Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2022 nr. 11

Læs online Download
1122_forside - magasinforsiden

Aktuelt

Retten til at ytre sig frit skal lovfæstes

Nyt lovforslag skal fremme offentligt ansattes ytringsfrihed. Men der er også brug for en særskilt ansættelsesretlig beskyttelse for de offentligt ansatte, som ytrer sig, mener formanden for Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejerskernes Jernlady

Udstillingen om Dansk Sygeplejeråds tidligere formand, Kirsten Stallknecht, er åbnet på Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding.

Tema: Fagforening

"Jeg vil aldrig arbejde i Tyskland igen"

Dit medlemskab af en fagforening har afgørende betydning for din løn, dine arbejdsvilkår, for landets økonomi og for uligheden i samfundet. Konsekvensen af en svag fagbevægelse ses bl.a. i USA og Tyskland, hvor fænomenet "working poor" breder sig.

"Vi unge ser nok goderne som en selvfølge"

Sygeplejerske Rikke Bæk Cramer har ret til seks ugers ferie, barsel, omsorgsdage og arbejdsgiverbetalt pension m.m. Takket være fagbevægelsen. Men når en fagforening ikke kan opfylde medlemmernes krav om bedre løn, giver det så mening at være medlem?

"Jeg turde ikke ikke være medlem"

For sygeplejerske Dorrit Qvirin Petersen er der mange fordele ved at have sin fagforening i form af en tillidsrepræsentant blandt kollegerne på arbejdspladsen. Bl.a. til at sikre bedre lønforhandling, overholdelse af rettigheder samt hjælp og rådgivning ved f.eks.patientklager.

De fik hjælp af Dansk Sygeplejeråd

Erstatning for uberettiget fyring, hjælp til anerkendelse af arbejdsskade og efterbetaling af manglende løn efter løntjek er eksempler på hjælp, som medlemmer har nydt godt af.

Hvorfor kan man køre på frihjul?

Mange danskere – herunder sygeplejersker – kører på frihjul, når det gælder overenskomster. De høster frugterne af en overenskomst forhandlet af en fagforening, de ikke betaler til. Det kan de bl.a., da det er ulovligt for arbejdsgiver at kræve medlemskab.

Hvad får du for pengene?

At være medlem af en fagforening kan være en stor post i det månedlige budget. Der kan være penge at spare ved at vælge en gul fagforening, men hvad får du egentlig for den lavere pris.

I HVERT NUMMER

Hørt: Nettet er langsomt blevet strammet

Snigende besparelser og forringelser i sundhedsvæsenet har haft store konsekvenser for faget, medarbejdere og patienter. Der skal ske noget nu, mener sygeplejerske Anna Kathrine Olesen.

Rekruttering

Problemer med at rekruttere? Ikke hos os

Mens flere arbejdspladser har udfordringer med at skaffe sygeplejersker, oplever andre det modsatte. De har succes med at rekruttere på trods af stort arbejdspres og skiftende vagter. Så hvad er nøglen til den succes? Det har Sygeplejersken talt med en arbejdsmiljø-forsker, tre sygeplejersker og tre oversygeplejersker om.

"Her er man en vigtig brik i spillet"

Tid til faglig udvikling, en ledelse, der ser og hører medarbejderne og gode introforløb. Det er blot noget af det, som sygeplejerske Jeanette Girke fremhæver som afgørende for, at Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme på Gentofte Hospital har succes med rekruttering.

Et lille afsnit med høj faglighed

28-årige Anne Sophie Hjort Mortensen er glad for at være på Sengeafsnit for Nyfødte på Regionshospitalet Randers. Det er trygt med en mindre personalegruppe, hvor hendes faglige liv kan blomstre.

Gåklub, fredagsbar og faglig bogklub

Der bliver værnet om den gode tone, det sociale miljø og den faglige udvikling. Og døren til oversygeplejerskens kontor står altid åben. Faktorer, som gør A1 Afsnit for Øvre Mave-tarmkirurgi i Køge til et populært sted at være, mener sygeplejerske Anne Cathrine Jensen.

Psykiatri

Ny intensiv behandling til selvskade

Et intensivt døgntilbud til en særlig gruppe af patienter med selvskade og emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse har haft så stor succes i Tyskland, at Region Hovedstadens Psykiatri nu vil give danske patienter det samme tilbud.

Kritik af psykiatriplan: "Hvor er pengene?"

Børn og unge står øverst blandt de 16 målsætninger, der udgør regeringens udspil til en tiårsplan for psykiatrien. Manglende finansiering og beregninger af, hvad den samlede plan vil koste, møder kritik blandt de øvrige partier

Anmeldelser

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Giftig gæld - og udpint velfærd", "Retten til sex", "Med på en lytter - en rejse i lytningens univers" og "Patientsikkerhed, UTH og risikostyring".

Testen

Debat

Fravær i folkeskolen

Lyt til børnene

Alt for mange børn har fravær i folkeskolen. To sundhedsplejersker, Vibeke Samberg og Helle Attrup-Christiansen, har opfundet et samtaleredskab, som hjælper med at opklare, forstå og afhjælpe problemet bag fraværet.

Medlemsindflydelse