Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2021 nr. 13

Læs online Download
1321_forside - magasinforsiden

Aktuelt

Fortsat pres og fokus på ligeløn

Medlemsmøde. Over 100 sygeplejersker deltog i et virtuelt medlemsmøde om den fortsatte kamp for ligeløn. De fik en lyngennemgang af 100 års ligelønshistorie, information om den nyligt igangsatte lønstrukturkomité og en opfordring til at fastholde presset på politikerne.

Pressede akutmodtagelser

Sygeplejersker på landets akutmodtagelser melder om store udfordringer med at fastholde og rekruttere kolleger ifølge ny spørgeundersøgelse fra DSR. Forskning viser et stort potentiale for at fastholde sygeplejersker gennem forbedringer af det psykosociale arbejdsmiljø.

Lønforhøjelse til Nyborg-sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråd har forhandlet en let gennemskuelig lønmodel på plads, som giver sygeplejersker ansat i Nyborg Kommune lønforhøjelse og gør Nyborg lønførende på Fyn. 

Nye formænd i to kredse

Historisk høj deltagelse ved valgene til Dansk Sygeplejeråds fem kredsbestyrelser og Lederforeningens bestyrelse.

Tema: Fælles akutmodtagelse

Brug for broer i akutlandskabet

I de næste 10 år skal der være særligt fokus på at bygge broer mellem de mange aktører på hospitaler, i lægevagter, akutklinikker, kommuner, telefonvisitationer og hos praktiserende læger og psykiatriske tilbud. Sygeplejersker er tiltænkt nøgleroller overalt i det nye, akutte landskab. Men spørgsmålet er, om der vil være tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til opgaverne.

Akut-missionen er ikke fuldført

Ambitionerne var høje, da Sundhedsstyrelsen i 2007 satte en reform af de danske skadestuer og akutmodtagelser i gang. Missionen var, at alle danskere – uanset hvor de bor, og hvad klokken er – skulle have lige adgang til ensartet udredning og behandling. Endnu er målet ikke nået.

"Der kan komme hvad som helst ind ad døren"

En ny undersøgelse fra DSR viser, at sygeplejersker på akutmodtagelser og skadestuer har et hårdere arbejdsmiljø end andre hospitalsansatte sygeplejersker. Det kan sygeplejerske Sebastian Nellemann godt genkende: ”Akutsygepleje er det mest fantastiske speciale, men der følger en masse med, som kan være hårdt.”

En god investering at bygge bro mellem sektorer

Akutteam Odense sparer borgere for et ophold på akutmodtagelsen og samfundet for millioner. Der er store fordele ved at bygge bro mellem hospital, kommune og praktiserende læger, viser samarbejdet i Odense.

Det akutte Danmark

Se kort, der viser, hvor patienter med akut somatisk og psykiatrisk sygdom hovedsageligt modtages i Danmark.

I HVERT NUMMER

Hørt: "Vi er ikke de søde piger længere"

Sygeplejersker er nu indstillet på helt at smide prædikatet 'de søde piger'. Slut med at tage ekstravagter og blive et par timer ekstra. For det er den eneste vej frem til bedre løn og arbejdsvilkår, mener anæstesisygeplejerske Lotte Højriis.

Debat

Formanden svarer

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen svarer på ovenstående to læserbreve ved at henvise til svar på lignende kritik, bragt i Sygeplejersken nr. 11/2021

Anmeldelser

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: 'Sygeplejens superhelte. Sygeplejeteoretikere, der styrker klinisk praksis', 'Troen, der gør verden større' og 'Det du ikke ved, får patienten ondt af' samt Sygeplejersken Podcast No. 11 'Vi mærker desperationen: Forstå spiseforstyrrelser'.

Testen

Athena Prisen

Ny buks giver mindre skam og smerte

Annelie Ottesen har opfundet en kateterbuks, der gør det mindre smertefuldt og mindre skamfuldt at have kateter. Især for mænd. “Det er efterhånden gået op for mig, at de her bukser potentielt kan hjælpe rigtig mange mennesker.”

Dokumentation

Odense Universitetshospital: Vi spiller hinanden gode

Sygeplejerskemangel. På Hæmatologisk Afdeling X på OUH er man begyndt at rekruttere andre faggrupper, som indgår i den daglige patientpleje. Selvom de gør en positiv forskel for patienterne, er det dog ifølge afdelingssygeplejerske Camilla Ulrich Hess vigtigt at holde sig for øje, at sygeplejerskerne ikke kan erstattes.

Lønstrukturkomitéen

Holdopstilling før lønkamp

Der er mange interesser på spil og indre modsætninger, når man ser på sammensætningen af lønstrukturkomitéen, siger arbejdsmarkedsforsker, Emmett Caraker. Her kan du læse hans vurdering af parternes roller.

Selvskade

Sygeplejersker skal ikke gribe fysisk ind ved selvskade

Størstedelen af unge med tilknytning til psykiatrien har skadet sig selv inden for det seneste halve år. Selvskade er én af de hyppigste årsager til brug af tvang under indlæggelse – men tvang gør kun ondt værre. Derfor har sygeplejersker og andet personale på døgnafsnit brug for mere viden om selvskade, siger psykolog.

Hun lærer unge at håndtere deres selvskade online

I Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region H hjælper sygeplejerske Christina Holm Hansen selvskadende unge med at identificere og håndtere de svære følelser, der ligger bag impulsen. Det hele foregår via en computerskærm.

Valg til kredsbestyrelser og Lederforeningens bestyrelse

Valgresultat

Resultatet af valgene til DSRs fem kredsbestyrelser og Lederforeningens bestyrelse