Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Hvidbog om rehabilitering", "Is i maven!" og "Biostatistik og epidemiologi"

Sygeplejersken 2022 nr. 10, s. 44-46

Rehabiliteringens Hvem Hvad Hvor

Image...

Hvidbog om rehabilitering 
Rehabiliteringsforum Danmark, Defactum, Videnscenter for Rehabilitering & Palliation, 2022
119 sider - bestilles via rehabiliteringsforum.dk

Hvidbogen definerer rehabilitering, beskriver dilemmaer og udfordringer og formulerer anbefalinger. Rehabilitering defineres som: ”Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende og professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation”. 

Hvordan skal sundhedsprofessionelle egentlig arbejde med rehabilitering i hverdagen?  Det beskrives til dels i Hvidbogen. Men det er ikke helt ligetil. ”Rehabilitering er målrettet personer, der oplever…” Hvad betyder det konkret, og hvem har ”ret” til rehabilitering?  Er det hver og en af os? Nej. Men hvordan så? 

For den udenforstående kan de bagvedliggende præmisser være lidt utydelige. Den bio-psyko-sociale forståelse af rehabilitering fremhæves, og centrale begreber som aktivitet og deltagelse fra WHO’s ICF-model er tydelige. ICF er en international klassifikation af funktionsevne, som kunne have været mere eksplicit for at give større indsigt i rehabiliteringens ståsted. 

Hvidbogen har en række vigtige ærinder at gå. I Lov om aktiv beskæftigelsesindsats er rehabilitering rettet mod beskæftigelse og uddannelse. I Service-loven handler rehabilitering om selvhjulpenhed, mens Sundhedsloven anvender begrebet ”genoptræning”.

Men rehabilitering er meget mere end det. Her er lovgivningen en barriere for en fælles forståelse. 

Også organisatoriske, administrative og styringsmæssige forhold giver barrierer. Kommuner rammesætter rehabilitering ud fra økonomi og lokalt serviceniveau og har myndigheds- og finansieringsansvar. Det skaber ulighed i tilbud. Også vidensbasering af rehabilitering er en udfordring, som både universitetsmiljøer, professionshøjskoler i samarbejde med kommuner, regioner, brugerorganisationer og civilsamfund må gå sammen om at mobilisere. Det fordrer allokering af midler til bio-psyko-social forskning ud fra flere perspektiver.

Hvidbogen peger på behov for politiske initiativer, hvis anbefalingerne skal efterleves. Det skal ske ved, at den enkelte persons behov, håb, ressourcer og livssituation er afsæt for rehabilitering. Der skal være fokus på personer med særlige behov, styrkelse af den faglige kvalitet og koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder. Og der skal holdes øje med, hvordan det går.

Gid hvidbogen vil danne baggrund for mange diskussioner og refleksioner på regionsmøder, som f.eks. byråds- og udvalgsmøder, blandt sundheds- og socialfaglige ledere og på velfærdsuddannelserne. God fornøjelse med bogen og tillykke til holdet bag. 

Bodil Bjørnshave Noe, docent, Forskningsprogrammet Sundhedsfaglig Praksis UC SYD 

Stemningsbilleder fra det grønlandaske sundhedsvæsen

Image...

Marie Louise Malmstrøm
Is i Maven! 156 dage som kirurg i Nuuk
Frydenlund 2022, 175 sider - 249 kr.

 Bogen indeholder righoldige dagbogsnotater om en dansk kirurgs hverdags- og arbejdsliv i og omkring Dronning Ingrids Hospital i Nuuk Grønland. Stilen er poetisk og humoristisk, hvilket skaber sansemættede fortællinger om et møde med de skønne, voldsomme og modsætningsfyldte betingelser for menneskeliv, arbejde og natur i Grønland. Efter sigende skulle Paornánguaq Helene Kleists grønlandske oversættelse også prikke til den grønlandske læsers sanser. 

