Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Et kraftigt signal til arbejdsgiverne og Christiansborg

"Det er på høje tid, at sygeplejerskernes løn afspejler sygeplejerskernes uddannelsesniveau, opgaver og ansvar."

Sygeplejersken 2021 nr. 8, s. 3

Af:

Grete Christensen, formand

sy8-2021_nyt-oploeft_grete-christensen

Sundhedsvæsnet og dermed alle danskere står i en meget alvorlig situation.

Mange års udsultning af sundhedsvæsnet har ført til stigende arbejdspres og øgede krav om fleksibilitet hos medarbejderne.

Samtidig er der store forventninger om at gøre op med sygeplejerskernes historiske lønefterslæb.

Dette er hovedårsagerne til sygeplejerskernes nej. 

Nej’et er et klart signal til arbejdsgiverne og politikerne om at finde penge til både en bedre løn og bedre arbejdsforhold.

Dette er helt nødvendigt for at fastholde og rekruttere sygeplejersker fremover.

Vi står i en situation med utrolig mange ubesatte sygeplejerskestillinger.

Nej’et er også et opråb til at modernisere lønstrukturerne i den offentlige sektor og sikre ligeløn.

Det er på høje tid, at sygeplejerskernes løn afspejler sygeplejerskernes uddannelsesniveau, opgaver og ansvar. 

Sygeplejerskerne står ikke alene i ønsket om ligeløn.

Det gør mange andre kvindefag også, og en stor folkelig bevægelse, der siger nej til sexisme, til forskelsbehandling på baggrund af køn, uforklarlige fortidslevn og at kvinder har mindre ret.

Tiden er inde til forandring. 

Der er nu brug for, at vi står sammen, så presset kan mærkes hos arbejdsgiverne og høres hos politikerne.

Sygeplejerskerne går forrest i en vigtig sag med stor samfundsmæssig betydning, som med befolkningens opbakning vil afkræve handling fra politisk side.

Vi tror på en fremtid uden forskel.

Læs tema om OK21 i dette nummer af Sygeplejersken