Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2022 nr. 10

Læs online Download
1022_forside - magasinforsiden

Aktuelt

Flere rekrutteringer af sygeplejersker slår fejl

Næsten halvdelen af landets rekrutteringer af sygeplejersker ender forgæves, og de fejlslagne rekrutteringer breder sig til nye dele af landet. Formand for Danske Regioner peger på en række løsninger og afventer lønstrukturkomitéens resultater.

Frygt for forringet specialuddannelse

Manglen på anæstesisygeplejersker betyder lukkede senge og lange ventelister til operation. Problemet skal løses, men at forkorte uddannelsen er ikke vejen, mener det faglige selskab for anæstesisygeplejersker og Dansk Sygeplejeråd.

Flest amputationer i Region Sjælland

Der er store regionale forskelle i antallet af amputationer, viser ny rapport. I 2021 var amputationsraten i Region Sjælland dobbelt så høj som i regionerne Nordjylland og Hovedstaden.

Lærerig sygeplejefestival

Et håb om at flere nyuddannede sygeplejersker vil finde Regionshospitalet Horsens attraktivt, har fået hospitalet til at udbyde en sommerskole over to dage. Den blev taget godt imod af de studerende, der deltog.

Udviklings- og forskningspulje i regionerne

Danske Regioner og Sundhedskartellet har i forbindelse med OK 21 oprettet en Udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne.

Mangel på sygeplejersker

Nu er selv de attraktive stillinger svære at besætte

Problemerne med at rekruttere sygeplejersker breder sig. Nu er næsten halvdelen af rekrutteringerne forgæves. Og som noget nyt er det svært at få sygeplejersker til selv eftertragtede job. Så der skal tænkes anderledes for at løse udfordringerne.

Halvt så mange ansøgere

På neonatalafdelingen ved Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver der længere og længere mellem ansøgere med erfaring i bagagen, ligesom færre sygeplejersker søger job på afdelingen.

Pensioneret og tilbage på arbejde igen

Kirsten Flink valgte at gå på pension i en alder af 61 år. Men efter et par år spurgte en tidligere leder hende, om hun ville arbejde igen. Hun er nu tilbage og har selv haft stor indflydelse på arbejdstid og løn.

Optjener ikke pension

Intet spænder ben for, at arbejdsgiver kan udbetale et pensionsløntillæg til de sygeplejersker, der trækker i arbejdstøjet igen, efter de ellers er gået på pension. Men Kirsten Flink får ikke udbetalt kompensation for den pension, hendes kolleger får.

"Vi prøver at sælge vores område bedre"

Dagkirurgien har nu også svært ved at tiltrække anæstesisygeplejersker. På Aarhus Universitetshospital gør man derfor en dyd ud af stillingsopslagene, fortæller chefsygeplejerske Inge Lauridsen.

Investerer i nyuddannede

På det lille hjerteintensive afsnit 2143 på Rigshospitalet har de også svært ved at rekruttere sygeplejersker. Derfor bliver der nu oprettet introstillinger til nyuddannede, introduceret fleksible mødetider, og så er det nu muligt for jobansøgere at komme et smut forbi afsnittet på 14. etage.

I HVERT NUMMER

Hørt: "Her kan jeg tjene massivt mere"

254 norske kroner i timen og gode oplevelser har fået Amalie Aagaard Pedersen til at tage ni uger til Norge. Lønnen herhjemme er for dårlig, og det håber hun, hendes fravalg af at arbejde i Danmark sender et signal om.

Leder: Vi skal gribe statsministerens udmeldinger

"Det er et kæmpe gennembrud, at regeringen nu medgiver, at det er nødvendigt også at kigge på løn og vilkår, når man skal løse den store rekrutteringsudfordring, vi har i forhold til bl.a. sygeplejersker."

Tema: Ernæring

"Den langsomme død"

Underernæring er Danmarks skjulte samfundsproblem og går fortsat under radaren, mener forskere. “Men der er bevægelser i gang. Gode tiltag i hele Danmark. Dét, der mangler, er at få spredt den viden, der er,” siger forsker og tidligere udviklingssygeplejerske Jette Lindegaard Pedersen.

Herlev Hospital går gourmet

Nyt måltidskoncept på Herlev Hospital har fået en flyvende start. Også på Afdeling for Medicinske Sygdomme, hvor over 80 pct. af patienterne er underernærede. De bestiller mere, og de spiser mere, konstaterer afdelingssygeplejerske Louise Dam Falkedal

32 ernæringsteams bundet sammen af blæksprutten Lotte

“Sæt fokus på ernæring” lød opgaven, da sygeplejerske Lotte Boa Skadhauge blev ansat på Aalborg Universitetshospital i 2013. I dag er der 32 ernæringsteams på samtlige hospitalsafsnit, der samarbejdes intenst med at udvikle kosttilbuddene til patienterne i udviklings- og forskningsenheden Kulinarium, der er et mere målrettet samarbejde med et større antal kliniske diætister, og til foråret er Aalborg Universitetshospital for femte gang vært for årets ernæringshøjdepunkt: Regionens Ernæringssymposium, der har udviklet sig til at blive noget af et tilløbsstykke med over 130 deltagere fra hele regionen. “Jeg ved præcis, hvilken virkelighed sygeplejerskerne står i. For jeg har været der selv. Jeg kommer derfor ikke som konsulent, men som kollega i kittel,” forklarer Lotte Boa Skadhauge, der kalder sig selv en blækspruttesygeplejerske.

Tværfagligt samarbejde forkorter indlæggelsestiden

På medicinsk mave- og tarmafsnit på Slagelse Sygehus er afdelingens kliniske diætister gået fra 10 til 30 timer om ugen. Det har intensiveret det tværfaglige samarbejde og frigjort tid til andre sygeplejefaglige opgaver, fortæller udviklingssygeplejerske Mette Bidstrup Marcussen.

Anmeldelser

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Hvidbog om rehabilitering", "Is i maven!" og "Biostatistik og epidemiologi"

Debat

Medlemsindflydelse

Delirium

Delirøse patienter: Farver skal skabe tryghed

På Geriatrisk Afdeling på Bispebjerg hospital arbejder sygeplejerskerne med kompleksiteten omkring delirium. Farver og årstidsbestemte billeder skal skabe større tryghed og være med til at forebygge delirium.

Psykiatri i krise

Sygeplejerske til politikerne: "Opskriften på kaos"

Psykiatrien mangler både sygeplejersker og special-læger, og det gør patienterne mere syge. Voksenpsykiatrien skal spare for at afhjælpe presset på børne-psykiatrien. ”Det er fuldstændig grotesk,” siger Joachim Ritchie Vaughan, som er sygeplejerske på et lukket sengeafsnit