Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Kendte ansigter i hjemmeplejen gavner både borger og sygeplejerske

I Kerteminde Kommune arbejdes der i faste hold, og det giver god mening for alle parter, fortæller hjemmesygeplejerske Tone Sollie. Arbejdsmetoden skal nu bredes ud til flere kommuner.

Sygeplejersken 2021 nr. 13, s. 12

Af:

Diana Mammen, journalist

sy13-2021_akt_hjemmepleje

I stedet for at dække hele Kerteminde Kommune arbejder Tone Sollie primært i Munkebo sammen med et fast hold.

Det betyder, at det er de samme personer, som borgerne skal forholde sig til, når de får besøg i hjemmet.

Men det betyder også, at hjemmesygeplejersken kender dem, hun skal ud til.

”Det giver borgerne en ro og tryghed i mødet med os, men det styrker også det sygeplejefaglige, at jeg ser de samme. Jeg ved f.eks. hvilke aftaler, der er med læge og fysioterapeut, og det sikrer kvalitet i behandlingen, fordi jeg er klædt godt på i mødet med borgerne, da jeg kender dem i forvejen,” forklarer Tone Sollie. 

Hun nævner, at de i Kerteminde har arbejdet med faste hold siden juni måned, og at de er en af de kommuner, der har arbejdet i teams i længst tid.

Flere kommuner kan nu gå i deres fodspor, da Socialstyrelsen har frigivet en pulje på 192 mio. kr. til at sikre stabilitet og kontinuitet i ældreplejen gennem etablering af faste og tværfaglige teams.

Altid mulighed for sparring

At de faste teams har potentiale, er Inge Jekes, formand for Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne, ikke i tvivl om. ”Det vil kunne styrke det tværfaglige samarbejde, men der skal også skabes rammer og vilkår i arbejdsmetoden, som sygeplejerskerne kan se sig selv arbejde i,” siger hun. 

”Sygeplejerskerne må ikke ende med at stå alene i de faste teams som generalist. De skal kunne sparre med nogle sygeplejekollegaer,” påpeger Inge Jekes. 

På hjemmesygeplejerske Tone Sollies hold er hun én ud af i alt to faste sygeplejersker. Derudover er der en springer, som kan gå til og fra, alt efter hvor behovet for en sygeplejerske er. Så der er altid mulighed for sparring med andre sygeplejersker, forklarer Tone Sollie, der dog også får meget ud af et ugentligt holdmøde.

Her kommer både sygeplejersken og hjemmeplejen med deres input, og andre fagpersoner som f.eks. ergo- og fysioterapeuter kan blive inviteret med til mødet.

”På den vis bidrager alle med deres viden, så man i et tværfagligt forum finder ud af, hvordan man kan hjælpe borgerne bedst muligt,” siger Tone Sollie, som er rigtig glad for at arbejde i et fast hold:

”Det gør, at man har et kendskab til borgerne, så man tidligere kan reagere på deres behov og sørge for, at de rette kompetencer kommer i spil, hvad end det er mine som sygeplejerske eller hjemmeplejen.”

69 kommuner har søgt om midler til etablering af faste teams. Ansøgningsfristen var den 1. november.