et positivt sprog som basis for en omsorgsfuld kultur.

I psykiatrien arbejdes der mange steder efter modellen Safewards, som indeholder 10 interventioner. En af dem er at anvende positive ord. Modellen er udviklet i psykiatrien, men elementer derfra kan nemt tilpasses og implementeres på plejecentre. Positive ord er ikke blot en måde at kommunikere med patienten på, men handler også om, hvordan vi som personale indbyrdes omtaler patienten.

Et tiltag kan f.eks. være, at man i rapportsituationen fokuserer på, hvad der er gået godt. Det kan være, at Ellen har været glad for at deltage i morgensang, hvilket så kan fremhæves fremfor, at Ellen har råbt ”hallo” hele dagen, og det er trættende at høre på.

Et fokus på ressourcer fremmer forståelsen af patienten, og samtidig lægges fundamentet for en omsorgsfuld tilgang. I psykiatrien har det bidraget til en kulturforandring. Det vil være interessant at se, hvilke resultater tilgangen kan have i ældreplejen.

Læs mere om Safewards

Sara Bodekær Hansen kvalitets- og udviklingssygeplejerske og stud.cur.