Bogens grafik med blå isskosser introducerer bogens gennemgående tema om synet, lyden og fornemmelsen af is og sne i bidende kulde i vindstød på 43,1 m/sek., ”iskrystaller på øjenvipperne” og forvandling til forårets lyd af rislende vand. 
Isen og sneen medvirker også til flere af bogens tragiske skæbnefortællinger. Fire venner på skitur ender med tre lig som graves ud af en sprække i klipperne og én stærkt afkølet, som overlever. Eller to personer, som man stadig taler om, der blev hårdt kvæstet under den sne, der slap taget på Brugsen i Nuuk i foråret 2019. 

Skæbnefortællingerne illustrerer mulighedsbetingelserne i sundhedsvæsenet i Grønland med ventetider og andre problemer, der er vejrrelaterede. ”I dag begik jeg en fejl”, konstaterer kirurgen tørt, ved ikke at fjerne den raske blindtarm, for hvad sker der med drengen, hvis han sner inde i en lille bygd med en blindtarmsbetændelse? 

Befolkningens sundhedstilbud er spredte i dette store land med få indbyggere: ”Hvis man [befolkningen] er heldig, bor der en sygeplejerske”. Det betyder modsat, at en kirurg, som her, efterlades alene om at træffe svære beslutninger. I flere dagbogsnotater hyldes kollegaerne da også for deres humor og snilde i gennemførelse af kirurgi i Grønland, hvor den nærmeste hjælp måske er Rigshospitalet, der ligger 3.532 km fra Nuuk. 

En nyuddannet sygeplejerske anerkendes også for umulige arbejdsbetinger i et fjernt lægecenter: ”Ikke alene varetog hun alle sygeplejemæssige opgaver. Hun agerede også portør, laborant, sekretær, socialrådgiver, rengøringskone, psykolog, telefondame og radiograf. Hun gik ned med stress derude i intetheden”. 

Bogens mange skæbnefortællinger står uafsluttet. Men de abrupte sætninger og poetiseringer illustrerer på glimrende vis bogens titel ’Is i maven’, der ikke blot er en smuk ordleg, der skriver sig ind i is og vinter i Grønland, men som formentligt også henviser til en fysisk følelse i en kirurgs krop – et knugende håb om at det går godt. Bogen er righoldig på fortællinger og tanker om menneskers hverdagsliv i Grønland og kan stærkt anbefales, selvom det er en fortælling om Grønland og dets folk set med en dansk kirurgs briller, der skal suppleres med grønlandskfødtes egen fortælling om dét at være det ”stolte folk”. 

Carsten Juul Jensen, sygeplejerske, ph.d., adjunkt ved Sygeplejerskeuddannelsen, Institut for Sundhed og Natur, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk

 

Perfekt opslagsbog til at forstå forskning

Image...

Jesper Krog, Carsten Hjortshøj, Morten Arendt Rasmussen og Simon Francis Thomsen
Biostatistik og Epidemiologi
FADL’s Forlag, 2022 , 261 sider - 499,95 kr. 

Sundhedssektoren har brug for forskningsbaseret viden, og studerende inden for de sundhedsfaglige studier har brug for en grundig indføring i biostatistik og epidemiologi for at kunne forstå, læse og analysere videnskabelig viden i studieforløbet. 

Bogen giver en indføring i basale værktøjer til at mestre en sådan proces ved en gennemgang af statistiske begreber og analyser samt de vigtige principper bag forskning og studiedesigns.

Den udmærker sig ved grundig indføring af begreber og metoder med relevante eksempler på anvendelsen af statistik og epidemiologi med afsæt i den sundhedsvidenskabelige verden. Forfatterteamet er to læger, en statistiker og en kandidat i folkesundhedsvidenskab med omfattende praktisk forsknings-erfaring, forskningsformidling samt undervisning på professions-, kandidat- og ph.d.-niveau. 

