Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Dengang: Skadestuen fik let stillinger besat

Variationen, uforudsigeligheden og udfordringen med mange forskellige patientkategorier var tillokkende for mange sygeplejerske

Sygeplejersken 2021 nr. 13, s. 35

Af:

Trine Antvor, leder, Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Skadestuen Odense Amts og Bys Sygehus, 1975
Caption 
Foto fra Skadestuen Odense Amts og Bys Sygehus, 1975
Attribution 
Arkivfoto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum
Skadestuepersonalet på Odense Amts og Bys Sygehus fortalte i 1975 til Sygeplejersken, at der aldrig var besvær med at få deres stillinger besat.

Skønt de krævende forhold kunne afskrække nogle, var variationen, uforudsigeligheden og udfordringen med mange forskellige patientkategorier tillokkende for mange sygeplejersker.

Især kunne det være en udfordring at bevare roen og vise omsorg i de mest kritiske øjeblikke.

Også dengang var tværfagligt samarbejde væsentligt.

Skadestuen trak på personale fra andre afdelinger.

Den henviste f.eks. til røntgen eller kirurgisk ambulatorium, og samarbejdet med øvrige personalegrupper var i højsædet for at kunne give hurtig  og effektiv hjælp.

Sygeplejerskerne angav netop samarbejdet til alle sider som afgørende for, at tingene fungerede.