Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2021 nr. 3

Læs online Download
0321_forside - magasinforsiden

Tema: Skyggearbejde

Sygeplejersker i psykiatrien: Vi holder patienterne oppe med skyggearbejde

Mens regeringen arbejder på en ny tiårs-plan for psykiatrien, fortæller flere sygeplejersker, hvordan de – i det skjulte – presser ekstra patienter ind, dropper pauser og bruger egne penge på borgerne for at kompensere for en udsultet psykiatri. Men prisen er høj. For medarbejderne. For patienterne. Og for de politiske beslutninger, der træffes ude af trit med virkeligheden.

Forsker: Skyggearbejdet har høj værdi for patienterne

Forskning viser, at det arbejde, sygeplejerskerne udfører i skyggen, har stor værdi for patienterne. Men når systemet ikke anerkender værdien af arbejdet, bliver det skjult ekstraarbejde for de ansatte, siger sygeplejeforskere.

Magnus Heunicke: Uholdbart, at medarbejdere må arbejde gratis

Det er nyt for politikerne på Christiansborg, at medarbejdere i psykiatrien skyggearbejder for at hjælpe patienterne. Men de ved, at der er problemer med overgangene mellem behandlingspsykiatrien og kommunerne, som er med til at skabe skyggearbejdet. Det skal løftes i en ny psykiatriplan, lyder det.

Aktuelt

Godkender OK21-aftalerne

DSR’s Hovedbestyrelse har med stemmerne 14-1 sagt ja til de to aftaler om nye overenskomster for regioner og kommuner. Stigningerne i månedslønnen ligger på mellem 1.750 kr. og 2.300 kr. over de tre år, aftalerne løber.

OK21

Tre hektiske uger

Februar betød forhandling for DSR’s formand Grete Christensen. Her fortæller hun om udvalgte dage i kalenderen og sine tanker om, hvordan sygeplejerskers ligelønsprojekt kommer videre.

Fakta om OK21

Øget købekraft, fortsættelse af ligelønsprojektet, en særlig ”strategipulje” til sygeplejersker, fokus på arbejdstiden og -miljø samt forbedringer af seniorers vilkår. Det er nogle af de elementer, der indgår i aftalerne om OK21.

Det anbefaler vi, fordi …

Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd fortæller her om deres tanker om resultatet, og giver en motiveret anbefaling til medlemmerne.

Scenarier ved ja og nej

Hvad er udsigten til mere i løn og ligeløn ved et ja og nej ved urafstemningen? Arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen fra Københavns Universitet:

I HVERT NUMMER

Hørt: “Skærmtid kan ikke erstatte leg”

Sundhedsplejerske Helle Attrup-Christiansen advarer om hårdt ramte børn under skolenedlukningen. Hun ser mentale problemer, der nu også rammer børn, som normalt ikke viser tegn på mistrivsel.

Skiftedag: "Hvert barn er unikt"

"Hvis du ikke har forældrenes tillid, kommer du ikke langt. Når først man har vundet barnets tillid, så har forældrene nemmere ved at åbne for et samarbejde."

Dengang: Seks måneders sindssygepleje

For at blive helt færdiguddannet skulle alle nyuddannede sygeplejersker dengang supplere med seks måneders psykiatri, eller som det hed dengang: ”sindssygepleje”.

Observation: Med lysets hast

Højteknologiske sikkerhedssystemer sikrer, at intet kan gå galt, når acceleratoren går i gang med at affyre partikler med op til 60 pct. af lysets hastighed.

Debat

Testen

Testen (3/2021): Kirsten Stallknecht Prisen 2021

Prisen skal opmuntre sygeplejersker til at tage bladet fra munden, bruge deres grundlovssikrede ytringsfrihed og argumentere for kvalitet i sygeplejen til specifikke patientgrupper. Hvor godt kender du Kirsten Stallknecht Prisen?

Anmeldelser

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes "Kristendommens menneskelighed" og "Den 8. dødssynd" fra serien "Kristendommen ifølge ... " samt "Som boblerne i bækken", "Ansigt, mund og svælg" og "Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser for sundhedsprofessionelle".

Covid-ledelse

Alene med ansvaret

Afdelingssygeplejerskerne var de mest pressede ledere blandt otte professioner under første bølge af covid-19. De skulle efterleve skiftende instrukser, som de ikke kendte rationalet bag. De blev ikke inddraget, og de manglede information og opbakning fra ledelse og netværk. Det viser ny forskning, som blev et wake-up call for sygehusledelsen på Sjællands Universitetshospital.

Tvillingeledelse: Aldrig alene med ansvaret

Midt under først bølge af covid-19 meldte Cecilie Lund Larsen og Daniela Decca-Winding sig klar til at dele ansvaret som ledere af en medicinsk afdeling, som var under ”nedsmeltning”. Det har de ikke et øjeblik fortrudt.

Læren af Covid-19

Fra plejehjem til en medicinsk afdeling

Da plejehjemmet Møllegården i Gladsaxe Kommune i december blev hårdt ramt af et coronaudbrud blandt beboere og personale, måtte en stor del af sygeplejen overlades til pædagoger og social- og sundhedshjælpere. Nu vil sygeplejerskerne bruge deres dyrekøbte kriseerfaringer til at forhindre, at det sker igen.