Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Læserbrev: Løft kompetencerne hos kliniske vejledere

"At uddanne flere sygeplejersker kræver, at flere kliniske vejledere bliver tilgængelige i den praktiske del af uddannelsen."

Sygeplejersken 2020 nr. 14, s. 19

Af:

Helle Gjøl Svejrup, sygeplejerske, stud.cur.,

Lona Marie Makka Thun-Larsen, sygeplejerske, stud.cur.

Vi skal uddanne flere sygeplejersker, mens vi oplever mangel på samme.

I aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om at skaffe 1.000 ekstra sygeplejerskerer er ét af initiativerne for at mindske frafaldet at skabe bedre sammenhæng i den kliniske del af uddannelsen. 

Ét andet initiativ, som har fået en del opmærksomhed, er at få deltidsansatte til at gå op i tid. Vi mener dog, at man skal starte med at sørge for, at det er muligt at få kvalificeret vejledning i klinikken.

At uddanne flere sygeplejersker kræver, at flere kliniske vejledere bliver tilgængelige i den praktiske del af uddannelsen, for hvordan skal det øgede antal studerende ellers blive vejledt?

Vejlederrelationen har betydning for læringsudbyttet, men relationen risikerer at komme under pres, når optaget af studerende øges. 

Problemet lægger op til et paradigmeskifte inden for den kliniske undervisning. Kliniske vejledere på sengeafsnittene tvinges fremover til at være ansvarlige for flere studerende samtidig, hvilket betyder, at både didaktik og relationsarbejde genovervejes.

Derfor er der i den grad brug for et kompetenceløft af de kliniske vejledere, så der bliver optimale betingelser for at introducere de studerende til praksisfællesskabet. 

Samtidig bør fokus være på arbejdsvilkårene for sygeplejersker, som oplærer nye fremtidige kollegaer. Det skal med andre ord gøres attraktivt at være klinisk vejleder. 

Ved at skabe bedre forhold for de studerende i klinikken vil rekrutteringen af nyuddannede sygeplejersker til sengeafsnittene kunne drage fordel heraf. At fokusere på et attraktivt læringsmiljø er med til at forbedre både rekruttering af nye sygeplejersker og fastholdelse.

På denne måde vil man være tættere på at realisere målsætningen om at skaffe 1.000 flere sygeplejersker.

Helle Gjøl Sveistrup er stud.cur. og ansvarlig klinisk underviser, Børne- og Ungeafdelingen, Slagelse Sygehus

Lona Marie Makka Thun-Larsen er stud.cur. og koordinerende klinisk uddannelsesansvarlig, Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.