Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Trepartsforhandlinger skal bremse sexchikane

"Ingen skal udsættes for seksuel chikane eller føle sig krænket på deres arbejdsplads."

Sygeplejersken 2020 nr. 14, s. 13

Af:

Anne Witthøfft, journalist

Ingen skal udsættes for seksuel chikane eller føle sig krænket på deres arbejdsplads. 

Sådan lyder det fra Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S).

Derfor indkalder han nu til trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter for at styrke forebyggelsen og sikre bedre håndtering af sager om seksuel chikane. 

”Arbejdsgiverne bærer ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i orden, men vi kan jo desværre med al tydelighed konstatere, at der er behov for, at vi fra politisk hold sætter flere ting i gang for at komme problemet til livs og sørge for, at der bliver grebet ind, når der opstår sager – og allerhelst inden de opstår.”

”Regeringen vil bl.a. drøfte med parterne, hvordan man sikrer en mere konsekvent håndtering ude på arbejdspladserne i sager om seksuel chikane. For det må og skal have mærkbare konsekvenser, hvis en leder eller en kollega krænker en anden på arbejdspladsen.”

Trepartsforhandlinger sker mellem regeringen, arbejdsgivere og arbejdstagere og er en model, der bruges som supplement til overenskomstaftalerne, eller når der skal løses større samfundsproblemer som pension og integration.