Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Tvillingeledelse: Aldrig alene med ansvaret

Midt under først bølge af covid-19 meldte Cecilie Lund Larsen og Daniela Decca-Winding sig klar til at dele ansvaret som ledere af en medicinsk afdeling, som var under ”nedsmeltning”. Det har de ikke et øjeblik fortrudt.

Sygeplejersken 2021 nr. 3, s. 58-59

Af:

Marianne Bom, journalist

120221_DSR_194306

 Vi er så modbuddet på den tendens,” siger Cecilie Lund Larsen med et stort smil, og ved hendes side nikker Daniela Decca-Winding bekræftende. 

De er begge afdelingssygeplejersker i afdeling M3 på Sjællands Universitetshospital i Køge, og det, de ser sig som et modeksempel på, er, at man skulle være særlig udsat som afdelingssygeplejerske uden ledererfaring og formel lederuddannelse under pandemien og ofte alene med ansvaret. 

Den tendens er beskrevet i Region Sjællands Frontline-projekt, hvor forskere undersøgte personalets – herunder ledernes – vilkår i foråret 2020. Særligt mellemlederne, herunder afdelingssygeplejerskerne, oplevede at få for lidt opbakning og at være for lidt inddraget i de beslutninger, som de skulle udføre i praksis. 

Da pandemien ramte, kunne mellemlederne altså føle sig alene.

Men sådan gik det ikke her på afdeling M3, hvor Cecilie Lund Larsen og Daniela Decca-Winding har sagt ja til et online-interview for at fortælle om deres erfaringer med at løse ledelsesopgaven sammen. 

De har ikke på noget tidspunkt været alene.

For de har haft hinanden og har i øvrigt nydt fuld opbakning fra deres nærmeste ledelse og sygehusdirektøren, som de aldrig før havde mødt, men nu er på fornavn med.

Baggrunden er dyster. For den megen opmærksomhed skyldes, at de to sidste sommer overtog en afdeling, der ifølge Daniela Decca-Winding var under ”nedsmeltning”, da coronaen ramte Danmark i marts 2020.

Forud var gået en ikke helt nem fusion mellem to afdelinger, opsigelser, ledelsesskift, sygemeldinger og problemer med at rekruttere. 

Da en konstitueret afdelingssygeplejerske i april sagde op, var Daniela Decca-Winding sygemeldt med corona. Men hun var frisk på at søge stillingen sammen med Cecilie Lund Larsen.

De havde været souschefer i afdelingen i nogle måneder og håbede, at det kunne skabe ro, når to kendte ansigter fik ledelsesansvaret. 

Løfter opgaven sammen

”Det hele sejlede, og vi tænkte, at det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Så vi skrev et forslag til en konstituering, hvor vi deler en stilling som afdelingssygeplejerske. Vi skrev, hvilke visioner og værdier vi gerne ville bygge på, og hvordan vi ville løfte opgaven sammen,” fortæller Daniela Decca-Winding. 

I deres forslag lagde de vægt på, at de som ledere stadig ville bidrage direkte til sygeplejen.

Det arbejde har de en stærk passion for, og som ledere vil de gerne følge med i praksis og rette hurtigt op, hvis noget ikke fungerer.

Desuden anser de det for en ledelsesopgave at vise vejen ved at arbejde side om side med medarbejderne. 

I dag bærer de begge titel af afdelingssygeplejerske og fungerer som sideordnet ledelse.

Men de har stadig en weekendvagt hver måned. Cecilie Lund Larsen er ansvarlig for indkøring af nye medarbejdere. Derfor er hun altid på job, når en nyansat sygeplejerske eller SOSU har sin første weekendvagt. Daniela Decca-Winding har ansvar for vagtplanerne, som har vist sig at være et meget større arbejde end forventet.

”Jeg er ikke vild med at sidde stille på et kontor. Men jeg står det igennem, for en god vagtplan er med til at fastholde en god medarbejder,” siger hun.

De er fælles om at være mest muligt til stede i afdelingen. De sætter dagen i gang kl. 7 og er også med til vagtskiftet om eftermiddagen.

Stemningen er vendt

I foråret 2020 havde afdelingen kun to covid-patienter.

Men fra efteråret var afdelingen så meget på fode, at de fik opgaven som visiterende covid-afsnit oven i ansvaret for de medicinske patienter. Inden længe bliver det faglige felt udvidet med det geriatriske speciale, og afdelingen er udpeget som en af de første til at flytte til nye bygninger.

Det er alt sammen tegn på, at det er lykkedes de to at få ro på som ledere for 36 sygeplejersker og SOSUer, hvoraf de selv har ansat ni sygeplejersker fra juni til november 2020.

”Vores største succes under pandemien har været, at folk ikke har sagt op. Det er blevet et rart sted at arbejde med et godt arbejdsmiljø,” siger Daniela Decca-Winding. 

”Ja, vi har mindre sygdom, og stemningen er god. Folk smiler, når de er på arbejde, og vores medarbejdere er ’vokset’. De tager mere ansvar og har fået stoltheden tilbage. Det kan man se i deres øjne, når de møder ind,” siger Cecilie Lund Larsen.

Det sværeste har været at håndtere smitteudbrud hos personale og patienter og de konstante ændringer, der er meldt ud om arbejdsgange, retningslinjer og instruktioner.

”For os som ledere har det også været svært med alt det arbejde, man skal forholde sig til udenom covid-19. Vi har medarbejdere, der skal til MUS-samtaler, og nyansatte, der skal introduceres ordenligt, og vores fokus har under covid-19 også været at fastholde medarbejderne,” siger Cecilie Lund Larsen.

Energi i stedet for erfaring

Ingen af de to har en formel lederuddannelse og de to års erfaring som leder, der ifølge Frontline-projektet viste sig at yde en slags beskyttelse for mellemlederne under pandemien. Men til gengæld fik de den ledelsesopbakning, som Frontline anbefaler til mellemledere med kort erfaring. Afdelingen har også fået støtte fra hospitalets præst i svære stunder.

”Det har da været en stor opgave, og vi har haft hårde perioder, hvor det har hjulpet at snakke sammen. Det er en kæmpe ressource, at vi er to, der kan videndele og løse problemer sammen,” siger Cecilie Lund Larsen, og Daniela Decca-Winding supplerer:

”Vi vidste jo ikke rigtig, hvad det var, vi kastede os ud i. Men måske var det til vores fordel, at vi kom med en masse energi i stedet for 20 års erfaring. Vi blev ikke begrænset af bekymringer og viden om alt det, der kunne gå galt.” 

Læs også

Alene med ansvaret

Læs også artiklen ”God introduktion og synlig ledelse, tak” i Fag & Forskning nr. 1/2021