Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Formanden svarer

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen svarer på ovenstående to læserbreve ved at henvise til svar på lignende kritik, bragt i Sygeplejersken nr. 11/2021

Sygeplejersken 2021 nr. 13

Af:

Grete Christensen, formand

Det er rigtigt, at jeg og hovedbestyrelsen anbefalede et ja i foråret.

Det var vores vurdering, at den aftale, der blev sendt til urafstemning, var den bedst opnåelige aftale set i lyset af den kontekst, forhandlingerne var foregået i, dvs. coronasituationen, den økonomiske situation i Danmark samt de rammer for forhandlingerne, som der var udstukket fra Christiansborg.

For øvrigt stemte kongressen også ja. 

Jeg og hovedbestyrelsen var også af den opfattelse, at vi med mæglingsforslaget fik flyttet opgøret med Tjenestemandsreformen ind på Christiansborg – dér, hvor problemet opstod i 1969.

Vi forstår og anerkender sygeplejerskernes vrede og frustrationer, men vurderede at nedsættelsen af en lønkomité kunne være et nyt skridt tættere på at gøre op med sygeplejerskernes lønefterslæb.

I situationer som disse – hvor bølgerne går højt – er vi i hovedbestyrelsen af den overbevisning, at det er vigtigt, at vi alle står sammen i et forpligtende fællesskab.

Dette gælder også for de politisk valgte i DSR. Dansk Sygeplejeråd er en demokratisk organisation, hvor medlemmerne afgør sammensætningen af den politiske ledelse ved direkte valg.

I Dansk Sygeplejeråd bruger vi ikke ”gyldne håndtryk”, som du skriver. Derimod fastlægges honoreringen og fratrædelsesordninger for de politisk valgte i en demokratisk proces af kongressen. Reglerne kan du læse på DSR’s hjemmeside. 

Jeg og hovedbestyrelsen er ikke naive – vi ved, at der stadig ligger meget arbejde foran os.

Strejken er slut, men kampen for bedre løn og arbejdsforhold for sygeplejerskerne fortsætter. Dette må du ikke tvivle på.

På hovedbestyrelsens vegne, 
Grete Christensen (formand)