Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sygeplejerskehjælp til internationale sundhedskriser

Hejdi Gamst-Jensen er en af de sygeplejersker, der har meldt sig til et nyt sundhedsfagligt beredskab, som er opstået i forbindelse med covid-19-epedimien. Det skal rykke ud til akutte, udenlandske sundhedskriser.

Sygeplejersken 2021 nr. 13, s. 14

Af:

Kristine Jul Andersen, journalist

sy13-2021_akt_int-splhjaelp

Seks sygeplejersker og tre læger tog i slutningen af oktober til Rumænien for at hjælpe med intensivbehandlingen af covid-19-patienter på et hospital i hovedstaden Bukarest.

De er udsendt som en del af en ny beredskabsindsats, hvor Danmark i højere grad vil bidrage med sundhedsfaglig støtte til sundhedskriser i udlandet. 

Det sker efter ønske fra regeringen, der i juni 2020 nedsatte en tværministeriel taskforce til at koordinere de civile bidrag til internationale sundhedskriser. Beredskabsstyrelsen er – i regi af taskforcen og i samarbejde med Sundhedsstyrelsen – i gang med at skaffe sundhedspersonale til sin internationale personelpulje. 

Sygeplejersker søges

”Målet er at have 170-190 sygeplejersker og læger, som kan udsendes til internationale sundhedskriser og med vores mobilhospital. Vi vil rigtig gerne have anæstesi- og intensivsygeplejersker, men også gerne skadestuesygeplejersker og sygeplejersker fra neonatalområdet. Ja, faktisk lidt af det hele,” fortæller Sofie Offenberg, fuldmægtig i Beredskabsstyrelsen.

Hejdi Gamst-Jensen er en af de sygeplejersker, der har sagt ja til at være en del af beredskabet, hvilket bl.a. kræver, at man med kort varsel kan rykke ud til en international indsats. Hun er uddannet anæstesisygeplejerske, ph.d. i sundhedsvidenskab og forsker ved Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital.

”Jeg har meldt mig, fordi jeg synes, det er spændende at tage ud og hjælpe, men også fordi det giver mig ny energi som sygeplejerske,” fortæller Hejdi Gamst-Jensen.

Hun var med på den første udsending af sundhedspersonale i marts 2021, hvor to grupper læger og sygeplejersker var i Slovakiet og hjælpe med behandling af covid-19-patienter.

Læs også Sygeplejersken nr. 4/2021: "Dansk hjælp til slidte slovakiske kolleger"