Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Sammenhold og politisk lederskab

"Ligeløn er et helt centralt, politisk indsatsområde for den nye hovedbestyrelse – og alle øvrige, politisk valgte i Dansk Sygeplejeråd – fremover."

Sygeplejersken 2021 nr. 13, s. 3

Af:

Grete Christensen, formand

sy13-2021_leder_gc

Det første møde i Lønstrukturkomitéen blev afholdt i starten af november.

Mødet blev afholdt nogenlunde samtidig med offentliggørelsen af resultatet af valget til DSR’s kredsbestyrelser og Lederforeningens bestyrelse og dermed en ny sammensætning af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse og kongres.

Arbejdet i Lønstrukturkomitéen har vi set frem til. Lønstrukturkomitéen skal lave et datagrundlag for lønstrukturen i den offentlige sektor.

En central del af Lønstrukturkomitéens opdrag er bl.a. at analysere lønstrukturerne og lønudviklingen i den offentlige sektor. En anden opgave er at belyse mulighederne for at udvikle løndannelsen i den offentlige sektor. 

Lønstrukturkomitéens arbejde løser ikke problemerne med uligeløn alene.

Det er et vigtigt skridt på vejen, men handlinger kommer kun til at ske ved, at politikerne i Folketinget afsætter penge til at løse problemet.

Derfor arbejder DSR også uden om komitéen for at sikre politisk handling. 

Ligeløn er et helt centralt, politisk indsatsområde for den nye hovedbestyrelse – og alle øvrige, politisk valgte i Dansk Sygeplejeråd – fremover.

Både lokalt og nationalt – samt gennem involvering af DSR’s medlemmer ude på arbejdspladserne – skal der fastholdes et pres på arbejdsgivere og politikere.

Det kræver sammenhold og politisk lederskab.