Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Testen (12/2021): Du har et valg

Fra den 25. oktober til den 7. november er der valg til de fem kredsbestyrelser i Dansk Sygeplejeråd og Lederforeningens bestyrelse, og alle aktive medlemmer har stemmeret. Læs og løs denne test – og husk at stemme, mens tid er.

Sygeplejersken 2021 nr. 12, s. 54

Af:

Henrik Boesen, journalist

ikon_hjerne
Spørgsmål nr. 1

Hvem er det, der skal vælges?

A. Formand for Dansk Sygeplejeråd og formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse.

B. Direktør for Dansk Sygeplejeråd.

C. Alle medlemmer af de fem kredsbestyrelser i Dansk Sygeplejeråd og alle i Leder-foreningens bestyrelse.

Spørgsmål nr. 2

Hvor længe er man valgt?

A. Valgperioden er på fire år.

B. Valgperioden er på to år.

C. Så længe man har lyst.

Spørgsmål nr. 3

Hvad kaldes det, når alle valgte kandidater er samlet til møde?

A. Årsmødet

B. Kollegatræffet

C. Kongressen, øverste myndighed i Dansk Sygeplejeråd.

Spørgsmål nr. 4

Hvad har valgene at gøre med Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse?

A. Ingenting

B. De fem valgte kredsformænd og de fem valgte kredsnæstfor-mænd samt Lederforeningens formand sidder i hovedbestyrelsen.

C. Kredsformanden med flest personlige stemmer får plads i hovedbestyrelsen.

Spørgsmål nr. 5

Hvordan stemmer jeg egentlig?

A. Der er opstillet stemmebokse på alle hospitaler og sundhedshuse i Danmark.

B. Du ringer til din tillidsmand og siger, hvem du foretrækker.

C. Online via mail med link, med NemID via dsr.dk/valg21, via valgkode, som du kan modtage med brev, eller via en stemmeseddel tilsendt dig pr. brev – se mere i valgtillægget her.

 

Spørgsmål nr. 6

Hvordan kan jeg se, hvem der er stillet op?

A. Se og læs om de opstillede kandidater her.

B. Spørg i din lokale kreds.
 
C. Der indrykkes annoncer i de lokale aviser.

Spørgsmål nr. 7

Hvorfor skal der vælges flere kandidater i Kreds Hovedstaden end i Kreds Nordjylland?

A. Det er vigtigt med mange sygeplejerskepolitikere tæt på Christiansborg.

B. Antallet af medlemmer af kredsbestyrelserne afhænger af antallet af medlemmer i kredsene. Der er flere medlemmer i Kreds Hovedstaden end i Kreds Nordjylland – derfor.

C. Københavnerne har altid opfattet sig som de vigtigste. 

Spørgsmål nr. 8

Hvad koster det at deltage i valghandlingen?

A.  Send 50 kr. via Mobilepay til Læger uden Grænser, så kan du deltage. 

B. Det er en del af din demokratiske ret som medlem af DSR – og derfor gratis.

C. Prisen afhænger af, hvor du bor – det er billigst i Jylland.