Selvom målgruppen primært er medicinstuderende, er bogen relevant som basisbog for både professionsuddannelserne og andre studier inden for sundhedsvidenskab. Lærebogen er velegnet til sygeplejersker i klinikken samt i forskningsforløb.

Det må fremhæves, at bogen på grund af sin struktur og indeksering er meget velegnet som et opslagsværk til at have lige ved hånden ved læsning af videnskabelige artikler og bøger. Et eksempel på at bringe statistikken på brugerniveau forud for de mere avancerede statistikprogrammer er muligheden for at udføre indledende databeregninger, der kan gennemføres på en mobiltelefons lommeregnerfunktion. 

Bogen er både pædagogisk, praktisk og sprogligt velformuleret, hvilket er en vigtig forudsætning for at kunne anvende den til at omsætte ny evidensbaseret viden til værdifulde kliniske beslutninger. Den kan absolut anbefales som fælles reference i studiegrupper og i klinikken.

Britta Hørdam, Seniorforsker, sygeplejerske, cand.cur., ph.d.

Kort nyt om bøger ved Maj Siercke, 

Liv Starheim
Ledelse af det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø
Frydenlund, 181 sider - 269,95 kr.

Hvad gør jeg som leder, når medarbejderne har helt forskellige opfattelser af en intern konflikt? Hvad er min rolle som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, når kolleger oplever mobning eller andre krænkende handlinger? Hvordan fastholdes et sundt arbejdsmiljø i forandringsperioder? Liv Starheim, ph.d., organisationspsykolog og forsker i arbejdsmiljø, har skrevet en vigtig bog. Bogen er skrevet til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter som hver dag engagerer sig i at forbedre arbejdsmiljøet, og som er involveret i at skabe et sikkert, sundt og forhåbentligt sjovt arbejdsmiljø på arbejdspladsen

 

Lene Agersnap, Andreas Rudkøbing, Cecilie Jespersen (red.)
Bibliotek for Læger
Juni 2022/214. årgang, Årsabonnement 399,95 kr.

Temaet tager udgangspunkt i romanen ’Blomsterdalen’ skrevet af den grønlandske forfatter Niviaq Korneliussen. Romanen giver en stemme til de unge grønlændere og beskriver deres hverdagsliv i en postkolonial setting. Den undersøger det høje antal af selvmord, psykosociale problemer og alkoholmisbrug, som leder til neglect, vold og seksuelt misbrug. Et blik på traditionel kultur, overbevisning i værdier i det nuværende samfund og teorier, som forsøger at forklare selvmordene, forebyggelse og de insufficiente strategier. Strategier for mental sundhed og forebyggelse må være en strategi, som inkorporerer traditionelle værdier, og som forstærker en uafhængig identitets formation. Artiklen opsummerer, at det ikke er de gode intentioner, der mangler, men konsistens i arbejdet. Der er brug for, at vi også i Danmark ser begge sider af Grønland og anerkender de mange modsætninger, som udgør landet. 

 

Podcast:
Ramt af græsallergi - Det er et valg mellem kraftige symptomer eller kraftig træthed
Sundhedstv.dk/podcast, 2022

Græspollenallergi er udbredt om sommeren. Men hvordan er det at være ramt af konstant hosten, nysen og kradsen i hals og øjne? I del 1 fortæller 46-årige Marisa om de udfordringer, som følger med, når pollensæsonen rammer – og hvor desperat man kan blive for at få allergien til at gå væk. Læge Bjarne Lühr Hansen giver gode råd til, hvordan man kan mindske sin græsallergi bedst muligt. I del 2 fortæller 25-årige Terese om sin græsallergi. Mens hendes venner spillede bold i solen, tilbragte hun selv mange af barndommens somre indenfor sammen med sin far, der også har græsallergi – og blev utroligt glad for at spille brætspil, bage og være kreativ. I podcasten giver psykologen råd til, hvordan man bedst håndterer sin græsallergi som barn og ung.