Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Giftig gæld - og udpint velfærd", "Retten til sex", "Med på en lytter - en rejse i lytningens univers" og "Patientsikkerhed, UTH og risikostyring".

Sygeplejersken 2022 nr. 11, s. 48-50

Pyramidespil i den offentlige sektor

Giftig gæld og udpint velfærd

Susanne Ekman
Giftig gæld – og udpint velfærd 
Hans Reitzels Forlag, 2022, 235 sider, 280 kr.

’Giftig gæld’ går samfundskritisk til udfordringerne i velfærdsstaten Danmark med en forfaldshistorie om de seneste 30 års nyliberale styrings- og ledelsesregimer. Den offentlige sektor er underlagt et styringsregime, som udpiner sektoren og medvirker til at øge uligheden i samfundet.

Det skyldes helt generelt, at benzinen i motoren er at vedligeholde og udbygge et misforhold mellem krav og ressourcer. Det er heraf, en ’giftig gæld’ opbygges og rulles videre i form af et massivt underskud af ressourcer og kontinuerlige krav om nye opgaver. Samtidig opstilles målsætninger om vækst, rationalisering og kvalitet, som virkelighedsfjerne ledere og politikere holder skåltaler om.

Analogien, der trækkes på hele vejen gennem bogen, er til finanssektorens Ponzi-spil, der jævnligt fører til sammenbrud. Ponzi er en slags pyramidespil, hvor investering holdes i gang af ny gæld – en konkurrencebaseret vækstlogik, der integreres i måden, vi alle tænker og handler på. Det forhindrer os i at tage ansvar for klimakrise og velfærdsarbejde og påvirker vores værdier og etiske kompas.

Logikken følger en række dogmer. Et af dem er f.eks., at ledelse kan udrette mirakler, og derfor er svaret på de fleste problemer: mere ledelse. Ledelsen skubber konsekvent ansvaret nedad til medarbejdere og borgere, og forestillingen er, at den offentlige leders primære opgave er at optimere gennem den rette ledelsesstil – eller måske skulle man snarere sige gennem den forkerte?

Forfatteren kommer med en række gode empiriske eksempler fra både pædagog-, uddannelses- og sundhedsområderne. Hun etablerer tre idealtyper af medarbejdere i den offentlige sektor, som vi alle kan identificere os med (eller vores ledere og kollegaer). Det er ”den plagede skyldner ”, som lider af moralsk stress i forhold til professionsidealet, som aldrig kan indfries. Det er ”den kritiske pragmatiker”, som klarer sig igennem på dobbeltmoral, humor og de små frirum. Og der er ”Ponzi-spilleren”, som kynisk ”spiller spillet” og belønnes med karriere og privilegier.

Jeg deler forfatterens samfundsdia-gnose, som også samstemmer med andre forskningstraditioners pointer på området. Det er en interessant og vigtig bog i debatten, men normativiteten tager overhånd i de afsluttende kapitler, hvor dogmerne skal udfordres gennem forandringstiltag, og der introduceres en ”besindelsens etik”. Det hænger givetvis sammen med den kritiske realisme, som er tilgangen.

Antagelsen er her, at den enkelte kan gøre oprør mod Ponzi-logikken, men samtidig at der er tale om en systemisk problemstilling. At den enkelte skal kæmpe mod konsekvenserne af nyliberal styring, er som at bede musen om at få styr på katten. Når styring har fået så megen vind i sejlene, skyldes det, at den har vist sig yderst succesfuld i forhold til at effektivisere, optimere og skabe omkostningskontrol i den offentlige sektor. Et opgør med den økonomiske rationalitet kræver det stærke fællesskaber at kæmpe imod, men her er da en gratis ide til fagforeningerne.

Jesper Frederiksen, ph.d., sygeplejerske, postdoc. i sygepleje, Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, og SDU, Institut for Regional sundhedsforskning.

Susanne Ekmann var i anledning af bogudgivelsen gæst hos Svend Brinkmann under titlen ”Velfærdsdanmark knager.”Hør udsendelsen her: Brinkmanns briks | Velfærdsdanmark knager | DR LYD

Sublimt akademisk indspark

Retten til sex

Amia Srinivasan
Retten til sex 
Gutkind 2022, 300 sider, 219,95 kr.

