Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Fortsat pres og fokus på ligeløn

Medlemsmøde. Over 100 sygeplejersker deltog i et virtuelt medlemsmøde om den fortsatte kamp for ligeløn. De fik en lyngennemgang af 100 års ligelønshistorie, information om den nyligt igangsatte lønstrukturkomité og en opfordring til at fastholde presset på politikerne.

Sygeplejersken 2021 nr. 13, s. 7

Af:

Christina Sommer, journalist

sy13-2021_akt_ligeloenmoede

12-14 timers arbejdsdag og kost- og boligtvang på hospitalet. Plus ægteskabsforbud. Det var hverdag for sygeplejersker for godt 100 år siden. 

Tvang og forbud er for længst passé, og det er de lange arbejdsdage også – i hvert fald på papiret. Men det er sygeplejerskernes opgør med den skæve indplacering i lønhierarkiet ved Tjenestemandsreformen i 1969 ikke.

Det fastslog historiker og ph.d. Astrid Elkjær Sørensen endnu en gang på et virtuelt medlemsmøde med over 100 sygeplejersker fra hele landet tirsdag den 9. november. 

Og Dansk Sygeplejeråd fortsætter ufortrødent kampen for ligeløn, bl.a. i lønstrukturkomitéen, som mødtes første gang mandag den 8. november, fortalte Grete Christensen, som er en af fem komitémedlemmer fra FH.

”Jeg skal selvfølgelig repræsentere alle FH’s organisationer. Men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at kæmpe for sygeplejerskernes løn – endnu en gang. Målet er at lave et tidssvarende lønhierarki. Det mål deler vi med andre traditionelt kvindedominerede fag, og det fællesskab er en styrke,” sagde hun.

Medlemsmøder om lønkomité

Efter planen mødes komitéen hver 6.-8. uge det næste år. Mellem møderne ”grovbearbejder” en teknisk referencegruppe med deltagelse af bl.a. Dansk Sygeplejeråds forhandlingschef de emner, komitéen skal drøfte.  

Der offentliggøres ikke referater eller delkonklusioner fra komitéarbejdet, men Dansk Sygeplejeråd afholder medlemsmøder i forbindelse med hvert møde for at engagere så mange medlemmer og tillidsvalgte som muligt, fortalte næstformand Dorthe Boe Danbjørg.

”Det er fuldstændig afgørende, at vi fastholder presset på politikerne og arbejdsgiverne og sikrer, at danskerne holder fokus på ligeløn. Det kan vi kun sammen med jer.

Når vi sammen er aktive, øger vi sandsynligheden for at få indflydelse,” sagde hun. 

Som eksempel fremhævede hun tirsdagens uventede møde mellem statsministeren og Grete Christensen – affødt af de mange vrede reaktioner på Mette Frederiksens opfordring til sygeplejerskerne om endnu en gang at yde en ekstra indsats pga. coronasituationen. 

”Efter vores udtalelser i medierne og jeres reaktioner på de sociale medier gik der ikke lang tid, før invitationen tikkede ind.”
Dansk Sygeplejeråd har flere initiativer i støbeskeen, men alle idéer er velkomne, fastslog Dorthe Boe Danbjørg:

”Byd ind på medlemsmøderne eller send dem til mig direkte.”

Efter en lille håndfuld opklarende spørgsmål fra medlemmerne sluttede det virtuelle møde efter en time. 

De kommende medlemsmøder vil bl.a. blive annonceret i nyhedsbrevene fra Dansk Sygeplejeråd, på Facebook og dsr.dk

Læs mere om lønstrukturkomitéens medlemmer