Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Ændringer i arbejdsgangen skaber mere tid til sygepleje

Sønderborg Kommune har formået at skabe mere tid til pleje og omsorg for borgere i ældreplejen. Helene Tækker er en af de sygeplejersker, som har fået mere tid til borgerne – og en bedre dagligdag.

Sygeplejersken 2022 nr. 11, s. 10

Af:

Mai Skovgaard, journalist

sy11-2022_akt_dokumentation_soenderborg
Det har de gjort
  • Antallet af sygeplejersker, som søger efter ændringer i FMK, er ændret fra 45 til 4 – én fra hvert distrikt. 
  • Kun én person tager stilling til korrespondance om ændringer vedrørende en borger. Før var det alle borgerens plejere. Det har reduceret antallet af beskeder til omkring det halve.
  • De digitale arbejdsgange er gjort mere simple. F.eks. kan medarbejderne nu skelne mellem akutte og ikkeakutte ændringer i FMK. 
  • Dokumentationen sker nu hos borgerne i stedet for senere på dagen. 
  • 74 ud af 92 papirskemaer er fjernet ved at skære unødvendige dokumentationer fra. 

”Jeg er mere sammen med borgerne, samtidig med at jeg sparer tid,” fortæller Helene Tækker. 

Hun er sygeplejerske i hjemme- og sygeplejen i Alssund, en af de pilotenheder, der har deltaget i et projekt, som Sønderborg Kommune har lavet i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet har haft til formål at skabe mere tid og tryghed for borgerne, og det er de lykkedes med. Bl.a. ved at ændre rammerne for dokumentation og de digitale arbejdsgange.

Tidligere foregik dokumentation om eftermiddagen efter besøg hos borgerne. Plejepersonalet troede, det ville være uhøfligt at lave papirarbejdet hos borgerne. Men det har vist sig at være en fejlantagelse, for borgerne synes, det er fint at være til stede under dokumentationen.

”De ved, tingene bliver gjort, fordi de kan se, jeg gør det med det samme, og det giver dem en tryghed,” siger Helene Tækker og fortæller, at hun udelukkende har fået positiv respons fra borgerne.

En anden ting, der er ændret, er mængden af interne beskeder, som nu er halveret. Og hvor plejerne før dokumenterede alle handlinger ved deres besøg hos borgerne, er det nu kun nødvendigt at dokumentere, hvis der sker afvigelser eller andet, som den næste vagt bør kende til. 

”Det har lettet arbejdsbyrden meget, at jeg ikke behøver skrive noget, hvis alt ser ud, som det skal,” fortæller Helene Tækker.

74 ud af 92 skemaer sløjfet

Før kunne der også ligge flere forskellige skemaer hos den samme borger. I dag er der kun ét – medicinlisten. Resten er enten droppet eller blevet integreret i et elektronisk system, som sørger for, at lovkrav efterleves, og at dokumentationen foregår ens alle steder i kommunen. I alt er 74 skemaer ud af 92 helt udgået. 

”Min arbejdsdag er blevet mindre stressende, fordi jeg ikke hele tiden går og tænker: Jeg mangler noget. Mit hoved er frit, når jeg er færdig med opgaven. Man føler sig mere tilfreds med sit arbejde, fordi sløjfen bliver bundet,” siger Helene Tækker.