Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Udlånte sygeplejersker mest belastede

Forskningsprojekt viser generelt stor utryghed blandt sygeplejerskerne under covid-19-pandemien.

Sygeplejersken 2020 nr. 14, s. 8

Af:

Henrik Boesen, journalist

Title

Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond støttede indsamlingen af spørgeskemaer økonomisk, og forskergruppen er en bredt sammensat gruppe bestående af Caroline Trillingsgaard Mejdahl (PI), sygeplejerske, cand.cur., ph.d., Morten Deleuran Terkildsen, cand.mag., antropolog, ph.d., Berit Kjærside Nielsen, cand.psych., ph.d., alle fra DEFACTUM, samt Mimi Yung Mehlsen, cand.psych., ph.d., lektor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Angst, stress og depression er tilstande, som er oplevet af sygeplejersker involveret i behandlingen af covid-19-atienter under den første coronabølge i foråret.

”Disse symptomer har især været fremherskende blandt de sygeplejersker, som var udlånt fra andre afdelinger til at passe covid-19-patienterne,” forklarer Caroline Trillingsgaard Mejdahl.

Hun er leder af forskningsprojektet ’Sygeplejerskers mentale sundhed i forbindelse med covid-19’. Projektet bygger på et samarbejde mellem forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, Region Midtjylland og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 

Fundet er blot et af flere fra undersøgelsen, hvor bl.a. 1.200 hospitalsansatte sygeplejersker svarede på et spørgeskema med det formål at kaste lys over den mentale sundhed blandt sygeplejersker beskæftiget på danske sygehuse under covid-19-pandemien.

Caroline Trillingsgaard Mejdahl
"Ingen ønsker at være dén, der tager smitten med ind på en afdeling,” fortæller Caroline Trillingsgaard Mejdahl
Projektet ikke afsluttet

Caroline Trillingsgaard Mejdahl understreger, at der fortsat arbejdes på at analysere data, og først til næste år vil de endelige konklusioner foreligge.

Men indtil videre er flere delresultater blevet offentliggjort. På den ene side viser tilbagemeldingerne, at der føles stolthed blandt sygeplejerskerne over et veludført stykke arbejde, men på den anden side har der hersket stor utryghed på en række områder. Sygeplejerskernes mentale sundhed har været belastet:

”Især uvished om arbejdstid, manglende oplæring i nye specialer og risikoen for at blive udpeget til at passe covid-19-patienter skabte bekymring og utryghed blandt sygeplejerskerne,” fortæller forsker Caroline Trillingsgaard Mejdahl.

”Desuden var mange sygeplejersker bekymrede over deres eget helbred, men risikoen for at smitte andre giver dem endnu større bekymring. Flere end 60 pct. oplevede i høj eller i nogen grad at føle sig bekymret for sine nærmeste pga. deres arbejde som sygeplejerske under covid-19,” tilføjer hun.

Udlånt mod deres vilje

”Flere sygeplejersker beskriver, hvordan der på deres afdeling har været prikkerunder, hvis ingen har meldt sig frivilligt til at arbejde på et covid-afsnit. Flere blev udlånt mod deres vilje, og endnu flere frygtede, at de ville komme i en sådan situation. Prikkerunderne resulterede i sygeplejersker, som blev sygemeldt med stress. Enkelte tog konsekvensen og sagde deres job op,” fortæller Caroline Trillingsgaard Mejdahl og uddyber:

”De har været under et stort pres. Mange sygeplejersker frygter ikke blot for sig selv, men også for familie og venner. Samtidig frygter de at smitte patienter og kollegaer. Ingen ønsker at være dén, der tager smitten med ind på en afdeling.”