Bogen er en akademisk sublim, men også ret kompliceret essaysamling om køn, sex, race og magt. Bogen bærer præg af, at den er skrevet af en professor, og til tider minder bogen mere om en akademisk afhandling med utallige noter og kildehenvisninger. Og jeg måtte da også flere gange klø mig i håret og blive irriteret på mig selv over, at jeg ikke lige kendte betydningen af en abolitionistisk feminist eller vidste, hvem Alexandra Kollontai nu lige var. Men når dette er sagt, så forbinder bogen også akademisk analyse med et levet liv på en virkelig fed og effektiv måde.

Og jeg mere end elsker, at forfatteren argumenterer for, at feministisk teori alt for ofte holder sig på afstand af isolerede begivenheder i kvinders liv og nøjes med at fortælle – fra en ophøjet arrogant position – hvad kvinders liv egentlig betyder. Jeg mener personligt, at bogen er et moderne indspark til spørgsmålet om, hvad det ville kræve, hvis sex reelt skulle være fri.

Bogens essay udfordrer mig til at reflektere langt dybere over de etiske aspekter af sex og over begrebet ”samtykke”. Bogen har nok udfordret mig – som mand – til at tænke endnu mere over, hvilke enorme og komplicerede kræfter, der egentlig ligger bag en kvindes ”ja” til sex.

Ben Nielsen, lektor på sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

"Undskyld, men gider du skrue ned?"

Med på en lytter

Annette K. Nielsen i samarbejde med Leonora Christina Skov 
Med på en lytter  – En rejse i lytningens univers
Gads Forlag 2022, 272 sider, 299,95 kr. 

Hvordan formidler man viden om lyd, lydfølsomhed og lytning? 

Gennem dedikerede forskere og et fletværk af forskning, sansninger og indsamling af viden om lyde og lytningens univers lykkedes det på særlig vis Annette K. Nielsen at rapportere fra lydforskningens verden. Bogen anvender anekdoter som ramme for, hvorfor lyde er vigtige i vores liv. Vidste du f.eks., at mængden af støj i byer fordobles hvert 20. år? Forfatteren stiller spørgsmål, som er relevante for sygeplejersker: Hvilken betydning har det for patienters helbredelse, at de hyppigste lyde på hospitalet er bippende maskiner, medpatienters lyde og de professionelles samtaler?

Sygeplejersker kan inspireres til at genoptage lytning til mennesker generelt og anerkende den enkeltes sansning og trivsel i forhold til lytning. Med emner som fugle, trafikstøj, lyde der vækker særlige følelser, musikfestivaler, naboer fra helvede, havets brusen, stilhed og lydantropologisk forskning bringes vi rundt i et mangfoldigt lydlandskab. Forfatteren opfordrer os til ”deep listening”, som vil sige at lytte opmærksomt og fordomsfrit. Dette bør alle sygeplejersker genbesøge og praktisere. Den fokuserede lytning bringer mennesker steder hen, de ikke vidste fandtes – og hvis man kun lytter til sig selv, går man virkelig glip af meget.

Christel Trøstrup, sygeplejerske og psykoterapeut, cand.pæd.psyk., ph.d., ejer af virksomheden Friborgen.

Hvordan undgår og lærer vi af vores fejl?

Patientsikkerhed, UTH og risikostyring

Helle Rexbye og Helle Søgaard Frappart (red.)
Patientsikkerhed, UTH og risikostyring
FADL’s Forlag 2022, 211 sider, 299.95 kr.

FADL´s grundbog til sundhedsprofessionelle vedrørende 'Patientsikkerhed, UTH og risikostyring' er en bog, der i den grad bidrager til læring og til arbejdet med de høje kvalitetskrav, der er til patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Målgruppen er sundhedsprofessionelle, som har brug for en grundbog inden for et relevant og vigtigt emne.

Bogen inddrager mange emner, aspekter og teoretiske begreber inden for patientsikkerhed og risikostyring, som bruges i sundhedsvæsenet uanset, hvor den sundhedsprofessionelle er ansat.

Alle afsnit starter med et kort resume, som giver et godt overblik over kapitlets indhold. Jeg vil især fremhæve, at mange af bogens kapitler bruger cases som oplæg til handling med baggrund i en teoretisk argumentation. Casene virker meget inspirerende, og man får som læser lyst til at læse mere og få mere viden. Et godt eksempel er casen om psykologisk tryghed som perspektiv på patientsikkerhed, hvor det individuelle perspektiv, teamperspektivet og det organisatoriske perspektiv udfoldes, og hvilken betydning det har for at sikre effektive sundhedsydelser.

