Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sidste arbejdsnedlæggelse - for nu

Arbejdsretten har givet pålæg til sygeplejerskerne om at genoptage og normalisere arbejdet.

Sygeplejersken 2021 nr. 13, s. 9

Af:

Kristine Jul Andersen, journalist

Siden regeringsindgrebet i august har sygeplejersker på skift overenskomststridigt nedlagt arbejdet på hospitaler og i kommuner rundt om i landet.

Men onsdag den 3. november blev sidste gang i denne omgang, lød det fra styregruppen, der har orkestreret arbejdsnedlæggelserne.

Her nedlagde sygeplejersker arbejdet på mindst 13 sygehuse landet over.

Pressemøde var benzin på bål

Dog provokerede statsministerens pressemøde den 8. november mange sygeplejersker.

Mette Frederiksen (S) bad her sygeplejerskerne om - igen - at yde en ekstra indsats den kommende tid, hvor man forventer flere corona-indlæggelser.

Den bøn blev benzin på bålet af de frustrationer, regeringsindgrebet allerede havde medført. 

Et møde mellem formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen og statsministeren den 9. november, gav ved redaktionens slutning ikke anledning til nye udmeldinger fra Mette Frederiksen.

Og arrangørerne bag arbejdsnedlæggelserne har reageret ved at rasle med sablerne om at nedlægge arbejdet igen og true med kollektive opsigelser.

Dansk Sygeplejeråd har fra starten taget afstand fra de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og opfordret medlemmerne til at stoppe.

Arbejdsretten har givet pålæg til sygeplejerskerne om at genoptage og normalisere arbejdet.