Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

De styrer slaget

Nytiltrådt forhandlingschef i Dansk Sygeplejeråd, Louise Kanstrup Petersen, præsenterer her de vigtigste aktører og begreber i OK21

Sygeplejersken 2020 nr. 14, s. 38-39

Af:

Christina Sommer, journalist

spl14-2020_ok21_louise-kanstrup-petersen_oploeft

Forhandlingsfællesskabet

består af Dansk Sygeplejeråd og 50 andre faglige organisationer med i alt 565.000 medlemmer. Det er organiseret i fem valggrupper, bl.a. Sundhedskartellet. 

”Her arbejder vi med de generelle krav, der går på tværs af alle faggrupper, f.eks. generelle lønstigninger, barsel, ferie, omsorgsdage og seniordage.”

Forhandlingsfællesskabet forhandler med Danske Regioner og KL. Grete Christensen er forhandlingsleder for lønmodtagerne på det regionale område, mens

Forhandlingsfællesskabets formand og formand for FOA Mona Striib er forhandlingsleder på det kommunale område. Grete Christensen er også med i den kommunale forhandlings-delegation. 

Sundhedskartellet

består af otte faglige organisationer indenfor sundhedsområdet med i alt ca. 90.000 medlemmer. Sundhedskartellet har som de andre valggrupper i Forhandlingsfællesskabet en forhandlingsdelegation. Den består af Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere og Kost- og Ernæringsforbundet. Som formand for Sundhedskartellet er Grete Christensen Sundhedskartellets øverste, politiske forhandlingsleder, mens Louise Kanstrup Petersen er forhandlingsleder. 

”Her fokuserer vi på de såkaldte specielle krav, som vi sammen stiller direkte til de kommunale og regionale arbejdsgivere. Lønnen kan også komme i spil her, men f.eks. også krav i forhold til pension, arbejdstid og kompetenceudvikling.”

Danske Regioner

er arbejdsgiver-organisation for de fem regioner og deres ca. 135.000 ansatte. Som formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn er Anders Kühnau (S) chefforhandler for Danske Regioner. Han er også formand for regionsrådet i Region Midtjylland.

KL

er arbejdsgiverorganisation for landets 98 kommuner med omkring 500.000 ansatte. Her står Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler (C), der også er borgmester i Høje Taastrup, i spidsen for forhandlingerne.

Arbejdsgiveransvaret

for de offentligt ansatte på statens område ligger denne gang i Skatteministeriet.

Skatteminister Morten Bødskov (S) leder forhandlingerne. De generelle spørgsmål forhandles mellem skatteministeren og CFU, mens Medarbejder- og Kompetencestyrelsen under Skatteministeriet forhandler med medlemsorganisationerne om de enkelte organisationsaftaler.

Da deadline for dette nummer af Sygeplejersken nærmer sig, er sygeplejerskernes OK21-krav under behandling i de forskellige forhandlingsfællesskaber, før de samlet sendes videre til arbejdsgiverne.

Dansk Sygeplejeråd

er også medlem af paraplyorganisationerne CO10 og CFU, der forhandler overenskomst for lønmodtagere i staten. CO10 er en central forhandlings- og paraplyorganisation for 30 faglige organisationer med i alt ca. 40.000 medlemmer. CO10 og Lærernes Centralorganisation er gået sammen i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF), som igen er med i samarbejdsorganisationen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der bl.a. forhandler de generelle overenskomstaftaler på statens område med Skatteministeriet.

”Når de generelle aftaler er på plads, forhandles de enkelte organisationsaftaler, som f.eks. aftalerne for ledere og lærere på SOSU-skoler eller for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler direkte mellem CO10 og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen under Skatteministeriet.”

Sådan forløber forhandlingerne

December 2020

  • Dansk Sygeplejeråd og de øvrige faglige organisationer sender deres krav til arbejdsgiverne og vice versa den 15. december. Tre dage efter mødes de politiske forhandlere fra begge sider og folder deres krav og ønsker ud for hinanden.

Januar 2021

  • Forhandlingerne kører videre på både teknisk og politisk niveau. De tekniske forhandlinger finder løbende sted og har til formål at præcisere og afstemme krav og finde mulige kompromiser. De varetages primært af organisationernes forhandlingschefer og tekniske forhandlere, dog i tæt samarbejde med politikerne. De første reelle politiske forhandlinger finder sted sidst i januar. 

Februar 2021

  • Alle forhandlinger forventes afsluttet ved udgangen af måneden. Er der opnået forlig, skal de til urafstemning blandt medlemmerne. Opnås der ikke forlig, varsles der konflikt. 

Marts 2021

  • De indgåede forlig skal godkendes på Dansk Sygeplejeråds kongres, før de sendes til urafstemning blandt medlemmerne. De har ca. 14 dage til at tage stilling.

April 2021

  • Bliver forligene stemt hjem, træder overenskomsterne i kraft den 1. april.


Læs også "OK21 i skyggen af corona"