Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Tidlig specialisering til studerende

Talentprogram for sygeplejestuderende skal øge rekrutteringen og styrke sygeplejen for ældre

Sygeplejersken 2020 nr. 12, s. 13

Af:

Henrik Boesen, journalist

120 sygeplejestuderende på Københavns Professionshøjskole får fra efteråret 2021 mulighed for at følge et toårigt forløb svarende til et halvt års fuldtidsstudie (30 ECTS-point) ud over grunduddannelsen.

Forløbet skal understøtte det øgede behov for sygeplejersker med særlig viden inden for pleje af ældre, medicinske patienter i den primære sektor som følge af, at et stigende antal ældre bliver diagnosticeret med kroniske sygdomme som f.eks. kronisk obstruktiv lungesyndrom (KOL) og type 2-diabetes. Forløbet forventes at bidrage til at øge rekrutteringen til sygeplejeprofessionen.

Det er Novo Nordisk Fonden, som i syv år vil skyde 44,4 mio. kr. i talentprogrammet, som hedder Copenhagen Honours College i Sygepleje.