Da bogen henvender sig til alle sundhedsprofessioner, havde det været ønskværdigt med en større variation i casene, så det ikke fortrinsvis er cases med baggrund i behandling, pleje og ledelse. Cases, hvor andre professioner indgår som f.eks. fysioterapeuter, bioanalytiker og radiografer ville have gjort det mere nærværende for hele målgruppen.

Der er mange relevante refleksionsspørgsmål og tabeller, som understøtter kapitlernes indhold på en hensigtsmæssig måde og gør kompleksiteten mere overskueligt. Bogen kan læses i hele sin længde eller bruges som opslagsværk, hvis man mangler viden i forhold til at tackle en given situation i forbindelse med utilsigtede hændelser. Dette gør bogen velegnet til undervisningsbrug både for medarbejdere i klinikken og på de sundhedsprofessionelles grunduddannelse. 

Janne Friis Andersen, sygeplejerske, SD i ledelse og MHM, lektor på Sygeplejerskeuddannelsen ved KP.

Kort nyt om bøger v/ Maj Siercke, sygeplejerske, ph.d., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning

Lilian Zøllner
Løgstrup og lægegerningen
FADL’s Forlag 2022, 192 sider - 199,95 kr.

Den første selvstændige bog om Løgstrups etiske tænkning direkte henvendt til læger og medicinstuderende er også relevant for sygeplejersker og er en oplagt gaveidé til lægekollegaen. Og det er på høje tid. Som forfatteren skriver, fik sygeplejerskerne i 2012 Kari Martinsens bog ’Løgstrup og sygeplejen’. Dagligdagen er fyldt med etiske dilemmaer, filosofiske overvejelser og vanskelige beslutninger. Emner, som ifølge forfatteren stort set er ikke-eksisterende på medicinstudiet, men som har afgørende betydning for lægens, patientens og pårørendes liv. De velfortalte cases fra praksis får udfoldet emner som suveræne livsytringer, magt, sprog, paternalisme, etiske valg, tillid, håb og barmhjertighed. At lægeforeningens etiske principper først kom i 2018, og de sygeplejeetiske retningslinjer kom i 1992, taler for sig selv.

 

Claus Vinter Nielsen og Jette Skrædderdal
Vær med om rehabilitering og deltagelse
Aarhus Universitetsforlag 2022, 60 sider - 99,95 kr.

Må man gå til rockkoncert, når man er syg? Ja, det kan faktisk være en god idé, fordi et meningsfyldt liv er et sundt liv. Ny forskning viser, at vi hurtigere genvinder funktionsevnen ved at deltage i livet omkring os, selvom vi er sygemeldte. Bogen er fyldt med eksempler på, hvordan et rehabiliteringsforløb handler om at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes fysiske, sociale og psykologiske ressourcer. Indledningsvis får vi historien om Karen, som glider på gulvet på den fiskefabrik, hun har været ansat på i 26 år. Hun slår knæet hårdt, bliver opereret og sygemeldt igennem længere tid. Herefter får vi med udgangspunkt i forskning et historisk blik på udviklingen fra Hippokrates til i dag med WHO’s ICF-model (international klassifikation af funktionsevne). Budskabet er, at fællesskaber og relationer til andre mennesker er helt centrale. Akademisk og evidensbaseret, men let at forstå.

 

Henry Mintzberg
Rebalancering af samfundet
Content Publishing 2022, 193 sider - 260 kr.

Enhver der har studeret organisation og ledelse kender til Mintzberg som en markant forsker og formidler. Mintzberg er på banen igen med en lille markant bog, hvor han argumenterer for en radikal samfundsfornyelse, der sprænger rammerne for den eksisterende tænkning, som er roden til vores samfunds politiske og økonomiske krise. Vores verdensorden skal re-
balanceres, og kapitalismen og demokratiet skal fornys som en afgørende faktor for vores børns og planetens overlevelse. Vi må sætte ind over for den globale og lokale ubalance, der forårsager nedbrydning af miljøet, demokratiers undergang og nedværdigelsen af os selv. Den sort-hvide pendulpolitik fra venstre og højre lammer det politiske centrum. Mintzberg argumenterer for en radikal fornyelse, som skal begynde i civilsamfundet.