Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Testen (1/2022): Rehabilitering

Fik du læst Trialogen om rehabilitering i seneste udgave af Fag&Forskning? I så fald skulle det være nemt at svare på disse otte spørgsmål

Sygeplejersken 2022 nr. 1

Af:

Henrik Boesen, journalist

ikon_hjerne
Spørgsmål nr. 1: Hvad er målet med rehabilitering?

A. Hurtigst muligt at få et menneske tilbage på arbejdsmarkedet.

B. At give mennesker med nedsat funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne.
 
C.  Ud fra en samlet, økonomisk vurdering at afgøre, om det kan betale sig for samfundet at gøre et menneske helt rask efter en ulykke.

Spørgsmål nr. 2: Hvad skal der til for, at rehabilitering kan lykkes?

A. At den enkelte borger finder frem til sin egen, personlige motivation for at blive rehabiliteret. 

B. Det er op til den enkelte kommune at afgøre. 

C. Når familie og pårørende ikke længere har ansvaret for patienten, er opgaven løst.

Spørgsmål nr. 3: Hvilken teoretisk model kan med fordel anvendes til at udarbejde en individuelt tilpasset målsætning baseret på borgerens personlige værdier?

A. ICD-modellen

B. VAS-skalaen 

C. ICF-modellen

Spørgsmål nr. 4: Hvorfor er netop denne model god som hjælp til at sætte en rehabiliteringsproces i gang?

A. Modellen lægger vægt på en cost-benefit-analyse af, hvad der samfundsøkonomisk er mest lønsomt.

B. Modellen kan bruges til at kommunikere om betydningen af sammenhængen mellem krop, aktivitet og deltagelse for hverdagslivet, og hvordan omgivelser og personlige faktorer spiller ind.

C. Modellen beskriver tydeligt hvilke faggrupper, der er relevante at inddrage i processen.

Spørgsmål nr. 5: Hvad er en god løsning på organisering af rehabiliteringsindsatsen

A. At personalet arbejder i en form for selvstyrende, rehabiliterende teams med en fast gruppe af sygeplejersker, terapeuter og social- og sundhedsassistenter og -hjælpere allokeret til en bestemt gruppe af borgere.

B. At egen læge inddrages i processen.

C. At egen læge i samarbejde med kommunens socialforvaltning inddrages i processen.

Spørgsmål nr. 6: Hvor mange mennesker om året bliver på nationalt plan tilbudt rehabilitering?

A. 127.239 personer (seneste opgørelse pr. 31/12 2019).

B. Der findes ikke en samlet opgørelse af danske rehabiliteringsforløb, der kan give et retvisende billede.

C. Ca. 150.000 personer årligt med en stigende tendens, baseret på tal fra Danmarks

Spørgsmål nr. 7: Hvornår kan man sige, at en rehabiliteringsproces har virket?

A. Det kan ikke defineres.

B. Når borgeren kan klare indkøb og madlavning uden hjælp.

C. Når borgeren igen kan klare sig så selvstændigt som muligt, hvilket kan være meget individuelt.

Spørgsmål nr. 8: Hvilket af disse udsagn definerer (blandt flere) en sygeplejerskes rolle i en rehabiliteringsproces?

A. Støtte borgeren i at udtrykke sine behov, tanker og følelser.

B. Støtte borgeren med at udføre praktiske gerninger i hjemmet.

C. Støtte borgeren i at udfylde diverse ansøgningsskemaer.