Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Frikendt for chikane mod sygeplejerske

Den kendte corona-skeptiker Flemming Blicher er i Københavns Byret blevet frikendt for at have krænket en sygeplejerskes fred.

Sygeplejersken 2022 nr. 10, s. 11

Af:

Anne Witthøfft, journalist

sy10-2022_akt_dommerhammer

Frifindelsen sker på baggrund af en sag beskrevet i Sygeplejersken nr. 8/2021 i artiklen ’Jeg var bange for, at de ville opsøge mig om natten’. 

Her fortæller sygeplejersken ”Anne” om, hvordan hun efter et Facebook-opslag i december 2020 om corona-situationen, modtager en række beskeder i messenger og kommentarspor, som gør hende bange.

Der bliver bl.a. offentliggjort et billede af hendes hus. Ligesom der står, at nogen har fundet ud af, hvor hun bor og arbejder.

Forud for beskederne havde Flemming Blicher fra sin offentlige Facebook-side bl.a. skrevet: ”Vi skal have fat i de læger og sygeplejersker, der bliver ved med at holde hånden over regering og narrativ. De skal stilles til ansvar! Hellere nu, end bagefter. Hjælp med at opspore X (navn fjernet af redaktionen) og stille hende til ansvar for at medvirke til denne frygtpropaganda, og bede hende om beviser.”

Men den 28. februar i år frikendte retten Flemming Blicher for at have overtrådt straffelovens § 119 a, stk 1., som omhandler vold, trusler og chikane imod tjenestepersoner i udførelsen af deres erhverv.

Retten lagde bl.a. til grund, at sygeplejerskens Facebook-opslag var foretaget i hendes fritid og var udtryk for hendes personlige holdning, og at det derfor ikke var omfattet af paragraffen i straffeloven.