Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Vi skal udnytte momentum

"Debatten vidner desværre også om et fravær af erkendelse af tilstanden blandt beboere på plejehjem og i ældreplejen generelt."

Sygeplejersken 2020 nr. 12, s. 3

Af:

Grete Christensen, formand

SY032020_Grete Christensen

 Debatten efter ældretopmødet vidner om politisk vilje til at tage vigtige skridt til at gøre ældreplejen bedre. Fra mange aktører lyder der ønsker om at føre ældreplejen ind i en ny æra, hvor faglig ledelse og en lærende kultur er omdrejningspunktet.

Det politiske engagement til nytænkning ses også i statsministerens åbningstale i Folketinget, hvor hun kom med nyheden om at give syv kommuner ”fuldstændig frihed” i tilrettelæggelsen af forskellige dele af velfærdsydelserne, heraf tre på ældreområdet.

Det skal udnyttes. Det er nu tid til – sammen – at tage nye skridt til at udvikle sygeplejen og omsorgen og den måde, vi organiserer den på. Til gavn for borgerne, de pårørende samt for de dedikerede medarbejdere.

Forslag om at indføre mindre teams omkring den enkelte borger samt at gøre op med ydelsestænkningen er skridt i en rigtig retning. Momentum skal samtidig bruges til et opgør med f.eks. BUM-modellen.

Debatten vidner desværre også om et fravær af erkendelse af tilstanden blandt beboere på plejehjem og i ældreplejen generelt. Op mod 2/3 af beboerne på et plejecenter er kognitivt svækkede. Borgere med multisygdomme og komplekse behov er hverdag i ældreplejen.

Derfor skal momentum også udnyttes til at sikre en stærkere sygeplejefaglig ledelse samt mere geografisk lighed i sundhed på tværs af kommunerne. Dansk Sygeplejeråd foreslår derfor, at der indføres en national kvalitetsstandard for ældreplejen, som vil sikre ensartede pejlepunkter, der skal navigeres efter lokalt.

Alle taler om det. Nu er det tid til handling, og det kan ikke gå for hurtigt.